Shivat Zion

Veelgestelde vragen

Home > FAQs

De meest populaire vragen en antwoorden over Aliyah en het leven in Israël

Veelgestelde vragen

Home > FAQs

De meest populaire vragen en antwoorden over Aliyah en het leven in Israël

Om in aanmerking te komen voor Aliyah, moet je op z’n minst aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent Joods (je hebt een Joodse moeder of hebt je bekeerd tot het Jodendom bij een door de Staat Israël erkend Rabbinaal Gerechtshof), of
 • Je hebt een Joodse vader of grootvader, of
 • Je bent getrouwd met een persoon die in aanmerking komt, of
 • Je bent weduwe/weduwnaar van een Joods persoon

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende vereisten:

 • Je bent geen gevaar voor de nationale veiligheid van Israël
 • Je bent geen gevaar voor de volksgezondheid

Twijfel je nog steeds? Klik hier voor meer informatie.

Als je nog geen Israëlisch staatsburger bent wel.

Zoek naar de gemeenschap of rabbijn die je ouders en grootouders kende. Alleen door het onderzoek van de rabbijn kunt je je geschiktheid bewijzen. Meer informatie vind je hier.

Dit is zelfs verplicht. Pas nadat de Jewish Agency je geschiktheid heeft geverifieerd, weet je welke documenten in jouw geval nodig zijn.

Je moet een dossier openen bij de Jewish Agency en de bekeringsdocumenten ter verificatie indienen.

Als je ouders geen Israëli’s zijn en je bent niet in Israël geboren of je hebt al eerder Aliyah gemaakt, dan is de enige manier om een paspoort te krijgen door Aliyah te maken.

Wie wordt gezien als Toshav Chozer en wat je moet doen bij terugkeer in Israël, wordt uitgelegd in deze handleiding.

Als je in aanmerking komt voor Aliyah maar je weet niet zeker of dit voor jou de beste optie is, geeft het Misrad Hapnim je de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf (A1 visum). Zie onze handleiding hier.

Als je in aanmerking komt voor Aliyah, kom je ook in aanmerking voor het A1 visum.

Am Yisrael (het Joodse volk) heeft het voorrecht om terug te keren naar het land Israël onder Joodse heerschappij, na meer dan 2000 jaar in de diaspora te hebben gewoond. Tegenwoordig is het best handig om Aliyah te maken en naar Israël te verhuizen, vergeleken met hoe het was in het begin van de terugkeer naar Israël (ongeveer 140 jaar geleden). Het vereist niettemin een goede voorbereiding en bereidheid om je aan een nieuwe realiteit aan te passen en deze te accepteren. Het is niet gemakkelijk, maar de moeite waard. Jij en je gezin kunnen de rest van jullie leven in het land Israël doorbrengen. Er zijn ook andere aspecten en redenen die nuttig kunnen zijn, zoals onderwijs, Joodse gemeenschappen, Joodse cultuur en zakelijke/professionele overwegingen. Het is belangrijk om echt Aliyah te willen maken om de eerste hobbels na komst naar Israël te overwinnen, daarom raden we aan om een sterke ideologische basis te hebben om deze stap te zetten.

Afhankelijk van je persoonlijke (gezins)situatie, je achtergrond en de landen waar jij (en je gezinsleden) woonden, moet je een aantal documenten verzamelen en goedkeuring krijgen van je geschiktheid voor Aliyah van the Jewish Agency voor Israël. Klik hier om uw Aliyah te starten, en hier om meer te weten te komen over het hele proces en de documenten.

Om je Aliyah-proces te beginnen, moet je persoonlijk het Global Center van het Joods Agentschap (The Jewish Agency) bellen. Je moet enkele voorbereidende vragen beantwoorden en wordt geïnformeerd over je geschiktheid en de volgende stappen. Je vindt het telefoonnummer voor je land hier.

Het Aliyah-proces duurt gewoonlijk 6 maanden tot 1 jaar en is afhankelijk van bepaalde factoren, zoals de status van de aanvrager en de tijd die nodig is om documenten in te dienen. Een ruwe tijdlijn vind je hier.

Afhankelijk van je achtergrond, gezinssituatie en landen waar je hebt gewoond, heb je verschillende documenten nodig. Klik hier voor een compleet overzicht en hier voor meer informatie over de specifieke documenten die je nodig hebt.

Dit verschilt per land. Je kunt hier meer informatie vinden per land.

Dit verschilt per land. Meer informatie vind je hier.

Het paspoort is geldig gedurende de daarin vermelde periode. De VOG (verklaring omtrent het gedrag) mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De overige documenten (zoals huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte, etc.) hebben geen geldigheidsdatum. Zolang ze voorzien zijn van een apostille, zijn ze geldig. Let op, dat het bewijs van Joodse achtergrond mogelijk slechts één jaar geldig is, afhankelijk van de verificatie en vereisten van het Joods Agentschap en Misrad Hapnim.

Je dient beide documenten in te dienen, zowel de huwelijksakte als de scheidingsakte, voorzien van apostille.

Vertaal geen documenten, tenzij hier expliciet om wordt gevraagd. In de meeste gevallen zal de Jewish Agency de vertalingen doen.

Zie de volgende voorbeeld-video’s over hoe je het Joods Agentschap’s portaal moet gebruiken. Om te leren hoe je je moet registreren, klik hier. Om te leren hoe je het vragenformulier in moet vullen en de bijdrage kunt betalen, klik hier.

Het Joods Agentschap rekent een eenmalige vergoeding aan voor het openen van je aanvraag. Het bedrag verschilt per land en is afhankelijk van het aantal gezinsleden dat samen Aliyah maakt.

Bij het maken van Aliyah met een huisdier zijn er verschillende dingen die vooraf moeten worden geregeld. Je huisdier moet een microchip hebben en gevaccineerd zijn, bewezen door een serologische test. Daarnaast komt er nog wat papierwerk bij kijken. Meer details vind je hier.

Je moet het Joods Agentschap bellen of een afspraak maken bij Misrad HaPnim om eenShinui-statusbestand (שנוי מעמד) te openen. Je wordt gevraagd om verschillende documenten en formulieren te overleggen. Houd er rekening mee dat je alle originele documenten bij je moet hebben om het gesprek te kunnen aangaan.

Aliyah maken vanuit Israël (Shinui status) is doorgaans sneller.

Het proces van Aliyah maken vanuit het buitenland is anders dan een Shinui Status verrichten (Aliyah vanuit Israël). Indien je reeds je Aliyah proces in het buitenland bent begonnen, kan je de documenten die al hebt ingediend gebruiken. Echter, er zijn een aantal extra formulieren die je in moet vullen. Je moet het Joods Agentschap bellen en een dossier openen voor Shinui Status. Het proces van Shinui Status is uitgelegd in deze handleiding.

Het A1 visum is 1 jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden. Het hebben van een A1 visum geeft je niet de verplichting om in het leger te dienen. Je hebt echter ook geen recht op de voordelen voor nieuwe immigranten (zoals Sal Klita, kortingen, Ulpan, Zorgverzekering, etc.). Bovendien ontvangt een A1 visumhouder geen Israëlisch paspoort en moet hij een privé zorgverzekering regelen voor tijdens zijn verblijf in Israël.

Als je in het buitenland bent, neem dan contact op met het Joodse Agentschap Global Center. Hier vind je het telefoonnummer voor jouw land. Als je in Israël bent, maak dan een afspraak bij Misrad Hapnim in je stad.

Zie onze handleiding met een volledige lijst van documenten die je moet voorleggen.

Bepaalde brieven zijn nodig voor Aliyah na bekering tot het Jodendom om een volledig overzicht te geven van het bekeringproces en de betrokkenheid van de aanvrager bij de Joodse gemeenschap.
Het is cruciaal om de lijst van benodigde documenten te verstrekken aan de rabbijn, leraar, of gemeenschapsleiders die kunnen helpen bij het verzamelen van de vereiste brieven.

 • Brief die de voorbereiding van de bekering van de rabbijn/leraar of gemeenschapsleiders beschrijft:
  Geeft details over de voorbereiding op de bekering.
  Bevat informatie over studies, activiteiten en interacties met de rabbijn.
  Specificeert de details van het Beit Din en vermeldt de bekering van familieleden indien relevant.
 • Brief over de deelname aan de Joodse gemeente van de rabbijn/leraar of gemeenschapsleiders:
  Beschrijft de deelname van de aanvrager aan de Joodse gemeenschap.
  Beschrijft de activiteiten voor, tijdens en na de bekering.
  Kan worden ondertekend door drie officiële leden van het bestuur in afwezigheid van een rabbijn.
 • Brief van een externe Beit Din (indien relevant):
  Verduidelijkt de relatie tussen het Beit Din en de synagoge van de aanvrager.
  Legt de keuze voor de externe Beit Din uit.

Alle brieven moeten zijn voorzien van een datum en moeten met inkt ondertekend zijn.
Brieven van rabbijnen of leraren moeten op briefpapier van de synagoge staan, met contactgegevens.

De brief moet de motivatie van de bekeerling, studie details en de deelname aan de synagoge uitleggen.
Moet in het Engels of Hebreeuws zijn, gedateerd en met inkt ondertekend. Deze mag getypt zijn.
Elke volwassen aanvrager in een gezin moet zijn eigen persoonlijke brief schrijven.

Ja, de Jewish Agency of Misrad HaPnim kan om aanvullende brieven vragen die niet gespecificeerd zijn in de handleiding.

In het geval dat er geen Rabbijn is, kunnen drie officiële leden van het bestuur deze brief ondertekenen, waarbij duidelijk hun namen en functies worden vermeld.

Je moet aan heel veel verschillende dingen denken met betrekking tot je Aliyah-proces, de daadwerkelijke verhuizing naar Israël en het leven eens je daar bent. We hebben een tijdlijn gemaakt om je een algemeen overzicht te geven.

Afhankelijk van je oorspronkelijke woonplaats zijn er verschillende organisaties die Olim helpen met inpakken en verhuizen. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies hierover.

Daarnaast kunnen reguliere verhuisbedrijven je ook helpen.

Nadat je het hele Aliyah-proces hebt doorlopen en het visum in je paspoort hebt ontvangen, kun je met de shaliach praten en samen met hem je Aliyah-datum plannen die binnen 6 maanden moet plaatsvinden. Houd er echter rekening mee dat je de datum van de vlucht niet kunt kiezen voordat het hele proces is voltooid.

Je moet alle originele documenten meenemen in je handbagage. Zie onze handleiding waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Er is geen exact antwoord, aangezien dit afhangt van de specifieke vlucht. Doorgaans kunnen Olim reizen met 2 ingecheckte koffers (2x23kg) per persoon.

In de eerste 3 jaar na Aliyah mogen Olim een ​​auto importeren met belastingvermindering. Die zending telt niet mee als een van de 3 belastingvrije zendingen waar Olim recht op hebben. Het importeren van een auto is echter een complex proces. Overweeg de bijbehorende kosten en bureaucratische rompslomp voordat je een beslissing neemt:

 • Je hebt een grote container nodig, wat kostbaar kan zijn.
 • Je moet een verzekering afsluiten voor de tijd dat de auto op het schip is.
 • Je zal waarschijnlijk een expediteur moeten betalen die voor de papieren en invoervergunningen zorgt.
 • Als je in Israël bent, moet je vrij snel je rijbewijs omwisselen om je auto vrij te krijgen. Afhankelijk van je verleden kan dit slechts het bureaucratische proces van omzetting zijn, of lessen en opnieuw testen met zich meebrengen.
 • Je moet aanwezig zijn in de haven (ofwel Ashdod of Haifa) om je auto vrij te krijgen.
 • Probeer vooraf na te gaan of je auto in Israël een onderhoudsbeurt kan krijgen, d.w.z. dat de onderdelen beschikbaar zijn en dat er gekwalificeerde monteurs voor zijn. Als je auto niet lokaal beschikbaar is, kan het ingewikkeld worden.

Een Oleh kan elke bedrag aan geld meenemen naar Israël. Echter, bedragen van 50.000 NIS of meer moeten volgens de Israëlische wet worden aangegeven bij de douane. Deze aangifte is van toepassing op het totale bedrag in bezit van de persoon die aangifte doet of zijn/haar gezin. (Opmerking: deze regels gelden ook bij het meenemen van geld uit Israël.)

Het aangeven van geld bij de douane helpt de Israëlische autoriteiten om internationale pogingen tot witwassen van geld te monitoren en te voorkomen, met betrekking tot geld dat het land binnenkomt of verlaat. Hoewel Olim meestal niet worden ondervraagd over het aangegeven bedrag, kan het schenden van de wettelijke verplichting om geld aan te geven leiden tot inbeslagname van geld, strafrechtelijke procedures en/of financiële boetes.

Het volgende moet worden aangegeven:

 • Mezuman (Contant geld)
 • Check Banka’ (Cheques van de bank)
 • Hamcha’at Nos’im (Reizigerscheque)
 • N’yarot Erech (Bankwaardepapieren/dragerpapieren)
 • Shtarot S’chirim (Verhandelbare instrumenten)
 • Cartisei Tashlum (Betaalpassen)

Volg deze stappen:

 • Download en vul Aangifteformulier 84a in.
 • Dien het formulier in bij de douanebeambte op de luchthaven ter beoordeling. Je zult een getekende kopie ontvangen van de aangifte.
 • Indienen per post (indien er geen douanebeambte beschikbaar is): Wanneer er geen douanebeambte aanwezig is, stuur je het formulier, binnen 72 uur na aankomst in Israël, via aangetekende post met ontvangstbevestiging op.

Postadres:

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
בנק ישראל 5, ירושלים

Bewaar een kopie van het ingediende aangifteformulier voor je eigen archief en referentie

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze uitgebreide handleiding hier:

Om in aanmerking te komen voor Aliyah, moet je op z’n minst aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent Joods (je hebt een Joodse moeder of hebt je bekeerd tot het Jodendom bij een door de Staat Israël erkend Rabbinaal Gerechtshof), of
 • Je hebt een Joodse vader of grootvader, of
 • Je bent getrouwd met een persoon die in aanmerking komt, of
 • Je bent weduwe/weduwnaar van een Joods persoon

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende vereisten:

 • Je bent geen gevaar voor de nationale veiligheid van Israël
 • Je bent geen gevaar voor de volksgezondheid

Twijfel je nog steeds? Klik hier voor meer informatie.

Als je nog geen Israëlisch staatsburger bent wel.

Zoek naar de gemeenschap of rabbijn die je ouders en grootouders kende. Alleen door het onderzoek van de rabbijn kunt je je geschiktheid bewijzen. Meer informatie vind je hier.

Dit is zelfs verplicht. Pas nadat de Jewish Agency je geschiktheid heeft geverifieerd, weet je welke documenten in jouw geval nodig zijn.

Je moet een dossier openen bij de Jewish Agency en de bekeringsdocumenten ter verificatie indienen.

Als je ouders geen Israëli’s zijn en je bent niet in Israël geboren of je hebt al eerder Aliyah gemaakt, dan is de enige manier om een paspoort te krijgen door Aliyah te maken.

Wie wordt gezien als Toshav Chozer en wat je moet doen bij terugkeer in Israël, wordt uitgelegd in deze handleiding.

Als je in aanmerking komt voor Aliyah maar je weet niet zeker of dit voor jou de beste optie is, geeft het Misrad Hapnim je de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf (A1 visum). Zie onze handleiding hier.

Als je in aanmerking komt voor Aliyah, kom je ook in aanmerking voor het A1 visum.

Am Yisrael (het Joodse volk) heeft het voorrecht om terug te keren naar het land Israël onder Joodse heerschappij, na meer dan 2000 jaar in de diaspora te hebben gewoond. Tegenwoordig is het best handig om Aliyah te maken en naar Israël te verhuizen, vergeleken met hoe het was in het begin van de terugkeer naar Israël (ongeveer 140 jaar geleden). Het vereist niettemin een goede voorbereiding en bereidheid om je aan een nieuwe realiteit aan te passen en deze te accepteren. Het is niet gemakkelijk, maar de moeite waard. Jij en je gezin kunnen de rest van jullie leven in het land Israël doorbrengen. Er zijn ook andere aspecten en redenen die nuttig kunnen zijn, zoals onderwijs, Joodse gemeenschappen, Joodse cultuur en zakelijke/professionele overwegingen. Het is belangrijk om echt Aliyah te willen maken om de eerste hobbels na komst naar Israël te overwinnen, daarom raden we aan om een sterke ideologische basis te hebben om deze stap te zetten.

Afhankelijk van je persoonlijke (gezins)situatie, je achtergrond en de landen waar jij (en je gezinsleden) woonden, moet je een aantal documenten verzamelen en goedkeuring krijgen van je geschiktheid voor Aliyah van the Jewish Agency voor Israël. Klik hier om uw Aliyah te starten, en hier om meer te weten te komen over het hele proces en de documenten.

Om je Aliyah-proces te beginnen, moet je persoonlijk het Global Center van het Joods Agentschap (The Jewish Agency) bellen. Je moet enkele voorbereidende vragen beantwoorden en wordt geïnformeerd over je geschiktheid en de volgende stappen. Je vindt het telefoonnummer voor je land hier.

Het Aliyah-proces duurt gewoonlijk 6 maanden tot 1 jaar en is afhankelijk van bepaalde factoren, zoals de status van de aanvrager en de tijd die nodig is om documenten in te dienen. Een ruwe tijdlijn vind je hier.

Afhankelijk van je achtergrond, gezinssituatie en landen waar je hebt gewoond, heb je verschillende documenten nodig. Klik hier voor een compleet overzicht en hier voor meer informatie over de specifieke documenten die je nodig hebt.

Dit verschilt per land. Je kunt hier meer informatie vinden per land.

Dit verschilt per land. Meer informatie vind je hier.

Het paspoort is geldig gedurende de daarin vermelde periode. De VOG (verklaring omtrent het gedrag) mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De overige documenten (zoals huwelijksakte, geboorteakte, overlijdensakte, etc.) hebben geen geldigheidsdatum. Zolang ze voorzien zijn van een apostille, zijn ze geldig. Let op, dat het bewijs van Joodse achtergrond mogelijk slechts één jaar geldig is, afhankelijk van de verificatie en vereisten van het Joods Agentschap en Misrad Hapnim.

Je dient beide documenten in te dienen, zowel de huwelijksakte als de scheidingsakte, voorzien van apostille.

Vertaal geen documenten, tenzij hier expliciet om wordt gevraagd. In de meeste gevallen zal de Jewish Agency de vertalingen doen.

Zie de volgende voorbeeld-video’s over hoe je het Joods Agentschap’s portaal moet gebruiken. Om te leren hoe je je moet registreren, klik hier. Om te leren hoe je het vragenformulier in moet vullen en de bijdrage kunt betalen, klik hier.

Het Joods Agentschap rekent een eenmalige vergoeding aan voor het openen van je aanvraag. Het bedrag verschilt per land en is afhankelijk van het aantal gezinsleden dat samen Aliyah maakt.

Bij het maken van Aliyah met een huisdier zijn er verschillende dingen die vooraf moeten worden geregeld. Je huisdier moet een microchip hebben en gevaccineerd zijn, bewezen door een serologische test. Daarnaast komt er nog wat papierwerk bij kijken. Meer details vind je hier.

Je moet het Joods Agentschap bellen of een afspraak maken bij Misrad HaPnim om eenShinui-statusbestand (שנוי מעמד) te openen. Je wordt gevraagd om verschillende documenten en formulieren te overleggen. Houd er rekening mee dat je alle originele documenten bij je moet hebben om het gesprek te kunnen aangaan.

Aliyah maken vanuit Israël (Shinui status) is doorgaans sneller.

Het proces van Aliyah maken vanuit het buitenland is anders dan een Shinui Status verrichten (Aliyah vanuit Israël). Indien je reeds je Aliyah proces in het buitenland bent begonnen, kan je de documenten die al hebt ingediend gebruiken. Echter, er zijn een aantal extra formulieren die je in moet vullen. Je moet het Joods Agentschap bellen en een dossier openen voor Shinui Status. Het proces van Shinui Status is uitgelegd in deze handleiding.

Het A1 visum is 1 jaar geldig en kan jaarlijks vernieuwd worden. Het hebben van een A1 visum geeft je niet de verplichting om in het leger te dienen. Je hebt echter ook geen recht op de voordelen voor nieuwe immigranten (zoals Sal Klita, kortingen, Ulpan, Zorgverzekering, etc.). Bovendien ontvangt een A1 visumhouder geen Israëlisch paspoort en moet hij een privé zorgverzekering regelen voor tijdens zijn verblijf in Israël.

Als je in het buitenland bent, neem dan contact op met het Joodse Agentschap Global Center. Hier vind je het telefoonnummer voor jouw land. Als je in Israël bent, maak dan een afspraak bij Misrad Hapnim in je stad.

Zie onze handleiding met een volledige lijst van documenten die je moet voorleggen.

Bepaalde brieven zijn nodig voor Aliyah na bekering tot het Jodendom om een volledig overzicht te geven van het bekeringproces en de betrokkenheid van de aanvrager bij de Joodse gemeenschap.
Het is cruciaal om de lijst van benodigde documenten te verstrekken aan de rabbijn, leraar, of gemeenschapsleiders die kunnen helpen bij het verzamelen van de vereiste brieven.

 • Brief die de voorbereiding van de bekering van de rabbijn/leraar of gemeenschapsleiders beschrijft:
  Geeft details over de voorbereiding op de bekering.
  Bevat informatie over studies, activiteiten en interacties met de rabbijn.
  Specificeert de details van het Beit Din en vermeldt de bekering van familieleden indien relevant.
 • Brief over de deelname aan de Joodse gemeente van de rabbijn/leraar of gemeenschapsleiders:
  Beschrijft de deelname van de aanvrager aan de Joodse gemeenschap.
  Beschrijft de activiteiten voor, tijdens en na de bekering.
  Kan worden ondertekend door drie officiële leden van het bestuur in afwezigheid van een rabbijn.
 • Brief van een externe Beit Din (indien relevant):
  Verduidelijkt de relatie tussen het Beit Din en de synagoge van de aanvrager.
  Legt de keuze voor de externe Beit Din uit.

Alle brieven moeten zijn voorzien van een datum en moeten met inkt ondertekend zijn.
Brieven van rabbijnen of leraren moeten op briefpapier van de synagoge staan, met contactgegevens.

De brief moet de motivatie van de bekeerling, studie details en de deelname aan de synagoge uitleggen.
Moet in het Engels of Hebreeuws zijn, gedateerd en met inkt ondertekend. Deze mag getypt zijn.
Elke volwassen aanvrager in een gezin moet zijn eigen persoonlijke brief schrijven.

Ja, de Jewish Agency of Misrad HaPnim kan om aanvullende brieven vragen die niet gespecificeerd zijn in de handleiding.

In het geval dat er geen Rabbijn is, kunnen drie officiële leden van het bestuur deze brief ondertekenen, waarbij duidelijk hun namen en functies worden vermeld.

Je moet aan heel veel verschillende dingen denken met betrekking tot je Aliyah-proces, de daadwerkelijke verhuizing naar Israël en het leven eens je daar bent. We hebben een tijdlijn gemaakt om je een algemeen overzicht te geven.

Afhankelijk van je oorspronkelijke woonplaats zijn er verschillende organisaties die Olim helpen met inpakken en verhuizen. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies hierover.

Daarnaast kunnen reguliere verhuisbedrijven je ook helpen.

Nadat je het hele Aliyah-proces hebt doorlopen en het visum in je paspoort hebt ontvangen, kun je met de shaliach praten en samen met hem je Aliyah-datum plannen die binnen 6 maanden moet plaatsvinden. Houd er echter rekening mee dat je de datum van de vlucht niet kunt kiezen voordat het hele proces is voltooid.

Je moet alle originele documenten meenemen in je handbagage. Zie onze handleiding waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Er is geen exact antwoord, aangezien dit afhangt van de specifieke vlucht. Doorgaans kunnen Olim reizen met 2 ingecheckte koffers (2x23kg) per persoon.

In de eerste 3 jaar na Aliyah mogen Olim een ​​auto importeren met belastingvermindering. Die zending telt niet mee als een van de 3 belastingvrije zendingen waar Olim recht op hebben. Het importeren van een auto is echter een complex proces. Overweeg de bijbehorende kosten en bureaucratische rompslomp voordat je een beslissing neemt:

 • Je hebt een grote container nodig, wat kostbaar kan zijn.
 • Je moet een verzekering afsluiten voor de tijd dat de auto op het schip is.
 • Je zal waarschijnlijk een expediteur moeten betalen die voor de papieren en invoervergunningen zorgt.
 • Als je in Israël bent, moet je vrij snel je rijbewijs omwisselen om je auto vrij te krijgen. Afhankelijk van je verleden kan dit slechts het bureaucratische proces van omzetting zijn, of lessen en opnieuw testen met zich meebrengen.
 • Je moet aanwezig zijn in de haven (ofwel Ashdod of Haifa) om je auto vrij te krijgen.
 • Probeer vooraf na te gaan of je auto in Israël een onderhoudsbeurt kan krijgen, d.w.z. dat de onderdelen beschikbaar zijn en dat er gekwalificeerde monteurs voor zijn. Als je auto niet lokaal beschikbaar is, kan het ingewikkeld worden.

Een Oleh kan elke bedrag aan geld meenemen naar Israël. Echter, bedragen van 50.000 NIS of meer moeten volgens de Israëlische wet worden aangegeven bij de douane. Deze aangifte is van toepassing op het totale bedrag in bezit van de persoon die aangifte doet of zijn/haar gezin. (Opmerking: deze regels gelden ook bij het meenemen van geld uit Israël.)

Het aangeven van geld bij de douane helpt de Israëlische autoriteiten om internationale pogingen tot witwassen van geld te monitoren en te voorkomen, met betrekking tot geld dat het land binnenkomt of verlaat. Hoewel Olim meestal niet worden ondervraagd over het aangegeven bedrag, kan het schenden van de wettelijke verplichting om geld aan te geven leiden tot inbeslagname van geld, strafrechtelijke procedures en/of financiële boetes.

Het volgende moet worden aangegeven:

 • Mezuman (Contant geld)
 • Check Banka’ (Cheques van de bank)
 • Hamcha’at Nos’im (Reizigerscheque)
 • N’yarot Erech (Bankwaardepapieren/dragerpapieren)
 • Shtarot S’chirim (Verhandelbare instrumenten)
 • Cartisei Tashlum (Betaalpassen)

Volg deze stappen:

 • Download en vul Aangifteformulier 84a in.
 • Dien het formulier in bij de douanebeambte op de luchthaven ter beoordeling. Je zult een getekende kopie ontvangen van de aangifte.
 • Indienen per post (indien er geen douanebeambte beschikbaar is): Wanneer er geen douanebeambte aanwezig is, stuur je het formulier, binnen 72 uur na aankomst in Israël, via aangetekende post met ontvangstbevestiging op.

Postadres:

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
בנק ישראל 5, ירושלים

Bewaar een kopie van het ingediende aangifteformulier voor je eigen archief en referentie

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze uitgebreide handleiding hier:

Er zijn een aantal dingen die je moet doen. Allereerst moet je een bankrekening openen (zie onze handleiding hier). Het is belangrijk om een actieve bankrekening te hebben om door te kunnen gaan met de volgende stappen, zoals naar Misrad HaKlita gaan (zie onze handleiding hier), inschrijven bij een HMO (zie onze handleiding hier), een Ulpan kiezen of het inschrijven van je kinderen in een school (zie hier). Een overzicht van de eerste stappen in Israël vind je hier.

Er zijn Aliyah-programma’s voor jonge Olim (18-35 jaar), zoals Hebreeuwse taalcursussen op kibboetsen of in steden, voorbereiding op hogeschool of universitaire en postdoctorale studies, begeleiding bij werk en voorbereiding op rekrutering voor het leger. Om een idee te krijgen van programma’s en kosten, klik hier.

Welke zorgverzekering het beste bij je past, hangt af van je persoonlijke behoeften en die van je huishouden, de woonplaats en andere factoren. We hebben een handleiding gemaakt met wat basisinformatie. Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.

De meeste mensen spreken Engels (en soms ook andere talen). Toch adviseren wij je gebruik te maken van je recht op een gratis cursus Hebreeuws (Ulpan).

Als je minimaal 5 jaar een geldig rijbewijs had onmiddellijk voorafgaand aan je Aliyah, kun je je rijbewijs omzetten zonder lessen te volgen of tests af te leggen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een buitenlands rijbewijs om kan zetten naar een Israëlisch rijbewijs.

Houd er rekening mee dat je buitenlands rijbewijs slechts één jaar geldig is in Israël. Je moet dus je rijbewijs omzetten voordat het eerste jaar voorbij is.

Ongeveer een maand voordat je huidige rijbewijs verloopt, ontvang je een betalingsverzoek in de post. Bekijk hier onze gids voor meer gedetailleerde informatie.

Vanaf 1 oktober 2021, is een rijbewijs voor privé voertuigen, motoren, en zakelijke voertuigen tot 12 ton (Categorie A en B) geldig tot de leeftijd van 70 jaar (i.p.v. 10 jaar geldigheid). Vanaf 70 jaar, moet je je rijbewijs vernieuwen wanneer je 75 bent en 80 bent. Vanaf 80 jaar moet je het elke twee jaar vernieuwen.

De volgende betalingsmogelijkheden zijn:

 1. Online digitale opties via het officiele overheidsportaal hier of de website van de Misrad HaTachboera (Ministerie van Transport) hier. Je ontvangt een tijdelijk rijbewijs via e-mail en binnen 30 dagen ontvang je je permanente rijbewijs via de post.
 2. Via digitale betalingsapps zoals Apple Pay of Google Pay hier, en Max hier. Je ontvangt een tijdelijk rijbewijs via e-mail en binnen 30 dagen ontvang je je permanente rijbewijs via de post.
 3. Overschrijving.
 4. Rishiomat (zelfbedieningscomputer), te vinden in Misrad HaRishui (vergunning) kantoren en sommige branches van Superpharm apotheken.
 5. Telefonisch door te bellen naar *5678 or 03-5086905.
 6. Postkantoor.

Als je betalingsverzoek aangeeft dat je een foto moet laten maken voor je rijbewijs, kan je een foto laten maken bij een fotokiosk hier. Je moet eerst voor je rijbewijs betalen en je tijdelijke rijbewijs meenemen naar de fotokiosk.

Als je ouder bent dan 60 jaar oud of een professionele chauffeur ouder dan 60, inclusief taxichauffeur, buschauffeur of zwaar materieel machinist, ben je verplicht om een medische test te ondergaan. De resultaten van de oog test moeten worden ondertekend door een oogarts of een optometrist hier. Gewone bestuurders zijn verplicht om medische keuringen en oogtesten te ondergaan vanaf de leeftijd van 70 jaar.

De kosten voor het verkrijgen van een rijbewijs in Israël hangt af van de leeftijd en het type rijbewijs je nodig hebt. Deze kosten kunnen wijzigen.

De voordelen variëren op basis van de status van de kandidaat, het aantal familieleden dat samen Aliyah maakt en hun leeftijd. Over het algemeen ontvangen olim chadashim de zogenaamde Sal Klita (financiële bijstand), ziektekostenverzekering voor zes maanden, Ulpan (Hebreeuws) en verschillende belastingvoordelen. Een overzicht van je voordelen vind je hier.

Om je toeslagen te ontvangen, moet je eerst een actieve bankrekening hebben. Hoe je een bankrekening opent, lees je hier. Zodra je bankrekening actief is, kun je naar Misrad HaKlita gaan. Daar krijg je informatie over je voordelen en status als Oleh Chadash. Na je eerste bezoek aan Misrad HaKlita ontvang je de maandelijkse Sal Klita-betalingen.

Je komt hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de Sal Klita als je:

 • minder dan 24 (opeenvolgende of cumulatieve) maanden in Israël hebt doorgebracht binnen 3 jaar voorafgaand aan je Aliyah
 • minder dan 3 jaar in Israël hebt doorgebracht in de 7 jaar voorafgaand aan je Aliyah

Een Katin Chozer krijgt de Sal Klita alleen als hij voorafgaand aan zijn Aliyah minder dan 1 jaar in Israël heeft doorgebracht (uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor erkende studieprogramma’s).

Als je in aanmerking komt voor Sal Klita, wordt er gedurende 6 maanden een maandelijkse betaling overgemaakt naar je Israëlische bankrekening.

Sal Klita wordt uitbetaald in 6 maandelijkse betalingen op je Israëlische bankrekening. Olim Chadashim en Ezrachim Olim krijgen hun eerste deel, deels als een eerste contante betaling bij hun aankomst op de luchthaven, deels overgemaakt naar hun Israëlische bankrekening. Een Katin Chozer of iemand die de shinui-status heeft gekregen, ontvangt de eerste betaling niet op de luchthaven. Zij krijgen alle betalingen via bankoverschrijving.

Gedurende de eerste 6 maanden wordt een bepaald bedrag rechtstreeks naar je Israëlische bankrekening overgemaakt. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd en het aantal gezinsleden. Om een ​​indicatie te krijgen, kun je hier het bedrag berekenen dat je waarschijnlijk krijgt. Als je geen Oleh Chadash bent, maar een speciale status hebt (bijv. Ezrach Chozer, Katin Chozer, etc.), kunnen je voordelen verschillen. Meer informatie over het recht op een uitkering vind je hier.

Boek en betaal de vlucht niet zelf, want er wordt geen restitutie gegeven. Praat in plaats daarvan met uw shaliach of het kantoor van de Jewish Agency en zij zullen het voor u regelen.

Bij je aankomst op de luchthaven ontvang je een tijdelijke Israëlische simkaart met gratis belminuten en internetdata. Dit geeft je genoeg tijd om je favoriete telefoonmaatschappij en abonnement te kiezen.

Als je geen inkomen hebt, krijg je de eerste 6 maanden na Aliyah de basisverzekering gratis. Als je na de eerste 6 maanden werkloos bent en inkomenssteun ontvangt van Misrad HaKlita (Dmei Kiyum), kun je nog eens 6 maanden gratis gezondheidszorg krijgen. Hiervan dien je Bituach Leumi op de hoogte te stellen.

Ja, maar zij krijgen een aanzienlijke korting. Kijk hier voor meer details over voordelen in het algemeen.

Er bestaat een belastingkorting op inkomsten verdiend in Israël gedurende de eerste 3,5-4,5 jaar na Aliyah. In Israël wordt de belastingvermindering bepaald door een puntensysteem.
De korting verandert na verloop van tijd als volgt:
Olim die Aliyah hebben gemaakt na 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 4,5 jaar na datum van Aliyah:

 • Eerste jaar: 1 punt
 • 1 – 2,5 jaar: 3 punten
 • 2,5 – 3,5 jaar: 2 punten
 • 3,5 – 4,5 jaar: 1 punt

Olim die Aliyah hebben gemaakt voor 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 3,5 jaar na de datum van Aliyah:

 • Eerste 1,5 jaar: 3 punten
 • 1,5-2,5 jaar: 2 punten
 • 2,5-3,5 jaar: 1 punt

Nieuwe Olim or teruggekeerde Israëli’s die minstens 10 volledige jaren in het buitenland hebben gewoond (of voor wie het centrum van hun leven in het buitenland was gedurende deze periode), ontvangen 10 jaar belastingvoordelen. Gedurende een periode van 10 jaar, Olim en teruggekeerde Israëli’s die in aanmerking komen, zijn vrij gewaard van belasting op inkomsten van buiten Israël. Deze uitzondering heeft betrekking op alle passieve inkomsten, zoals rente, dividenden, uitkeringen, royalty’s en huurinkomsten van vastgoed. Inkomsten, zowel afkomstig van realisatie van activa en investeringen, alsook van huidig buitenlands passieve inkomen, is vrijgesteld van belasting. Kijk ook hier.

Olim zijn vrijgesteld van het aangeven en betalen van belasting over hun pensioen in de eerste 10 jaar na hun Aliyah. Kijk ook hier.

Als je een (passief) inkomen in het buitenland verdient, dan kom je de eerste 10 jaar van je Aliyah waarschijnlijk in aanmerking voor een belastingvoordeel. Er kunnen beperkingen gelden als je voor Aliyah in Israël hebt gewoond.

Om in aanmerking te komen voor het voordeel van verlaagde onroerende voorheffing moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aankoop moet worden voltooid binnen 10 jaar na Aliyah.
 • Je moet de woning persoonlijk gebruiken, d.w.z. als woning of als bedrijf.
 • De uitkering kan slechts één keer worden gebruikt voor een woning en één keer voor een bedrijfsruimte.

In de eerste 15 jaar kom je mogelijk in aanmerking voor lage rentetarieven wanneer je je eerste eigen woning in Israël koopt. Als je echtgenoot een woning in Israël bezit of bezat, krijg je de korting niet.
Het is in ieder geval aan te raden om de rentetarieven te controleren, aangezien sommige plaatsen zelfs betere tarieven kunnen geven, ongeacht het Aliyah-voordeel.

Vanaf de 8e maand van je Aliyah, kun je tot 5 jaar huurbijstand krijgen vanaf de datum van je Aliyah. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en het aantal jaren dat je in Israël hebt gewoond. Meer informatie en een tabel met bedragen vind je hier (alleen Hebreeuws).

Er is kans dat je de eerste 2 jaar recht hebt op korting op Maon- of Mishpachtonkosten. De Maon of Mishpachton moet erkend zijn door het Ministerie van Economie (Tamat). Om te controleren of je Maon of Mishpachton erkend is, klik hier. Om de uitkering te ontvangen, moet elke ouder aan een van de volgende criteria voldoen:

 • Leren in een Ulpan (elk minimaal 24 uur per week)
 • Geregistreerd zijn bij Misrad HaKlita of Sherut HaTaasuka als werkloos en op zoek naar een baan

Naast de korting voor Olim kan een extra korting worden aangevraagd op basis van het inkomen van de ouders.

Op basis van je leeftijd is er voor verschillende opleidingen studiefinanciering mogelijk als de instelling erkend is door de Studentenautoriteit:

 • Tot 23 jaar: Mechina (voorbereidende jaarcursus)
 • Tot 27 jaar: BA
 • Tot 30 jaar: MA
 • MA-studenten kunnen tot 1 jaar Hashlamot (vereiste lessen) betaald krijgen.

Om de uitkering te krijgen, moet je binnen de eerste 3 jaar na Aliyah beginnen met studeren. Het leger en Sherut Leumi tellen niet mee in de 3 jaar.

Olim (nieuwe immigranten) binnen 10 jaar na Aliyah (Immigratie) voor een overheid gesponsorde- of particuliere Ulpan.
Leeftijdsvereiste voor het voucherprogramma: Je moet 17 jaar of ouder zijn ten tijde van Aliyah.
Olim die eerder in een Ulpan hebben gestudeerd met een voucher en hun Hebreeuwse studies in “Ulpan Aleph” van het willen voortzetten in een Ulpa van het Ministerie van Onderwijs.
Olim die eerder Ulpan Alpeh van het Ministerie van Onderwijs hebben afgerond en alle lessen hebben gevolgd, en nu hun Hebreeuwse studies willen voortzetten d.m.v. het voucherprogramma in een particuliere Ulpan.

Ja, er is financiële hulp beschikbaar, maar onder bepaalde voorwaarden:
Het bedrag aan financiële hulp zal niet meer zijn dan 7.500 NIS of de werkelijke kosten van de cursus, afhankelijk van welk bedrag lager is.
Je komt mogelijk in aanmerking voor een vervoerssubsidie; informeer hierover bij je Klita-counselor.
Olim die zijn ingeschreven voor een Ulpan en geen Sal Klita Integratie uitkeringen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een leefgeld tijdens hun studieperiode.
Houd er rekening mee dat Olim die hun Ulpan-voordeel niet benutten tijdens hun eerste jaar van Aliyah, niet in aanmerking komen voor een leefgeld en vervoerssubsidies die door Sal Klita worden verstrekt als ze zich later inschrijven voor een Ulpan.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe je financiële ondersteuning kunt krijgen, kijk je hier.

De eerste Ulpan moet binnen 18 maanden na je Aliyah worden bijgewoond. Om volledige vergoeding te krijgen, moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Om aan het einde van de cursus een certificaat te krijgen, moet je het eindexamen afleggen. Er is een optie voor een tweede Ulpan binnen 10 jaar na je Aliyah. Voor meer details klik hier en/of neem contact met ons op. Kinderen in de groepen 1 tot en met 12 kunnen in het eerste jaar van Aliyah extra Hebreeuwse lessen krijgen.

Als je jonger bent dan 55 jaar, dan kom je mogelijk in aanmerking. Als je een absorptie in een Merkaz Klita wilt, moet je dit vroeg in het Aliyah-proces aanvragen, aangezien de plaatsen beperkt zijn. Dat kun je doen bij het invullen van de vragenlijsten van het Aliyah-portaal.

Er zijn geen absorptieprogramma’s van de Jewish Agency voor die leeftijdsgroep. Maar je kan contact opnemen voor andere opties specifiek afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Je kan 3 maal apparaten en huishoudelijke artikelen belastingvrij naar Israël verzenden. Dit voordeel geldt tot 3 jaar na Aliyah. Verlengingen worden uitzonderlijk toegekend, zoals militaire dienst, een voltijdse studie of een afwezigheid van 6 maanden uit Israël. Als je een voormalig tijdelijk ingezetene (A!1) bent, moet je eerst een dossier openen bij de Douane om je status te verduidelijken. Verzend geen dingen vooraleer je die verduidelijking hebt ontvangen.

Olim (עולים), nieuwe immigranten komen in aanmerking om een nieuwe auto aan te schaffen tegen een verminderd belastingtarief binnen drie jaar na het maken van Aliyah.

50% meches (מכס) , Invoerheffing, over alle voertuigen + 17% BTW (belasting toegevoegde waarde)

Hier is een eenvoudige berekening:

 • Als de auto een waarde heeft van: 100.000 NIS, Invoerheffing over de auto: 100.000 NIS x 50% = 50.000 NIS
  Waarde van de auto + Meches = 150.000 NIS
 • BTW kosten: 150.000 NIS x 17% = 25.000 NIS
 • Totale belasting kosten: 50.000 NIS + 25.000 NIS = 75.000 NIS

Dit zij de stappen om een nieuwe auto aan te schaffen met Zechuyot:

 1. Vind een autohandelaar en bezoek de dealer om het voertuig naar wens te kiezen. Onderhandel met de dealer over eventuele extra kortingen of extra’s,
 2. Bereid de benodigde documenten voor, bevattende:
 • Kopie van je Teudat Oleh (תעודת עולה) , Nieuwe Immigranten Boekje
 • Kopie van je Israëlische Rishyon Nehiga (רישיון נהיגה), Rijbewijs dat je hebt ontvangen door je buitenlandse rijbewijs te laten omzetten.
 • Originele buitenlandse rijbewijs uit het land van oorsprong
 • Buitenlandse paspoort met Aliyah Visum en Teudat Zehut
 1. De autohandelaar zal alle benodigde documenten doorsturen naar Meches (מכס), Douane, en binnen 10 dagen tot 3 weken, zal je auto worden vrijgegeven met het gereduceerde belastingvoordeel.

Nee, Olim die een nieuwe hybride of elektrische auto aanschaffen ontvangen geen Olim korting, aangezien het belastingtarief voor deze auto’s al lager ligt dan het Olim belastingvoordeel.

Olim kunnen hun auto verkopen aan een andere Oleh nog recht heeft om een auto aan gereduceerd belastingtarief te kopen, Dit heet: Paspoort naar Paspoort. De verkoper en koper moeten bij het lokale kantoor van Meches laten vaststellen wat de uiteindelijke waarde van de auto is en hoeveel belasting er al dan niet moet worden betaald.

Nee, je kan je Oleh voordelen niet gebruiken wanneer je een tweedehandsauto privé aanschaft. Echter, je kunt je voordelen altijd nog gebruiken wanneer je binnen drie jaar na Aliyah nog een extra nieuwe auto of een paspoort-naar-paspoort auto koopt.

Wanneer je een auto koopt zonder je Zechuyot, moet je met de verloper en de Rishyon Rechev (רישיון רכב) Registratiecertificaat van de auto, naar een snif Doar (סניף דואר), Postkantoor filiaal gaan en 187 NIS betalen om de auto op jouw naam te laten zetten. Soms is de verkoper bereid om dit bedrag voor de helft te betalen.

Het verkopen van de auto binnen vier jaar na aanschaf, leidt tot de verplichting om het belastingvoordeel van aanschaf alsnog terug te betalen. Na vier jaar is deze restrictie automatisch opgeheven. oor het berekenen of afbetalen van openstaande belasting binnen de periode van vier jaar, vul een online formulier in of stuur een e-mail naar yim@taxes.gov.il. Zorg ervoor dat je een bevestiging ontvangt dat de restricties zijn opgeheven voordat je de auto op een andere naam laat zetten of voordat je andere familieleden met de auto laat rijden.

Enkel de persoon wiens Zechuyot werden gebruikt om de auto aan te schaffen, en zijn/haar partner mogen de auto besturen.

Kinderen van Olim die met de auto, gekocht met Zechuyot, willen rijden, moeten hetzelfde adres hebben als hun ouders Sefach (ספח), Informatiebijlage van Teudat Zehut. Schriftelijke toestemming van Meches is vereist. Om deze toestemming te krijgen moet het kind naar het meest dicht bijzijnde filiaal van Meches gaan met een geschreven verzoek, kopie van hun rijbewijs, geschreven verzoek van de eigenaar van de auto (ouder), hun Teudat Zehut, en het registratiecertificaat van de auto. De goedkeuring is geldig voor één jaar en kan worden verlengd.

Als je Israël binnen de eerste 10 jaar na je Aliyah hebt verlaten, heb je waarschijnlijk nog wat voordelen. Je kan dit controleren met Misrad HaKlita (als je eenmaal terug bent in Israël) of door te bellen naar het Joods Agentschap en bij hen een bestand voor Arachat Zakaut te openen.

De voordelen variëren op basis van je status en andere factoren. Als je Aliyah maakt vanuit Israël, ontvang je niet het Aliyah-vliegticket, de gratis simkaart en de taxi vanaf het vliegveld. Een overzicht van de voordelen vind je hier. Houd er rekening mee dat alleen Misrad HaKlita vooraf een uitspraak kan doen over je persoonlijke voordelen.

We raden je aan om eerst hier te verifiëren of je voldoet aan de criteria van een Toshav Chozer. Om te kunnen vaststellen voor welke voordelen je in aanmerking komt, moet je je opgeven voor je eerste jaar van zogenaamde adaptatie-voordelen door dit formulier in te vullen. Wees je ervan bewust dat je een Israëlische bankrekening moet hebben om de financiële bijdrage te kunnen ontvangen.

Je begint sommige Aliyavoordelen te verliezen als je in Israel verblijft voor een periode van:

 • Meer dan 2 cumulatieve jaren in de laatste 3 jaar, of
 • Meer dan 3 jaar in de laatste 7 jaar.
 • Oleh Chadash – עולה חדש – Nieuwe immigrant – Komt in aanmerking volgens de Wet op de Terugkeer
 • Ezrach Oleh – אזרח עולה – In het buitenland geboren met een Israëlische ouder
 • Katin Chozer – קטין חוזר – Terugkerende minderjarige
 • Toshav Chozer – תושב חוזר – Terugkerende ingezetene (beperkte douanevoordelen)
 • Een Oleh mag huishoudelijke artikelen invoeren zonder belastingen, beperkt tot drie zendingen binnen drie jaar, inclusief zendingen per boot, vliegtuig, post of items die persoonlijk naar Israël worden gebracht na de Aliyah vlucht.
 • Verminderde belastingen bij de aankoop van een nieuwe auto/motor van een dealer.
 • Persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, persoonlijke toiletartikelen, en beperkte hoeveelheden alcohol, cosmetica, en tabak.
 • Andere items die worden ingevoerd voor persoonlijk gebruik of als geschenken, met een waarde van $200 USD of minder per persoon vanaf 2 jaar en ouder.
 • Bepaalde soorten voedsel tot 3 kilogram met beperkingen.
 • De vrijstelling is beperkt per persoon en kan niet worden gecombineerd om items met een waarde van meer dan $200 USD vrij te stellen.
 • Huishoudelijke artikelen die binnen drie jaar na de Aliyah-datum worden geïmporteerd, zijn belastingvrij, maar als ze tijdens een reis worden meegenomen, moeten ze worden aangegeven en verwerkt via de Rode douanelaan op de luchthaven.
 • Huishoudelijke goederen omvatten geen items voor permanente installatie zoals loodgietersmaterialen of bouwmaterialen.
 • Elke familie mag tot 3 televisies en 3 computers invoeren.
 • Voor overige apparaten, elektronica en grote meubelstukken, kan slecht één item per categorie worden ingevoerd.

Gereedschap voor professionele behoeften zoals bepaald door douaneambtenaren mag belastingvrij worden ingevoerd, op voorwaarde dat hun totale waarde bij aankoop niet meer dan $1.650 bedraagt.

 • Postpakketten met huishoudelijke artikelen tellen mee voor de drie zendingen waarop een Oleh recht heeft.
 • Pakketten met alleen kleding en schoenen zijn vrijgesteld van belasting onder specifieke voorwaarden, zoals aankomst binnen 30 dagen voor binnenkomst.

Voor gedetailleerde informatie over het importeren van motorvoertuigen, raadpleeg onze gids hier.

Onderwijs en speciaal onderwijs voor kinderen is gratis in Israël door de wet “Chok Chinuch Chova” (de wet voor verplicht onderwijs). Deze wet is van toepassing op de leeftijden 3-18. Andere vormen van onderwijs brengen wel collegegeld in rekening. In sommige gevallen kunnen deze (gedeeltelijk) gesubsidieerd worden. Hier vind je wat basisinformatie over het onderwijssysteem.

Bepaalde types Olim kunnen korting krijgen of gesubsidieerde en/of gratis cursussen krijgen. Je Klita-consulent bij Misrad Haklita kan je hier concretere antwoorden op geven, omdat veel afhangt van je leeftijd, Oleh-status en een aantal andere factoren. Een algemeen overzicht van je voordelen vind je hier.

Er zijn twee soorten:
Door de overheid gesponsorde Ulpan: Aangeboden door het Ministerie van Onderwijs en beschikbaar in het hele land. De toegankelijkheid wordt meestal bepaald door het adres op je Teudat Zehut (ID-kaart).
Particuliere, gesubsidieerde Ulpan: Georganiseerd door verschillende particuliere aanbieders, zowel op locatie als online, en kan worden gevolgd met behulp van vouchers die worden uitgegeven door het Ministerie van Aliyah en Integratie (Misrad HaKlita).

Sommige particuliere ulpans zijn volledig gesubsidieerd, andere niet. Dit dien je te checken met de ulpan zelf of je kan contact met ons opnemen.

Dit hangt ontzettend af van je kennis van het Hebreeuws, je leeftijd, gezinssituatie en woonplaats, of je naar een ulpan met kostschool of een ochtend/middag/avondprogramma etc. wilt gaan. Een overzicht vind je hier. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies over je specifieke omstandigheden.

Je kunt je inschrijven door ofwel:
Contact op te nemen met je Klita-counselor bij de lokale vestiging van het Misrad HaKlita om een verwijzing voor de Ulpan te ontvangen.
Online aanmelden hier.
Als er meerdere Ulpan-programma’s beschikbaar zijn, wil je misschien overwegen om ze te bezoeken om meer informatie te verzamelen voordat je je inschrijft.

Elk land heeft zijn eigen onderwijssysteem. De juiste school hangt af van veel factoren, zoals de leeftijd van je kinderen, je religie (en hoe religieus je bent), de taal en meer. Een overzicht van het Israëlische onderwijssysteem vind je hier.

Zorg ervoor dat je studies, inclusief stage, zijn goedgekeurd door Misrad HaBriut (משרד הבריאות) Ministerie van Gezondheid in Israël.

Zorg ervoor dat je de benodigde documenten voor het proces hebt. Dit omvat twee pasfoto’s, aanvraagformulier, vragenlijst voor medische professionals, kopie van Israëlische identiteitskaart, laatste diploma ergotherapie of certificaat van afronden van studie, licentie om als ergotherapeut te werken, officiële bevestiging van studie data, officieel certificaat van het uitvoeren van een 1000 uur stage (of bewijs van minstens een jaar werken als ergotherapeut) en een professioneel certificaat van goede reputatie.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden en de vragenlijst hier.

Je kan een van de volgende opties kiezen: Verificatie met een apostille, laat een Israëlische notaris de documenten notarieel bekrachtigen of krijg een Imut He’etek (verifieerde kopie) van het document bij de Israëlische consulaat.

Je moet twee kopieën van elk documenten indienen: Een geverifieerde kopie met een extra kopie van het originele document. Houd de originele versies en een kopie voor je zelf.

Nee, momenteel worden online diploma’s niet erkend door het Israëlische ministerie.

Sommige documenten zijn slechts één jaar geldig na uitgavedatum. Zorg ervoor dat je bijtijds je Teudat Zehut (תעודת זהות) Israëlische identiteitskaart indient om te voorkomen dat je documenten opnieuw moet indienen.

Zodra je documenten zijn erkend, moet je een licentie examen afleggen. Dit examen wordt twee keer per jaar gehouden en kan in verschillende talen worden afgelegd.

Ja, je kan alle stappen voorafgaand aan Aliyah voltooien om het proces te versnellen. Je dossier zal dan voltooid worden op het moment dat je Aliyah maakt.

Als je documenten zijn erkend en je het examen succesvol hebt afgelegd, moet je je nieuwe Teudat Zehut opsturen nadat je Aliyah hebt gemaakt. Je zal je licentie dan via de post op je huisadres ontvangen.

Als je onder de Israëlische pensioensleeftijd valt, kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van het Absorptie ministerie voor uitgaven die je in Israël hebt gehad (tot aan 4000 NIS). Het vergoedingsproces kan je enkel beginnen nadat je Aliyah hebt gemaakt. Neem de originele rekeningen mee naar je lokale branche van Misrad HaKlita en declareer ze daar.

Misrad HaBriut heeft een nieuwe klantenservice callcenter om vragen te beantwoorden over het licentieproces van medische professionals. In Israël bel *5400, van zondag tot donderdag, 8:00-18:00 uur, en op vrijdag van 8:00-13:00 uur.

Beoordelingen, bekend als Ivchunim – אבחונים – Ontwikkelings- & Onderwijsbeoordelingen, kunnen worden gestart vanwege zorgen over het cognitieve functioneren, leren, aandacht, emotioneel welzijn of gedrag van een kind op school of thuis. Ze bieden inzicht in verschillende aspecten, waaronder abstract denken, taalvaardigheden, geheugen, aandacht, motorische vaardigheden, academische vaardigheden en emotionele factoren.

Uitgebreide beoordelingen onderzoeken cognitieve, leer- en psychologische sterke en zwakke punten. Ze omvatten aspecten zoals abstract denken, taalvaardigheden, geheugen, aandacht, verwerkingssnelheid, fijne motorische vaardigheden, academische vaardigheden (lezen, schrijven, wiskunde) en vaardigheden op het gebied van uitvoerende functies (aandacht, planning, organisatie). Psychologische en emotionele factoren worden ook overwogen.

Olim-kinderen moeten worden getest in hun sterkere taal met tweetalige componenten, waaronder Hebreeuws lezen, schrijven en taalvaardigheden. Tweetalige beoordelingen, uitgevoerd door hooggekwalificeerde psychologen, zorgen voor een nauwkeurige weergave van de vaardigheden van een kind, vooral voor voornamelijk niet-Hebreeuws sprekende kinderen of degenen met complexe ontwikkelingsachtergrond.

Naast reguliere Ivchunim zijn er:

 • Ivchun Didacti (אבחון דידקטי) didactische onderwijsbeoordeling, gericht op specifieke academische vaardigheden.
 • Psychologische evaluaties worden gebruikt om emotionele toestanden te beoordelen, vaak inclusief een IQ-test.
 • Ontwikkelingsbeoordelingen zijn voor kleuters en worden vaak verkregen via kleuterscholen of gemeentelijke diensten. Voor niet-Hebreeuws sprekende kinderen worden privé brede ontwikkelingsbeoordelingen door tweetalige psychologen aanbevolen.

Beoordelingen op verschillende niveaus bieden aanbevelingen voor plaatsing, remediale diensten, aanpassingen, therapeutisch ingrijpen en mogelijke overdracht naar speciaal onderwijs. Voor de voorbereiding op de middelbare school (Bagrut) zijn beoordelingen cruciaal voor testaanpassingen, waaronder extra tijd, voorleeshulp en meer.

Kinderen worden op basis van hun leeftijd geconfronteerd met toenemende cognitieve en academische eisen, waardoor periodieke herbeoordeling nodig is. Sommige aandoeningen kunnen pas later hun volledige impact onthullen, waardoor bijgewerkte interventies en aanpassingen nodig zijn. Hoewel het Israëlische Ministerie van Onderwijs beoordelingen geldig acht voor 5 jaar, raden psychologen vaak een herbeoordeling om de 3 jaar aan, vooral voor complexe gevallen.

Zorg ervoor dat je kind goed uitgerust is, geen honger heeft en zich op zijn gemak voelt om pauzes te vragen. Bespreek eventuele relevante medicatie met de onderzoeker en informeer hen over eventuele fysieke of emotionele aandoeningen op de dag van het onderzoek. Een goede voorbereiding helpt bij het creëren van een comfortabele testervaring, wat betrouwbare resultaten oplevert.

De middelen variëren per school, en het is aangeraden om bij de schooladviseur te informeren naar testaanpassingen en professionele hulp. Advocacy kan nodig zijn op scholen die niet bekend zijn met Olim-kinderen, en het bespreken van ervaringen met andere Olim-ouders kan waardevolle inzichten bieden.

Een Oleh Chadash is niet verplicht om in Israël te blijven voor een minimale periode, maar zijn vertrek kan wel leiden tot een verlies of vermindering van voordelen. In het bijzonder als de Oleh binnen het eerste jaar na Aliyah weer vertrekt. In dit geval moet hij de voordelen die hij heeft ontvangen terugbetalen.

Er is geen verbod om Israël te verlaten of een verplicht minimumverblijf in Israël. Houd echter rekening met de volgende gevolgen bij het verlaten van Israël:

 • Als je Israël verlaat in de eerste 6 maanden na Aliyah, worden de Sal-Klita-betalingen automatisch bevroren bij je vertrek uit Israël en ontdooid zolang je terugkeert binnen het eerste jaar van je Aliyah. Als je terugkeer meer dan een jaar na je Aliyah-datum is, krijg je de Sal-Klita-betalingen niet meer en kun je ook andere voordelen verliezen.
 • Als je Israël verlaat binnen het eerste jaar van je Aliyah, is er geen probleem met Bituach Leumi omdat je nationale verzekering in het eerste jaar deel uitmaakt van Misrad HaKlita. Wil je na het eerste jaar voor langere tijd Israël verlaten, check dan de consequenties bij Bituach Leumi.

Dit is afhankelijk van het land waar je je nationaliteit(en) vandaan hebt. Sommige landen staan geen dubbele nationaliteit toe, terwijl andere zelfs meer dan twee toestaan. Israël staat meerdere nationaliteiten toe. Je moet dus de wetten van je land van herkomst controleren. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan gerust contact met ons op.

De Israëlische autoriteiten zijn zich bewust van het probleem dat sommige landen dubbel/meervoudig staatsburgerschap niet toestaan en bieden een oplossing door de “verklaring om afstand te doen van Israëlisch staatsburgerschap” (Tofes Arli) te ondertekenen. In de praktijk betekent dit dat je geen Israëlisch paspoort krijgt, maar een Teudat Zehut en alle rechten en plichten hebt van een Israëlisch staatsburger en Oleh Chadash (buiten dat je niet kunt stemmen bij nationale verkiezingen (alleen bij lokale verkiezingen)). Je verliest geen Aliyah-voordelen bij het ondertekenen van de afstandsverklaring.

Nee, totdat je Aliyah is afgerond mag je niet werken. Echter, wanneer je Shinui Status aanvraagt bij Misrad Hapnim kan je ook een tijdelijk werkvisum aanvragen.

Of je in Israël recht hebt op een ouderdomspensioen hangt van meerdere factoren af. Meer informatie kun je hier vinden.

Volgens de wet van de meeste Europese landen kun je het ouderdomspensioen ook in Israël ontvangen. Controleer de gegevens bij je land van herkomst of neem contact met ons op.

Dit hangt ervan af. Volgens de Israëlische wet zijn alle Israëlische burgers tussen de 18 en 21 jaar verplicht om zich te melden voor IDF-dienst. Als je in deze leeftijdscategorie valt, gezond en ongehuwd bent, kan je opgeroepen worden.

Als je tussen de 22 en 27 jaar bent, ben je vrijgesteld van dienstplicht maar kun je wel vrijwillig in dienst. Olim (immigranten) die 28 of ouder zijn, hoeven niet in dienst en kunnen zich niet vrijwillig aanmelden.

Belangrijke opmerking: Er zijn uitzonderingen op bovenstaande regel. Olim kunnen, ondanks dat ze officieel te oud zijn om te worden opgeroepen omdat zij bijv. uitstel hebben gekregen om academische studies af te ronden, toch opgeroepen worden. Het is ook mogelijk dat mensen die Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1 visum hebben gehad, toch worden opgeroepen ondanks het feit dat ze officieel te oud zijn.

Om je verplichting te verifiëren, neem dan contact op het het IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies, via WhatsApp via +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon via +972-3-7387080.

Verschillende factoren zoals medische gezondheid, fysieke conditie en burgerlijke staat bepalen of iemand wordt opgeroepen.

De duur van de verplichte militaire dienst hangt af van de leeftijd op het moment van Aliyah (immigratie naar Israël) en de persoonlijke status. Er is een tabel beschikbaar ter referentie, waarin de duur wordt gespecificeerd op basis van verschillende factoren.

Ja, er zijn uitzonderingen en verlengingen. Vrouwen in bepaalde functies, zoals gevechtsfuncties, kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om 32 maanden te dienen. Daarnaast zijn er omstandigheden waarin personen die hun dienst hebben uitgesteld, uitstel hebben gekregen of Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1-visum hebben gehad, nog steeds kunnen worden opgeroepen voor verplichte dienst, zelfs als ze ouder zijn dan 21 jaar.

Olim krijgen 1 jaar de tijd om zich aan te passen aan het leven in Israël voordat ze worden opgeroepen voor het IDF. Sommige Olim kiezen er echter voor om zich in te schrijven voordat deze periode van 1 jaar is verstreken.

Als iemand zich binnen het eerste jaar van Aliyah wil inschrijven, kan hij contact opnemen met de IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies. Dit kan via WhatsApp +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon +972-3-7387080.

Een Tzav Rishon is de eerste oproep die individuen ontvangen van het Israëlische leger (IDF), waarmee ze officieel kandidaten worden voor de IDF.

Olim Chadashim ontvangen doorgaans een Tzav Rishon per post op hun huisadres.

Een Tzav Rishon bevat de datum en tijd waarop je je moet melden bij het IDF-rekruteringsbureau Lishkat HaGiyus (לשכת הגיוס), een persoonlijke code voor de IDF-website, een informatiebrochure, een medische vragenlijst die door een arts moet worden ingevuld en een openbaar vervoersvoucher om gratis naar het rekruteringsbureau te kunnen reizen.

Maak een afspraak met je huisarts via je Kupat Cholim (Zorgverzekeraar) en breng de formulieren mee die je van het IDF hebt ontvangen. De arts zal de She’elon Refui Tzav Rishon (שאלון רפואי צו ראשון) medische vragenlijst invullen en ondertekenen.

De arts zal een Hafnaya (הפניה) verwijzing geven voor een urinetest.

Print en sla de medische vragenlijst en de resultaten van de urinetest digitaal op.

Maak een afspraak met een Rofeh Einayim (רופא עיניים) oogarts via je Kupat Cholim en breng de relevante IDF-formulieren mee. De arts zal het benodigde gedeelte invullen.

Log in op de IDF-website in je persoonlijke zone met het verstrekte wachtwoord en vul de vereiste informatie in, inclusief medische details (in aanvulling op het fysieke formulier van je arts).

Upload digitale versies van alle bovengenoemde documenten in je persoonlijke zone op de IDF-website.

Houd alle papieren documenten georganiseerd en breng ze fysiek mee wanneer je je meldt bij het IDF-rekruteringsbureau.

Het is aanbevolen om alle vereiste documenten uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum op het IDF-wervingskantoor te uploaden.

Religieuze vrouwen kunnen van dienstplicht worden vrijgesteld. Totdat je de vrijstelling (ptor) van het leger letterlijk in je handen hebt, ben je verplicht alle instructies van het leger te volgen. Getrouwde vrouwen zijn automatisch vrijgesteld van hun dienstplicht in de IDF.

Dit hangt ervan af. Volgens de Israëlische wet zijn alle Israëlische burgers tussen de 18 en 21 jaar verplicht om zich te melden voor IDF-dienst. Als je in deze leeftijdscategorie valt, gezond en ongehuwd bent, kan je opgeroepen worden.
Als je tussen de 22 en 27 jaar bent, ben je vrijgesteld van dienstplicht maar kun je wel vrijwillig in dienst. Olim (immigranten) die 28 of ouder zijn, hoeven niet in dienst en kunnen zich niet vrijwillig aanmelden.
Belangrijke opmerking: Er zijn uitzonderingen op bovenstaande regel. Olim kunnen, ondanks dat ze officieel te oud zijn om te worden opgeroepen omdat zij bijv. uitstel hebben gekregen om academische studies af te ronden, toch opgeroepen worden. Het is ook mogelijk dat mensen die Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1 visum hebben gehad, toch worden opgeroepen ondanks het feit dat ze officieel te oud zijn.

Over het algemeen is de duur van dienstplicht voor Olim in deze leeftijdscategorie (vanaf juni 2020) afhankelijk van de leeftijd waarop je Aliyah hebt gemaakt, de persoonlijke status en je gezondheidstoestand. Zie de volgende tabel voor meer informatie. Zie de volgende tabel voor meer informatie.

Over het algemeen zijn Olim die tussen de 22-27 jaar oud zijn bij aankomst in Israël vrijgesteld van dienstplicht, maar ze kunnen ervoor kiezen om vrijwillig 18 maanden in dienst te gaan. Olim die 28 jaar of ouder zijn, worden vrijgesteld van dienst en kunnen niet vrijwillig in dienst.

Dit is IDF-jargon voor een kandidaat die volgens de Israëlische wet kan worden opgeroepen door de IDF.

Dit hangt ervan af. Bepaalde aandoeningen kunnen leiden tot een vrijstelling van dienstplicht. De IDF beslist of ze je zullen oproepen op basis van je gezondheidstoestand bij je eerste oproep (Tzav Rishon). Op dit moment ontvang je een numerieke waarde die je ‘profielnummer’ wordt genoemd. Een kandidaat met een profielnummer van 21 of 24 wordt vrijgesteld van dienstplicht. Leer meer over het profielnummer van de IDF.

Tijdens je eerste oproep (Tzav Rhison) zal de IDF je een Hebreeuwse test geven Afhankelijk van de resultant kan je worden gestuurd naar een 3-maanden durende Hebreeuwse Ulpan cursus op de basis Michva Alon (de opleidingsdivisie van de IDF).
Het is aan te raden om goed te studeren tijdens de Ulpan. Dit kan je sleutel zijn voor een succesvolle integratie in de IDF – en misschien wel de Israëlische samenleving in het geheel. Hebreeuws kan zowel professionele en persoonlijke deuren openen, zowel binnen de IDF alsook daarbuiten. Het is dus zeker de moeite waard om de taal zo goed mogelijk te leren voordat je actief in dienst gaat.

De IDF Ulpan begint na de officiële oproep. Je gaat naar de Uplan in uniform, de 3-maanden durende cursus wordt beschouwd als een onderdeel van je officiële dienst.

Nee. De IDF begrijp dat Olim tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het leven in Israël. Daarom zijn Olim pas officieel verplicht op zich aan te melden 1 jaar na hun Aliyah datum.

Ja, je kan je aanmelden voordat je 1-jaar aanpassingsperiode voorbij is. Onthoud echter wel dat de IDF slechts 3 keer per jaar Ulpan cursussen geeft: juli-augustus, november-december en maart-april (de IDF beslist over de precieze data).
Als je Hebreeuws wilt leren in de leger-Ulpan – en wij raden aan om dat te doen – probeer dan je oproepdatum daarop af te stemmen.
Als je je binnen het eerste jaar van Aliyah wilt aanmelden, neem dan contact op het het IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies, via WhatsApp via +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon via +972-3-7387080.

Nee, zwangere vrouwen en moeders van kinderen zijn vrijgesteld van dienst in de IDF.

Het (medische) profiel is een nummer dat aan elke potentiële rekruut wordt toegewezen dat hun fysieke en mentale geschiktheid voor dienst in de IDF weergeeft. Het wordt bepaald tijdens de eerste oproep van de IDF (Tzav Rishon) en beïnvloedt het type rol en welke taken de rekruut zal hebben binnen het leger.
Klik hier voor meer informatie over IDF medische profielnummers.

Ja. Artsen/tandartsen die Aliyah maken hebben een andere status met betrekking tot de duur van de militaire dienst. Er is ook onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke artsen/tandartsen. Klik hier voor meer details.

Ja, maar dat geval zijn en speciale bepalingen. Zie hier voor meer details.

Bituach Leumi, ook bekend als het Nationaal Verzekeringsinstituut, is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor sociale zekerheid in Israël. Een van de belangrijkste taken is het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van Israël die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zichzelf te onderhouden. Bekijk onze handleiding fvoor meer gedetailleerde informatie.

Bituach Leumi is verplicht voor elke Israëlische inwoner van 18 jaar of ouder, afgezien enkele uitzonderingen. Het recht op verzekeringsvoordelen en de verplichting om premies te betalen, worden bepaald op basis van verblijf in Israël en niet op basis van burgerschap.

Er zijn verschillende categorieën mensen die vrijgesteld zijn van het betalen van Bituach Leumi premies. Enkele voorbeelden zijn huisvrouwen, vrouwen die getrouwd zijn met of samenwonen met een verzekerd persoon en die niet buitenshuis werken en geen Atzmai zijn, iemand die een permanente 100% KItzvat Nechut (arbeidsongeschiktheidspensioen) ontvangt, soldaten in Sherut Sadir (reguliere militaire dienst) of een Israëlische inwoner die in een ander land woont waarmee Israël een Sociale Zekerheidsverdrag heeft ondertekend en die sociale zekerheid in dat land heeft betaald.

Voor meer algemene informatie klik hier.

Oudere immigranten die Aliyah maken na een bepaalde leeftijd, komen niet in aanmerking voor een pensioen van de Bituach Leumi; tenzij zij geen andere vorm van inkomsten hebben. In dat geval kunnen ze recht hebben op een speciaal pensioen.

Als je tijdelijk naar het buitenland verhuist, moet je nog steeds je maandelijkse premie aan de Bituach Leumi en de Bituach Brioet (Nationale Zorgverzekering) betalen. Een vertraging in de betaling gedurende je tijd in het buitenland, kan ook een vertraging van maximaal 6 maanden opleveren voordat je recht hebt op diensten van de Kupat Cholim (Zorgverzekeraar) bij terugkeer in Israël.

Bituach Leumi beschouwt je meestal gedurende de eerste vijf jaar in het buitenland nog steeds als een Israëlische inwoner. Na vijf jaar, moet je aantonen dat je verblijf in het buitenland nog steeds tijdelijk is.

Als je definitief naar een ander land verhuist, moet je een formulier invullen met als bijlage bewijsmateriaal dat bewijst dat je hoofdverblijfplaats buiten Israël is. Dit moet je indienen binnen vijf jaar na vertrek uit Israël.

Als Terugkerend Inwoner kom je in aanmerking voor Bituach Leumi voordelen, maar je moet de Bituach Leumi wel op de hoogte brengen dat je bent teruggekeerd. Ook moet je als bijlage bewijsmateriaal geven om aan te tonen dat je van Israël opnieuw je hoofdverblijfplaats hebt gemaakt. Ook moet je de maandelijkse premie blijven betalen, of de betaling weer starten.

Bituach Leumi int verzekeringspremies van alle inwoners op basis van hun inkomen, verzekeringsstatus en classificering en betaalt voordelen aan allen die hiervoor in aanmerking komen. Klik hier voor meer details. Boetes (en rente) worden opgelegd bij het niet betalen van de vereiste belastingen.

Bituach Leumi keert uitkeringen uit aan degenen die er recht op hebben, en helpt mensen in tijden van persoonlijke crisis zoals bijvoorbeeld het beëindigen van werk, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen. Je kan de algemene voordelen hier vinden.

Bituach Leumi kan de werkloze persoon gedurende een beperkte tijd van fondsen voorzien tijdens zijn/haar werkloosheid. Je moet direct rapporteren bij Sherut HaTa’asuka (Werkgelegenheidsdienst) bij beëindiging van werk, en vervolgens blijven rapporteren op vaste dagen, op basis van instructies van de dienst.

 • Leeftijd en Verblijfsplaats:
  Israëlische inwoner tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  Werkende minderjarigen van 16-18 jaar kunnen in aanmerking komen.
 • Inkomsten uit Werk:
  Niet werkend of inkomen onder 60% van het gemiddelde salaris (NIS 7122 vanaf 01 januari 2023).
  Getrouwde vrouwen zonder beroep worden beschouwd als huisvrouwen onder bepaalde voorwaarden.
 • Medische Invaliditeit:
  Beoordeeld door een arts van Bituach Leumi.
  Invaliditeitsniveau van minimaal 60%, of 40% met meerdere beperkingen.
 • Graad van Invaliditeit:
  Onvermogen om te werken of verminderd verdienvermogen met minstens 50%
  Verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid (60%, 65%, 74% of 100%).

Een claim kan worden ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 12 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd.

Documenten die je moet indienen:

 • Aanvraagformulier voor Invaliditeitspensioen.
 • Medische documenten.
 • Werkgerelateerde documenten (loonstroken, ziekteverlof, enz.).
 • Zelfstandige individuen moeten een verklaring indienen over wijzigingen in werk en inkomen.

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je hier in beroep gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

 • De gevraagde service waarvoor betaald was werd niet geboden binnen het tijdsbestek zoals aangegeven door het overheidskantoor.
 • Er was te veel betaald doordat er per ongeluk een te hoog bedrag in rekening is gebracht.
 • De wet biedt een vrijstelling van betaling.
 • Een juridische uitspraak of gerechtelijk bevel biedt iemand het recht op een terugbetaling.
 • Over het algemeen worden terugbetalingsverzoeken binnen 10 werkdagen behandeld.
 • Behandeling van terugbetalingingsverzoeken van Misrad Hapnim kan 3 maanden duren

Voor specifieke vragen betreffende je terugbetaling, neem je direct contact op met het desbetreffende overheidskantoor.

 • Om een terugbetalingsverzoek in te dienen vul je dit formulier (enkel Hebreeuws) in en klik je op ‘verzenden’ zodra het ingevuld is.
 • Upload een kopie van je betalingsbewijs en leg uit waarom je om een terugbetaling vraagt.
 • Voeg tevens ondersteund materiaal toe die je claim onderbouwen.
 • Zodra je het indient, ontvang je een automatische reactie per e-mail met de details van je verzoek.
 • Voor meer informatie, bekijk de overheidspagina hier.
 • Voor technische ondersteuning, neem je contact op met het Israel National Digital Agency central support center van zondag t/m donderdag, tussen 08:00-19:00 via telefoon (nummer 1299) of per e-mail via moked@mail.gov.il

Zechuyot Tzarchanim, of consumentenrechten, zijn cruciaal voor Olim (immigranten) om te begrijpen, om er zeker van te zijn dat zij eerlijk worden behandeld.

De handleiding behandelt 7 essentiële rechten, inclusief garantie op nieuwe producenten, het terugbrengen van producten, annuleringskosten, “Bel-me-niet-register” registratie, supermarkt en apotheek regulaties, technische en leveringscompensatie, huishoudelijke apparatuur beschadigd door stroomstoring.

De garantie begint te lopen vanaf de eerste dag van bezit, wat niet per definitie de aankoopdatum is. Voor producten die moeten worden geïnstalleerd, zoals vaatwassers en wasmachines, de garantie begint op de dag van installatie, die doorgaans wordt uitgevoerd door het bedrijf of door een erkende monteur.

Producten die minstens 50 Shekel kosten, in gloednieuwe conditie met gesloten verpakking (apparaten mogen worden geopend maar niet gebruikt), en binnen 14 dagen na aankoop teruggebracht, komen in aanmerking om je geld terug te krijgen.

Sommige uitzonderingen op deze regel omvatten ondergoed, voedsel en medicatie, thuis in-elkaar-gezette meubels, en overige items.

Verkopers mogen annuleringskosten rekenen, doorgaans 5% van aankoopprijs of 100 Shekel (afhankelijk wat lager ligt). Uitzonderingen gelden voor defecte producten, geen levering of schending van de overeenkomst door de verkoper.

Opmerking: Het terugbetalingsbeleid moet duidelijk worden weergegeven in de winkel of op de website.

Vanaf 1 januari 2023, kan je je registeren in de Israëlische Bel-Me-Niet-Register om te vermijden dat je wordt gebeld door telefonische verkopers. Deze service blokkeert geen Goede Doelen die donaties werven.

Vanaf november 2023, alle producten moeten zichtbare prijzen en prijs per 100 gram of millimeter bevatten. Supermarkten moeten ook het land van herkomst bij groenten en fruit weergeven vanaf januari 2024

Als de kassascanner een hogere prijs weergeeft, moet de winkel de lagere prijs respecteren. Bekijk altijd de kassabon voordat je de winkel verlaat.

Wanneer een levering of een technisch installateur meer dan twee uur na afgesproken tijd komt, is compensatie beschikbaar op basis van een glijdende schaal, maar je moet hiervoor een verzoek indienen.

Als jouw elektrische apparatuur beschadigd is geraakt tijdens een stroomstoring, kan je in aanmerking komen voor een compensatie van de elektriciteitsprovider.

Begin met het nalopen van je laatste stappen om erachter te komen waar je het wellicht verloren hebt.

Wanneer je je portemonnee in de bus bent verloren, neem je contact op met de Verloren Voorwerpen afdeling van het busbedrijf. Hier zijn de contactgegevens van enkele populaire busbedrijven:

 • Egged: Bel *2800 en kies 3 voor English.
 • Dan bus lines: Bel 03-6933280 of *3456.
 • Electra-Afikim: Bel 073-7803901 of *6686.
 • Kavim: Bel *2060, kies 3 om met een medewerker te spreken.
 • Metropoline: Bel *5900 en kies 3.
 • Nateev Express: Bel *3553 of 1-599-559-55, of bezoek een lokaal filiaal.
 • Superbus: Bezoek hun website voor contact gegevens.

Neem contact op met de Verloren Voorwerpen afdeling van Israel Railways door te bellen naar *5770, kies 3. Openingstijden: Zo-Do 07:00-18:00

Zoek in de winkels waar je bent geweest en meldt het bij het management van het winkelcentrum.

Ja, je kan dit melden bij de politie. Klik hier voor meer informatie.

Maak een lijst met items die je moet annuleren en vervangen, zoals identiteitskaart, creditcards, e.d.

Maak een afspraak met Misrad Hapnim d.m.v. GoVisit en neem een Israëlisch paspoort of ander identiteitsbewijs mee.

Neem contact op met de uitgever van de kaarten. Hier zijn enkele contactgegevens:

 • Cal (Visa of Diners Card): Bel 03-5726444 of gebruik WhatsApp.
  Isracard (Mastercard): Bel *6272
 • Max: Bel 03-617880 of gebruik WhatsApp.

Bezoek je lokale kliniek of filiaal om je oude kaart te annuleren en om een nieuwe aan te vragen.

Gebruik deze link om de vervangingsprocedure te vinden of download het in PDF van MyGov.

Annuleer de kaart en schrijf het saldo over naar een nieuwe kaart. Klik hier voor meer informatie en vervangingsopties.

Bij het invullen van de vragenlijsten in het Aliyah-portaal wordt je gevraagd een integratietype te kiezen, je initiële woning. Er zijn verschillende vormen van integratie, zoals directe integratie, gestructureerde integratie, kibboets (eerste huis in het thuisland), enz. Neem contact met ons op voor meer informatie en het vinden van een oplossing op maat van je persoonlijke situatie.

Gestructureerde integratie is een optie voor mensen tot 55 jaar die in een absorptiecentrum (Merkaz Klita) willen verblijven voordat ze beslissen waar ze op lange termijn gaan wonen. Olim kunnen tegen een lage huurprijs tot 6 maanden in het absorptiecentrum verblijven. Je kunt een plek in de vragenlijst in de Aliyah-portal aanvragen en het erover hebben met je shaliach tijdens het interview. Maar de daadwerkelijke verkrijging van een plek is afhankelijk van de beschikbaarheid in het absorptiecentrum.

Kies je voor directe integratie, dan regel je de huisvesting zelf en ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van alle benodigde afspraken. Veel Olim huren tijdelijk een appartement of verblijven bij aankomst bij familie en vrienden.

Het vinden van een geschikte omgeving is erg belangrijk voor je integratie in Israël. Er zijn talloze opties. Neem contact met ons op en wij proberen je te helpen bij het vinden van een oplossing op basis van je persoonlijke situatie.

Er zijn twee grote zoekplatforms voor onroerend goed (enkel Hebreeuws): Yad2 en Madlan. Verder posten velen hun appartement in verschillende groepen op Facebook. Neem contact met ons op voor advies op maat van je persoonlijke situatie en doelgebied.

Welke zorgverzekering het beste bij je past, hangt af van je persoonlijke behoeften en die van je huishouden, de woonplaats en andere factoren. We hebben een handleiding gemaakt met wat basisinformatie. Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.

Wij raden aan om ten minste 1 pakket uitgebreider dan het meest basale pakket te kiezen. Hoewel dit meer kost, is echter onze ervaring dat het de meerprijs waard is. Dit is namelijk de beste manier om een betere kwaliteit, en goedkopere, zorg te krijgen indien de noodzaak daartoe ontstaat. Dit is tevens de suggestie voor niet-Olim.

Voor volwassenen valt tandheelkundige zorg niet onder de basisverzekering. Er zijn openbare en particuliere tandheelkundige opties. Wel hebben kinderen tot 18 jaar recht op tandheelkundige zorg via hun zorgverzekeraar. Tieners tussen 17 en 18 jaar komen twee keer per jaar gratis in aanmerking voor tandplakverwijdering.

Je kan hier uitgebreide up-to-date informatie over de Israelische zorgverzekering vinden (in het Engels).

We raden aan om een ​​voorraad medicijnen van 3 maanden mee te nemen. Dit geeft je de tijd om afspraken en recepten in Israël te regelen.
Wil je controleren of jouw medicatie is opgenomen in de basisverzekering, klik dan hier en typ jouw medicatie in de zoekbalk.
Er zijn medicijnen die tot 50% worden gedekt door aanvullende gezondheidsverzekeringen. Hiervoor moet je de lijst bij elke zorgverzekeraar raadplegen: Clalit, Maccabi, Leumit, Meuhedet.
Je kunt een prijslijst vinden van medicijnen die in Israël op de markt worden gebracht. Het toont de volledige niet-gesubsidieerde prijs, inclusief btw. De prijs voor medicijnen die door de zorgverzekeraar worden gesubsidieerd, kan aanzienlijk lager zijn.
U kunt altijd contact met ons opnemen met een gerelateerde vraag.

Ja, kraanwater in Israël is veilig om te drinken. Het ministerie van Volksgezondheid raadt zelfs aan om kraanwater te drinken.

Een Tag Chanaya LeNecheh is een speciale parkeervergunning, uitgegeven in Israel door individuen met mobiliteitsproblemen. Dit geeft hen het recht om te parkeren op de hiervoor bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen en normaal gesproken verboden gebieden.

Er zijn drie types vergunningen:

Reguliere vergunning: gekenmerkt door een groene driehoek, voor diegene met beperkte mobiliteit.
Rolstoelvergunning: gekenmerkt door een Rolstoelsymbool voor degenen die een rolstoel nodig hebben.
IDF-veteranen: gekenmerkt door een bloemsymbool, beschikbaar voor gehandicapte veteranen.

Je komt mogelijk in aanmerking als je een ziekte of aandoening hebt die mobiliteitsproblemen veroorzaakt, moeite hebt met lopen of aan huis gebonden bent zoals aangegeven in je medische overzicht.

Er zijn twee methoden om een aanvraag in te dienen:

Online aanvraag (Verwerkingstijd: ongeveer een maand): Israëlische burgers met een Teudat Zehut (identiteitskaart), kunnen online een aanvraag indienen via de overheidswebsite.

Aanvraag via de post (Verwerkingstijd: ongeveer twee maanden): Verzamel de benodigde documenten en stuur ze op naar het Ministerie van Transport en Verkeersveiligheid.

Ministry of Transport and Road Safety

The Unit for Limited Mobility – Update and Control Center

היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה

PO Box 72, Holon 58100

Link

De vereiste documenten zijn:

 • Ingevuld aanvraagformulier
  Kopie van Teudat Zehut en Sefach (informatiebijlage)
 • Kopie van auto registratiecertificaat (Rishyon Rechev) tot aan 2 voertuigen.
 • Kopie van Rishyon Nehiga (רשיון נהיגה) rijbewijs, indien van toepassing.
 • Ondertekende brief waarin het aantal aangevraagde vergunningen wordt gespecificeerd.
 • Goedkeuring van Misrad HaBriut (משרד הבריאות) Ministerie van Gezondheid waarin mobiliteitsbeperking of 60% handicap wordt aangegeven (indien van toepassing).
 • Brief van de dokter ter bevestiging van mobiliteitsbeperking.

Ja, sommige categorieën, zoals gehandicapte IDF-veteranen, overlevenden van de Holocaust, slachtoffers van terreuraanvallen, blinden en kankerpatiënten kunnen hun voertuig direct bijwerken in het systeem van de Misrad HaRishui.

Bel het Misrad HaTachbura Callcenter (*5678) twee weken na indiening om te informeren naar de status van je aanvraag en te vragen naar eventueel ontbrekende documenten.

Ja, je kan een vergoeding voor verlaagde registratiekosten aanvragen.

Plaats de vergunning aan de binnenzijde van de voorruit aan de linkerkant of bij het linker zijraam aan de voorkant van de auto.
Zorg ervoor dat de vergunning duidelijk zichtbaar is voor wetshandhavingsfunctionarissen.
De vergunning is vier jaar geldig en kan enkel worden gebruikt door de gehandicapte persoon als chauffeur of als passagier.
Gebruik de vergunning niet als de gehandicapte persoon niet in het voertuig is (boete tot 13.000 NIS).
Als je je auto verkoopt, neem dan contact op met Misrad Harishui om het eigendom over te dragen.

Vergeet niet om je vergunning te vernieuwen voordat deze verloopt om gebruik te kunnen blijven maken van deze handige parkeertoegang.
Voor meer informatie, bekijk onze Stap-voor-stap handleiding.

 • Leeftijd en Verblijfsplaats:
  Israëlische inwoner tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  Werkende minderjarigen van 16-18 jaar kunnen in aanmerking komen.
 • Inkomsten uit Werk:
  Niet werkend of inkomen onder 60% van het gemiddelde salaris (NIS 7122 vanaf 01 januari 2023).
  Getrouwde vrouwen zonder beroep worden beschouwd als huisvrouwen onder bepaalde voorwaarden.
 • Medische Invaliditeit:
  Beoordeeld door een arts van Bituach Leumi.
  Invaliditeitsniveau van minimaal 60%, of 40% met meerdere beperkingen.
 • Graad van Invaliditeit:
  Onvermogen om te werken of verminderd verdienvermogen met minstens 50%
  Verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid (60%, 65%, 74% of 100%).

Een claim kan worden ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 12 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd.

Documenten die je moet indienen:

 • Aanvraagformulier voor Invaliditeitspensioen.
 • Medische documenten.
 • Werkgerelateerde documenten (loonstroken, ziekteverlof, enz.).
 • Zelfstandige individuen moeten een verklaring indienen over wijzigingen in werk en inkomen.

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je hier in beroep gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

In januari 2017 heeft de Israëlische overheid Chisachon LeKol Yeled geïntroduceerd, een rekening geopend voor elk Israëlisch kind jonger dan 18 jaar. De overheid stort maandelijks geld op deze rekeningen en schrijft automatisch alle pasgeborenen in voor het programma.

Bituach Leumi (ביטוח לאומי), de Nationale Verzekering, stort elke maand 55 NIS op een rekening ten behoeve van elk Israëlisch kind jonger dan 18 jaar. Ouders kiezen tussen een Kupat Gemel (קופת גמל) of een Cheshbon Chisachon BeBank (חשבון חיסכון בבנק). Binnen elk type rekening zijn er verschillende trajectmogelijkheden en de fondsen worden automatisch geïnvesteerd op basis van de keuze van de ouders.

Ouders kunnen kiezen tussen een Kupat Gemel of een spaarekening bij een bank en kunnen eveneens binnenelk type rekening een gewenst traject selecteren. De beslissing moet worden genomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Eenmaal in een Kupat Gemel, is overschakelen naar een bankrekening niet toegestaan. Als dit je eerste kind is of je hebt eerder niet gekozen, wordt de standaard Kupat Gemel gekozen bij een van de beleggingshuizen. Momenteel is het standaardtraject het “hoge risico” traject. In voorgaande jaren was het standaardtraject het “lage risico” traject.

Op 18-jarige leeftijd ontvangt het kind een aanvullende storting van 500 shekel. Opnames kunnen worden gedaan met ouderlijke toestemming. Als het geld niet wordt opgenomen tot de leeftijd van 21 jaar, wordt er nog eens 500 shekel toegevoegd en kan het kind het geld opnemen zonder ouderlijke toestemming. Tot de leeftijd van 21 jaar worden alle beheerskosten voor investeringen gedekt door Bituach Leumi.

Als je kinderen onder de 18 jaar hebt, worden ze automatisch ingeschreven in dit programma. Je hebt 180 dagen vanaf de datum van Aliyah om een traject te kiezen voor je kinderen, anders worden ze in de standaardtraject geplaatst zoals hierboven beschreven.

Ja, ouders kunnen hun maandelijkse kinderbijslag die ze van de overheid ontvangen met 55 shekel per kind verlagen en dat bedrag toevoegen aan de spaarrekening van het kind. Extra vrijwillige bijdragen zijn echter niet toegestaan boven de bijslagaftrek.

De bankspaarekening biedt drie opties: Vaste rente, Inflatie-aangepaste rente en Variabele rente. Banken kunnen het overschakelen van trajecten elke 5 jaar toestaan voor extra flexibiliteit.

Kupat Gemel, aangeboden door Israëlische beleggingsmaatschappijen, heeft vier trajectopties: Hoog risico, Gemiddeld risico, Laag risico en Halachisch. Een passief indexfonds, dat de S&P 500 volgt, is beschikbaar bij de Phoenix Insurance Company.

Een Oleh kan elke bedrag aan geld meenemen naar Israël. Echter, bedragen van 50.000 NIS of meer moeten volgens de Israëlische wet worden aangegeven bij de douane. Deze aangifte is van toepassing op het totale bedrag in bezit van de persoon die aangifte doet of zijn/haar gezin. (Opmerking: deze regels gelden ook bij het meenemen van geld uit Israël.)

Het aangeven van geld bij de douane helpt de Israëlische autoriteiten om internationale pogingen tot witwassen van geld te monitoren en te voorkomen, met betrekking tot geld dat het land binnenkomt of verlaat. Hoewel Olim meestal niet worden ondervraagd over het aangegeven bedrag, kan het schenden van de wettelijke verplichting om geld aan te geven leiden tot inbeslagname van geld, strafrechtelijke procedures en/of financiële boetes.

Het volgende moet worden aangegeven:

 • Mezuman (Contant geld)
 • Check Banka’ (Cheques van de bank)
 • Hamcha’at Nos’im (Reizigerscheque)
 • N’yarot Erech (Bankwaardepapieren/dragerpapieren)
 • Shtarot S’chirim (Verhandelbare instrumenten)
 • Cartisei Tashlum (Betaalpassen)

Volg deze stappen:

 • Download en vul Aangifteformulier 84a in.
 • Dien het formulier in bij de douanebeambte op de luchthaven ter beoordeling. Je zult een getekende kopie ontvangen van de aangifte.
 • Indienen per post (indien er geen douanebeambte beschikbaar is): Wanneer er geen douanebeambte aanwezig is, stuur je het formulier, binnen 72 uur na aankomst in Israël, via aangetekende post met ontvangstbevestiging op.

Postadres:

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
בנק ישראל 5, ירושלים

Bewaar een kopie van het ingediende aangifteformulier voor je eigen archief en referentie

Ja, we zijn er voor je om je te helpen met elk probleem vanaf het moment dat je aan Aliyah denkt tot het moment dat je je in Israël vestigt en je er veilig voelt. Als je een specifiek probleem hebt, kan je hier het probleemoplossingsformulier invullen.

Via WhatsApp, door een telefonische afspraak te plannen of per e-mail. Je kan hier alle manieren vinden om contact met ons op te nemen.

 • Het verkrijgen van een medische licentie voor buitenlandse afgestudeerden die hun stage (co schappen) nog niet hebben afgerond.
 • Het verkrijgen van een medische licentie voor buitenlandse afgestudeerden die reeds in het vakgebied hebben gewerkt.
 • Het verkrijgen van een licentie om als arts te praktiseren in Israël voor buitenlandse artsen die minstens 14 jaar gekwalificeerd zijn.
 • Het verkrijgen van een licentie als medisch specialist.

Dien een aanvraag in voor het Medische Licentie Overheidsexamen via het online portaal voor gezondheidsprofessionals.

Maak een online account aan voor het portaal (als je een Teudat Zehut/ Israëlische ID kaart hebt), of dien een aanvraag in via aangetekende post als je geen Teudat Zehut hebt.

Pasfoto’s, kopie van Teudat Zehut, bevestiging van stage of medische licentie, werkvergunningen, transcript van Medische opleiding

Nee, enkel kopieën. Je stuurt de originelen niet op. De kopieën moeten worden voorzien van een notarisstempel en moeten worden vertaald naar het Hebreeuws

Ja, sinds september 2021 kunnen buitenlandse opleidingsinstellingen direct de vereiste documenten sturen naar de Licentiedivisie voor de Medische Sector.

De Licentiedivisie voor de Medische Sector bekijkt alle documenten. Indien akkoord, ontvangt de aanvrager een sms met de datum van het examen.

Registratie, betaling, kiezen van een taal, examendatum en examenresultaten.

Ja, voor degenen die het USMLE (VS) examen hebben afgerond of zijn afgestudeerd in erkende landen.

Ja, indien een dokter minstens één jaar stage heeft gelopen of één jaar als dokter heeft gewerkt in het land waar hij zijn licentie heeft ontvangen.

Ja, een aanvrager moet een leeg strafblad hebben in Israël en het buitenland.

 • Ze hebben hun studie aan een medisch opleidingsinstituut op universitair niveau voltooid, op een school die door Ministerie van Volksgezondheid wordt erkend.
 • Ze zijn in het bezit van de Israëlische nationaliteit, of ze worden bij wet gedefinieerd als “permanente inwoners van Israël”.
 • Ze zijn in het bezit van een diploma erkend door de Licentiedivisie voor de Medische Sector.
 • Ze zijn succesvol geslaagd voor de overheidsexamen en hebben met succes hun stage in het buitenland afgerond.
 • Ze zijn meer dan een jaar werkzaam geweest als arts in het buitenland of ze zijn buitenlandse afgestudeerden die vrijgesteld zijn van het licentie-examen in Israël.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze uitgebreide handleiding hier.

De directeur van de Medische Sectordivisie kan een voorlopige licentie toekennen.

Als werknemer zou je het volgende moeten ontvangen:

 • Chozeh – חוזה – Contract
  Wettelijk bindende overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden specificeert.
  Bevat details over de baan, salaris, werkuren, voordelen, verantwoordelijkheden en beëindigingsbepalingen.
  Contracten zijn over het algemeen in het Hebreeuws; juridisch advies wordt aanbevolen.
 • Kartis Oved – כרטיס עובד – Belastingformulier 101
  Vereist door de Belastingdienst om belastingverplichtingen te bepalen.
  Moet worden ingevuld aan het begin van het kalenderjaar of bij het starten van een nieuwe baan.
 • Tlush Maskoret – תלוש משכורת – Salarisstrook

  Dit moet je elke keer dat je wordt betaald ontvangen. Je moet eveneens jaarlijks salarisrapport (Tofes 106) ontvangen aan het einde van het fiscale jaar.

 

 • Hitpatrut – התפטרות (Ontslaen Piturim – פיטורים (Ontslag)
 • Voorafgaande Kennisgeving
  Zowel werkgever als werknemer moeten schriftelijke kennisgeving geven voorafgaand aan het ontslaan of de ontslagname. De opzegtermijnen zijn afhankelijk van de duur van het dienstverband (maandelijks, per uur, per dag).
 • Recht op Shimuah – שימוע – Interne Hoorzitting
  Werknemers hebben het recht op een hoorzitting voorafgaand de beëindiging en moeten redenen voor ontevredenheid krijgen; 2-3 dagen kennisgeving vereist.
 • Pitzuyim – פיצויים – Ontslagvergoeding
  Recht op een maandsalaris per dienstjaar bij beëindiging.
 • Dmei Avtala – דמי אבטלה – Werkloosheidsuitkeringen
  Bituach Leumi kan gedurende beperkte tijd fondsen verstrekken tijdens werkloosheid.
  Meld je onmiddellijk na beëindiging bij de Sherut HaTa’asuka – שרות התעסוקה – Arbeidsdienst om een werkloosheidsuitkering aan te vragen.
 • Pensioen
  Bij het beëindigen van het dienstverband, hetzij door ontslag te nemen of te worden ontslagen, moet de werknemer van de werkgever de volgende twee documenten ontvangen: Michtav Siyum Avoda – מכתב סיום עבודה – een brief waarin staat dat hun dienstverband is beëindigd, en een ondertekend Tofes 161-formulier. Dit formulier machtigt de vrijgave en teruggave van het pensioenfonds van de werknemer enz. terug in de controle van de werknemer, om over te dragen aan een nieuwe werkgever of voor elk ander noodzakelijk gebruik.

Aanvullende Gerelateerde Zaken

 • Betalingstermijn
  Het salaris van een fulltime werknemer moet vóór de 9e van de huidige maand worden betaald voor het werk van de vorige maand.
 • Overwerk
  Een standaard werkweek is 42 uur, overwerk wordt betaald volgens een glijdende schaal.
 • Reiskosten
  Een werkgever moet reiskosten vergoeden van en naar het werk.
 • Wekelijkse Rustdag
  Een werknemer heeft recht op minstens 36 aaneengesloten uren rust per week.
  Als een werknemer op zijn rustdag werkt, moet hij 150% van het dagloon worden betaald en een andere rustdag ontvangen.
 • Jaarlijkse vakantie
  Twee weken jaarlijkse vakantie in de eerste vier jaar, toenemend na vier jaar.
 • Feestdagen
  Na drie maanden werk heeft een werknemer recht op betaling voor negen feestdagen per jaar op basis van religie.
 • Pauzes tijdens de Werkdag (Hafsaka)
  Afhankelijk van het type baan, fysieke of niet-fysieke arbeid en de lengte van de werkdag.
 • Ziekteverlof
  Werkgevers moeten betalen voor ziektedagen na de eerste, op een glijdende schaal.
 • Zwangerschap en Moederschap:
  Het is illegaal om een zwangere werkneemster te ontslaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

Buitenlands opgeleide advocaten hebben twee opties: zich opnieuw licentiëren als Israëlische advocaat via examens en stage, of zich registreren als een Buitenlandse Gelicentieerde Advocaat.

Herlicentiëren wordt geprefereerd door Israëlische advocatenkantoren omdat het je in staat stelt om zowel het Israëlische recht als ook Hebreeuws te leren, wat meer toekomstige bewegingsvrijheid binnen de juridische markt biedt.

 1. Hebreeuwse Vaardigheidstest: Buitenlands opgeleide advocaten doen een juridisch Hebreeuws examen.
 2. Examens Israëlisch Recht: Slagen voor acht examens die het Israëlische recht behandelen.
 3. Juridische Stage (Hitmachut): Voltooi een stage onder toezicht van een gelicentieerde Israëlische advocaat.
 4. Israëlisch Balie-examen: Neem deel aan het Balie-examen, vergelijkbaar met Israëlische rechtenstudenten.

Advocaten met meer dan vijf jaar ervaring en rechters zijn vrijgesteld van het Balie-examen.

Zij moeten binnen vijf jaar na Aliyah de vrijstelling aanvragen.

Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en meerkeuzegedeelten over procesrecht en materieel recht. Dit alles in het Hebreeuws.

Buitenlandse Gelicentieerde Advocaten, die minstens vijf jaar buitenlands recht hebben beoefend, kunnen in Israël de rechtspraktijk uitoefenen zonder herlicentiëren, met de focus op het verstrekken van juridisch advies en counseling over de wetten van hun gelicentieerde jurisdictie.

 1. Aanvraag indienen voor vermelding in de lijst van Geregistreerde Buitenlandse Advocaten.
 2. Jaarlijkse vergoeding betalen.
 3. Bewijs overleggen van een geldige buitenlandse advocatenlicentie en vijf jaar praktijkervaring.
 4. Slagen voor een Ethiekexamen van de Israel Bar Association.
  Het hebben van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering volgens de eisen van de Israel Bar Association.

Buitenlandse advocaten moeten hun status bekendmaken aan cliënten, op briefpapier van het advocatenkantoor, enz., om misleidende reclame te voorkomen.

Een Pensia Pratit is een verplicht pensioensysteem in Israël voor werknemers en zelfstandigen. Het wordt gereguleerd en gecontroleerd door de overheid.

Pensioenen in Israël zijn verdeeld over drie opties:

 • Kitzvat Zikna – קצבת זקנה – Door de overheid verstrekt Bituach Leumi-pensioen voor senioren.
 • Ambtenarenpensioen: Van toepassing op ambtenaren via onderhandelingen van de vakbond voor de publieke sector.
 • Pensia Pratit: Verplicht voor werknemers en zelfstandigen, gereguleerd door de overheid.

De Pensia Pratit-optie, geïntroduceerd in 2008, is verplicht voor werknemers die niet gedekt zijn door pensioenen onderhandeld door vakbonden. Zowel werknemers als zelfstandigen moeten bijdragen, waarbij zelfstandigen bijdragen d.m.v. een glijdende schaal op basis van hun inkomen.

Vanaf 2017 (nog steeds geldig in 2024) zijn de bijdragepercentages:

 • Van de Werkgever: 6% voor schadevergoeding (Pitzuim) en 6,5% voor pensioenbetalingen (Tagmulim).
 • Van de Werknemer: Totaal 6%.

* Zelfstandigen: Minimaal ongeveer 500 Nieuwe Israëlische Sjekels (NIS) per maand.

Particuliere pensioenplannen in Israël omvatten:

 • Pensia Makifa – פנסיה מקיפה – Een uitgebreid pensioen dat arbeidsongeschiktheid, levensverzekering/nabestaandenuitkering en oudedagspensioen dekt.
 • Pensia Mashlima/Klalit – פנסיה משלימה/כללית – Aanvullend/Algemeen pensioen, meestal een spaarplan dat wordt aanbevolen voor oudere werknemers.

De verschillen komen voort uit de risico’s die ze verzekeren. Pensia Makifa omvat uitkeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, terwijl Pensia Mashlima zich richt op persoonlijke spaargelden.

Alle pensioenbesparingsplannen worden beheerd door externe fondsen en aanbieders onder toezicht van de Capital Market Insurance and Savings Division (CMISbinnen het Ministerie van Financiën in Israël.

Pensioenvermogens worden beheerd door externe pensioenbeheermaatschappijen, volledig gescheiden van werkgevers. Deze bedrijven moeten over verzekeringslicenties beschikken om te kunnen opereren.

Ja, het wordt sterk aanbevolen. Gezien de complexiteit van pensioenopties kan het gebruik van een gelicentieerde agent je helpen het juiste plan te kiezen, beheerskosten te onderhandelen en claims af te handelen.

Zorg ervoor dat het pensioenplan actueel blijft. Als je tijdelijk of permanent van baan verandert, houd dan het pensioenplan actief om voordelen te behouden. Je agent kan je begeleiden bij minimale betalingen en hoe je het pensioenplan kunt behouden.

Raadpleeg onze gids voor aanvullende informatie door hier te klikken.

Voor eventuele aanvullende vragen of persoonlijke hulp, raadpleeg altijd een gelicentieerde agent.

Er zijn een aantal dingen die je moet doen. Allereerst moet je een bankrekening openen (zie onze handleiding hier). Het is belangrijk om een actieve bankrekening te hebben om door te kunnen gaan met de volgende stappen, zoals naar Misrad HaKlita gaan (zie onze handleiding hier), inschrijven bij een HMO (zie onze handleiding hier), een Ulpan kiezen of het inschrijven van je kinderen in een school (zie hier). Een overzicht van de eerste stappen in Israël vind je hier.

Er zijn Aliyah-programma’s voor jonge Olim (18-35 jaar), zoals Hebreeuwse taalcursussen op kibboetsen of in steden, voorbereiding op hogeschool of universitaire en postdoctorale studies, begeleiding bij werk en voorbereiding op rekrutering voor het leger. Om een idee te krijgen van programma’s en kosten, klik hier.

Welke zorgverzekering het beste bij je past, hangt af van je persoonlijke behoeften en die van je huishouden, de woonplaats en andere factoren. We hebben een handleiding gemaakt met wat basisinformatie. Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.

De meeste mensen spreken Engels (en soms ook andere talen). Toch adviseren wij je gebruik te maken van je recht op een gratis cursus Hebreeuws (Ulpan).

Als je minimaal 5 jaar een geldig rijbewijs had onmiddellijk voorafgaand aan je Aliyah, kun je je rijbewijs omzetten zonder lessen te volgen of tests af te leggen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een buitenlands rijbewijs om kan zetten naar een Israëlisch rijbewijs.

Houd er rekening mee dat je buitenlands rijbewijs slechts één jaar geldig is in Israël. Je moet dus je rijbewijs omzetten voordat het eerste jaar voorbij is.

Ongeveer een maand voordat je huidige rijbewijs verloopt, ontvang je een betalingsverzoek in de post. Bekijk hier onze gids voor meer gedetailleerde informatie.

Vanaf 1 oktober 2021, is een rijbewijs voor privé voertuigen, motoren, en zakelijke voertuigen tot 12 ton (Categorie A en B) geldig tot de leeftijd van 70 jaar (i.p.v. 10 jaar geldigheid). Vanaf 70 jaar, moet je je rijbewijs vernieuwen wanneer je 75 bent en 80 bent. Vanaf 80 jaar moet je het elke twee jaar vernieuwen.

De volgende betalingsmogelijkheden zijn:

 1. Online digitale opties via het officiele overheidsportaal hier of de website van de Misrad HaTachboera (Ministerie van Transport) hier. Je ontvangt een tijdelijk rijbewijs via e-mail en binnen 30 dagen ontvang je je permanente rijbewijs via de post.
 2. Via digitale betalingsapps zoals Apple Pay of Google Pay hier, en Max hier. Je ontvangt een tijdelijk rijbewijs via e-mail en binnen 30 dagen ontvang je je permanente rijbewijs via de post.
 3. Overschrijving.
 4. Rishiomat (zelfbedieningscomputer), te vinden in Misrad HaRishui (vergunning) kantoren en sommige branches van Superpharm apotheken.
 5. Telefonisch door te bellen naar *5678 or 03-5086905.
 6. Postkantoor.

Als je betalingsverzoek aangeeft dat je een foto moet laten maken voor je rijbewijs, kan je een foto laten maken bij een fotokiosk hier. Je moet eerst voor je rijbewijs betalen en je tijdelijke rijbewijs meenemen naar de fotokiosk.

Als je ouder bent dan 60 jaar oud of een professionele chauffeur ouder dan 60, inclusief taxichauffeur, buschauffeur of zwaar materieel machinist, ben je verplicht om een medische test te ondergaan. De resultaten van de oog test moeten worden ondertekend door een oogarts of een optometrist hier. Gewone bestuurders zijn verplicht om medische keuringen en oogtesten te ondergaan vanaf de leeftijd van 70 jaar.

De kosten voor het verkrijgen van een rijbewijs in Israël hangt af van de leeftijd en het type rijbewijs je nodig hebt. Deze kosten kunnen wijzigen.

De voordelen variëren op basis van de status van de kandidaat, het aantal familieleden dat samen Aliyah maakt en hun leeftijd. Over het algemeen ontvangen olim chadashim de zogenaamde Sal Klita (financiële bijstand), ziektekostenverzekering voor zes maanden, Ulpan (Hebreeuws) en verschillende belastingvoordelen. Een overzicht van je voordelen vind je hier.

Om je toeslagen te ontvangen, moet je eerst een actieve bankrekening hebben. Hoe je een bankrekening opent, lees je hier. Zodra je bankrekening actief is, kun je naar Misrad HaKlita gaan. Daar krijg je informatie over je voordelen en status als Oleh Chadash. Na je eerste bezoek aan Misrad HaKlita ontvang je de maandelijkse Sal Klita-betalingen.

Je komt hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor de Sal Klita als je:

 • minder dan 24 (opeenvolgende of cumulatieve) maanden in Israël hebt doorgebracht binnen 3 jaar voorafgaand aan je Aliyah
 • minder dan 3 jaar in Israël hebt doorgebracht in de 7 jaar voorafgaand aan je Aliyah

Een Katin Chozer krijgt de Sal Klita alleen als hij voorafgaand aan zijn Aliyah minder dan 1 jaar in Israël heeft doorgebracht (uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor erkende studieprogramma’s).

Als je in aanmerking komt voor Sal Klita, wordt er gedurende 6 maanden een maandelijkse betaling overgemaakt naar je Israëlische bankrekening.

Sal Klita wordt uitbetaald in 6 maandelijkse betalingen op je Israëlische bankrekening. Olim Chadashim en Ezrachim Olim krijgen hun eerste deel, deels als een eerste contante betaling bij hun aankomst op de luchthaven, deels overgemaakt naar hun Israëlische bankrekening. Een Katin Chozer of iemand die de shinui-status heeft gekregen, ontvangt de eerste betaling niet op de luchthaven. Zij krijgen alle betalingen via bankoverschrijving.

Gedurende de eerste 6 maanden wordt een bepaald bedrag rechtstreeks naar je Israëlische bankrekening overgemaakt. Het bedrag is afhankelijk van je leeftijd en het aantal gezinsleden. Om een ​​indicatie te krijgen, kun je hier het bedrag berekenen dat je waarschijnlijk krijgt. Als je geen Oleh Chadash bent, maar een speciale status hebt (bijv. Ezrach Chozer, Katin Chozer, etc.), kunnen je voordelen verschillen. Meer informatie over het recht op een uitkering vind je hier.

Boek en betaal de vlucht niet zelf, want er wordt geen restitutie gegeven. Praat in plaats daarvan met uw shaliach of het kantoor van de Jewish Agency en zij zullen het voor u regelen.

Bij je aankomst op de luchthaven ontvang je een tijdelijke Israëlische simkaart met gratis belminuten en internetdata. Dit geeft je genoeg tijd om je favoriete telefoonmaatschappij en abonnement te kiezen.

Als je geen inkomen hebt, krijg je de eerste 6 maanden na Aliyah de basisverzekering gratis. Als je na de eerste 6 maanden werkloos bent en inkomenssteun ontvangt van Misrad HaKlita (Dmei Kiyum), kun je nog eens 6 maanden gratis gezondheidszorg krijgen. Hiervan dien je Bituach Leumi op de hoogte te stellen.

Ja, maar zij krijgen een aanzienlijke korting. Kijk hier voor meer details over voordelen in het algemeen.

Er bestaat een belastingkorting op inkomsten verdiend in Israël gedurende de eerste 3,5-4,5 jaar na Aliyah. In Israël wordt de belastingvermindering bepaald door een puntensysteem.
De korting verandert na verloop van tijd als volgt:
Olim die Aliyah hebben gemaakt na 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 4,5 jaar na datum van Aliyah:

 • Eerste jaar: 1 punt
 • 1 – 2,5 jaar: 3 punten
 • 2,5 – 3,5 jaar: 2 punten
 • 3,5 – 4,5 jaar: 1 punt

Olim die Aliyah hebben gemaakt voor 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 3,5 jaar na de datum van Aliyah:

 • Eerste 1,5 jaar: 3 punten
 • 1,5-2,5 jaar: 2 punten
 • 2,5-3,5 jaar: 1 punt

Nieuwe Olim or teruggekeerde Israëli’s die minstens 10 volledige jaren in het buitenland hebben gewoond (of voor wie het centrum van hun leven in het buitenland was gedurende deze periode), ontvangen 10 jaar belastingvoordelen. Gedurende een periode van 10 jaar, Olim en teruggekeerde Israëli’s die in aanmerking komen, zijn vrij gewaard van belasting op inkomsten van buiten Israël. Deze uitzondering heeft betrekking op alle passieve inkomsten, zoals rente, dividenden, uitkeringen, royalty’s en huurinkomsten van vastgoed. Inkomsten, zowel afkomstig van realisatie van activa en investeringen, alsook van huidig buitenlands passieve inkomen, is vrijgesteld van belasting. Kijk ook hier.

Olim zijn vrijgesteld van het aangeven en betalen van belasting over hun pensioen in de eerste 10 jaar na hun Aliyah. Kijk ook hier.

Als je een (passief) inkomen in het buitenland verdient, dan kom je de eerste 10 jaar van je Aliyah waarschijnlijk in aanmerking voor een belastingvoordeel. Er kunnen beperkingen gelden als je voor Aliyah in Israël hebt gewoond.

Om in aanmerking te komen voor het voordeel van verlaagde onroerende voorheffing moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aankoop moet worden voltooid binnen 10 jaar na Aliyah.
 • Je moet de woning persoonlijk gebruiken, d.w.z. als woning of als bedrijf.
 • De uitkering kan slechts één keer worden gebruikt voor een woning en één keer voor een bedrijfsruimte.

In de eerste 15 jaar kom je mogelijk in aanmerking voor lage rentetarieven wanneer je je eerste eigen woning in Israël koopt. Als je echtgenoot een woning in Israël bezit of bezat, krijg je de korting niet.
Het is in ieder geval aan te raden om de rentetarieven te controleren, aangezien sommige plaatsen zelfs betere tarieven kunnen geven, ongeacht het Aliyah-voordeel.

Vanaf de 8e maand van je Aliyah, kun je tot 5 jaar huurbijstand krijgen vanaf de datum van je Aliyah. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en het aantal jaren dat je in Israël hebt gewoond. Meer informatie en een tabel met bedragen vind je hier (alleen Hebreeuws).

Er is kans dat je de eerste 2 jaar recht hebt op korting op Maon- of Mishpachtonkosten. De Maon of Mishpachton moet erkend zijn door het Ministerie van Economie (Tamat). Om te controleren of je Maon of Mishpachton erkend is, klik hier. Om de uitkering te ontvangen, moet elke ouder aan een van de volgende criteria voldoen:

 • Leren in een Ulpan (elk minimaal 24 uur per week)
 • Geregistreerd zijn bij Misrad HaKlita of Sherut HaTaasuka als werkloos en op zoek naar een baan

Naast de korting voor Olim kan een extra korting worden aangevraagd op basis van het inkomen van de ouders.

Op basis van je leeftijd is er voor verschillende opleidingen studiefinanciering mogelijk als de instelling erkend is door de Studentenautoriteit:

 • Tot 23 jaar: Mechina (voorbereidende jaarcursus)
 • Tot 27 jaar: BA
 • Tot 30 jaar: MA
 • MA-studenten kunnen tot 1 jaar Hashlamot (vereiste lessen) betaald krijgen.

Om de uitkering te krijgen, moet je binnen de eerste 3 jaar na Aliyah beginnen met studeren. Het leger en Sherut Leumi tellen niet mee in de 3 jaar.

Olim (nieuwe immigranten) binnen 10 jaar na Aliyah (Immigratie) voor een overheid gesponsorde- of particuliere Ulpan.
Leeftijdsvereiste voor het voucherprogramma: Je moet 17 jaar of ouder zijn ten tijde van Aliyah.
Olim die eerder in een Ulpan hebben gestudeerd met een voucher en hun Hebreeuwse studies in “Ulpan Aleph” van het willen voortzetten in een Ulpa van het Ministerie van Onderwijs.
Olim die eerder Ulpan Alpeh van het Ministerie van Onderwijs hebben afgerond en alle lessen hebben gevolgd, en nu hun Hebreeuwse studies willen voortzetten d.m.v. het voucherprogramma in een particuliere Ulpan.

Ja, er is financiële hulp beschikbaar, maar onder bepaalde voorwaarden:
Het bedrag aan financiële hulp zal niet meer zijn dan 7.500 NIS of de werkelijke kosten van de cursus, afhankelijk van welk bedrag lager is.
Je komt mogelijk in aanmerking voor een vervoerssubsidie; informeer hierover bij je Klita-counselor.
Olim die zijn ingeschreven voor een Ulpan en geen Sal Klita Integratie uitkeringen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een leefgeld tijdens hun studieperiode.
Houd er rekening mee dat Olim die hun Ulpan-voordeel niet benutten tijdens hun eerste jaar van Aliyah, niet in aanmerking komen voor een leefgeld en vervoerssubsidies die door Sal Klita worden verstrekt als ze zich later inschrijven voor een Ulpan.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe je financiële ondersteuning kunt krijgen, kijk je hier.

De eerste Ulpan moet binnen 18 maanden na je Aliyah worden bijgewoond. Om volledige vergoeding te krijgen, moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Om aan het einde van de cursus een certificaat te krijgen, moet je het eindexamen afleggen. Er is een optie voor een tweede Ulpan binnen 10 jaar na je Aliyah. Voor meer details klik hier en/of neem contact met ons op. Kinderen in de groepen 1 tot en met 12 kunnen in het eerste jaar van Aliyah extra Hebreeuwse lessen krijgen.

Als je jonger bent dan 55 jaar, dan kom je mogelijk in aanmerking. Als je een absorptie in een Merkaz Klita wilt, moet je dit vroeg in het Aliyah-proces aanvragen, aangezien de plaatsen beperkt zijn. Dat kun je doen bij het invullen van de vragenlijsten van het Aliyah-portaal.

Er zijn geen absorptieprogramma’s van de Jewish Agency voor die leeftijdsgroep. Maar je kan contact opnemen voor andere opties specifiek afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Je kan 3 maal apparaten en huishoudelijke artikelen belastingvrij naar Israël verzenden. Dit voordeel geldt tot 3 jaar na Aliyah. Verlengingen worden uitzonderlijk toegekend, zoals militaire dienst, een voltijdse studie of een afwezigheid van 6 maanden uit Israël. Als je een voormalig tijdelijk ingezetene (A!1) bent, moet je eerst een dossier openen bij de Douane om je status te verduidelijken. Verzend geen dingen vooraleer je die verduidelijking hebt ontvangen.

Olim (עולים), nieuwe immigranten komen in aanmerking om een nieuwe auto aan te schaffen tegen een verminderd belastingtarief binnen drie jaar na het maken van Aliyah.

50% meches (מכס) , Invoerheffing, over alle voertuigen + 17% BTW (belasting toegevoegde waarde)

Hier is een eenvoudige berekening:

 • Als de auto een waarde heeft van: 100.000 NIS, Invoerheffing over de auto: 100.000 NIS x 50% = 50.000 NIS
  Waarde van de auto + Meches = 150.000 NIS
 • BTW kosten: 150.000 NIS x 17% = 25.000 NIS
 • Totale belasting kosten: 50.000 NIS + 25.000 NIS = 75.000 NIS

Dit zij de stappen om een nieuwe auto aan te schaffen met Zechuyot:

 1. Vind een autohandelaar en bezoek de dealer om het voertuig naar wens te kiezen. Onderhandel met de dealer over eventuele extra kortingen of extra’s,
 2. Bereid de benodigde documenten voor, bevattende:
 • Kopie van je Teudat Oleh (תעודת עולה) , Nieuwe Immigranten Boekje
 • Kopie van je Israëlische Rishyon Nehiga (רישיון נהיגה), Rijbewijs dat je hebt ontvangen door je buitenlandse rijbewijs te laten omzetten.
 • Originele buitenlandse rijbewijs uit het land van oorsprong
 • Buitenlandse paspoort met Aliyah Visum en Teudat Zehut
 1. De autohandelaar zal alle benodigde documenten doorsturen naar Meches (מכס), Douane, en binnen 10 dagen tot 3 weken, zal je auto worden vrijgegeven met het gereduceerde belastingvoordeel.

Nee, Olim die een nieuwe hybride of elektrische auto aanschaffen ontvangen geen Olim korting, aangezien het belastingtarief voor deze auto’s al lager ligt dan het Olim belastingvoordeel.

Olim kunnen hun auto verkopen aan een andere Oleh nog recht heeft om een auto aan gereduceerd belastingtarief te kopen, Dit heet: Paspoort naar Paspoort. De verkoper en koper moeten bij het lokale kantoor van Meches laten vaststellen wat de uiteindelijke waarde van de auto is en hoeveel belasting er al dan niet moet worden betaald.

Nee, je kan je Oleh voordelen niet gebruiken wanneer je een tweedehandsauto privé aanschaft. Echter, je kunt je voordelen altijd nog gebruiken wanneer je binnen drie jaar na Aliyah nog een extra nieuwe auto of een paspoort-naar-paspoort auto koopt.

Wanneer je een auto koopt zonder je Zechuyot, moet je met de verloper en de Rishyon Rechev (רישיון רכב) Registratiecertificaat van de auto, naar een snif Doar (סניף דואר), Postkantoor filiaal gaan en 187 NIS betalen om de auto op jouw naam te laten zetten. Soms is de verkoper bereid om dit bedrag voor de helft te betalen.

Het verkopen van de auto binnen vier jaar na aanschaf, leidt tot de verplichting om het belastingvoordeel van aanschaf alsnog terug te betalen. Na vier jaar is deze restrictie automatisch opgeheven. oor het berekenen of afbetalen van openstaande belasting binnen de periode van vier jaar, vul een online formulier in of stuur een e-mail naar yim@taxes.gov.il. Zorg ervoor dat je een bevestiging ontvangt dat de restricties zijn opgeheven voordat je de auto op een andere naam laat zetten of voordat je andere familieleden met de auto laat rijden.

Enkel de persoon wiens Zechuyot werden gebruikt om de auto aan te schaffen, en zijn/haar partner mogen de auto besturen.

Kinderen van Olim die met de auto, gekocht met Zechuyot, willen rijden, moeten hetzelfde adres hebben als hun ouders Sefach (ספח), Informatiebijlage van Teudat Zehut. Schriftelijke toestemming van Meches is vereist. Om deze toestemming te krijgen moet het kind naar het meest dicht bijzijnde filiaal van Meches gaan met een geschreven verzoek, kopie van hun rijbewijs, geschreven verzoek van de eigenaar van de auto (ouder), hun Teudat Zehut, en het registratiecertificaat van de auto. De goedkeuring is geldig voor één jaar en kan worden verlengd.

Als je Israël binnen de eerste 10 jaar na je Aliyah hebt verlaten, heb je waarschijnlijk nog wat voordelen. Je kan dit controleren met Misrad HaKlita (als je eenmaal terug bent in Israël) of door te bellen naar het Joods Agentschap en bij hen een bestand voor Arachat Zakaut te openen.

De voordelen variëren op basis van je status en andere factoren. Als je Aliyah maakt vanuit Israël, ontvang je niet het Aliyah-vliegticket, de gratis simkaart en de taxi vanaf het vliegveld. Een overzicht van de voordelen vind je hier. Houd er rekening mee dat alleen Misrad HaKlita vooraf een uitspraak kan doen over je persoonlijke voordelen.

We raden je aan om eerst hier te verifiëren of je voldoet aan de criteria van een Toshav Chozer. Om te kunnen vaststellen voor welke voordelen je in aanmerking komt, moet je je opgeven voor je eerste jaar van zogenaamde adaptatie-voordelen door dit formulier in te vullen. Wees je ervan bewust dat je een Israëlische bankrekening moet hebben om de financiële bijdrage te kunnen ontvangen.

Je begint sommige Aliyavoordelen te verliezen als je in Israel verblijft voor een periode van:

 • Meer dan 2 cumulatieve jaren in de laatste 3 jaar, of
 • Meer dan 3 jaar in de laatste 7 jaar.
 • Oleh Chadash – עולה חדש – Nieuwe immigrant – Komt in aanmerking volgens de Wet op de Terugkeer
 • Ezrach Oleh – אזרח עולה – In het buitenland geboren met een Israëlische ouder
 • Katin Chozer – קטין חוזר – Terugkerende minderjarige
 • Toshav Chozer – תושב חוזר – Terugkerende ingezetene (beperkte douanevoordelen)
 • Een Oleh mag huishoudelijke artikelen invoeren zonder belastingen, beperkt tot drie zendingen binnen drie jaar, inclusief zendingen per boot, vliegtuig, post of items die persoonlijk naar Israël worden gebracht na de Aliyah vlucht.
 • Verminderde belastingen bij de aankoop van een nieuwe auto/motor van een dealer.
 • Persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, persoonlijke toiletartikelen, en beperkte hoeveelheden alcohol, cosmetica, en tabak.
 • Andere items die worden ingevoerd voor persoonlijk gebruik of als geschenken, met een waarde van $200 USD of minder per persoon vanaf 2 jaar en ouder.
 • Bepaalde soorten voedsel tot 3 kilogram met beperkingen.
 • De vrijstelling is beperkt per persoon en kan niet worden gecombineerd om items met een waarde van meer dan $200 USD vrij te stellen.
 • Huishoudelijke artikelen die binnen drie jaar na de Aliyah-datum worden geïmporteerd, zijn belastingvrij, maar als ze tijdens een reis worden meegenomen, moeten ze worden aangegeven en verwerkt via de Rode douanelaan op de luchthaven.
 • Huishoudelijke goederen omvatten geen items voor permanente installatie zoals loodgietersmaterialen of bouwmaterialen.
 • Elke familie mag tot 3 televisies en 3 computers invoeren.
 • Voor overige apparaten, elektronica en grote meubelstukken, kan slecht één item per categorie worden ingevoerd.

Gereedschap voor professionele behoeften zoals bepaald door douaneambtenaren mag belastingvrij worden ingevoerd, op voorwaarde dat hun totale waarde bij aankoop niet meer dan $1.650 bedraagt.

 • Postpakketten met huishoudelijke artikelen tellen mee voor de drie zendingen waarop een Oleh recht heeft.
 • Pakketten met alleen kleding en schoenen zijn vrijgesteld van belasting onder specifieke voorwaarden, zoals aankomst binnen 30 dagen voor binnenkomst.

Voor gedetailleerde informatie over het importeren van motorvoertuigen, raadpleeg onze gids hier.

Onderwijs en speciaal onderwijs voor kinderen is gratis in Israël door de wet “Chok Chinuch Chova” (de wet voor verplicht onderwijs). Deze wet is van toepassing op de leeftijden 3-18. Andere vormen van onderwijs brengen wel collegegeld in rekening. In sommige gevallen kunnen deze (gedeeltelijk) gesubsidieerd worden. Hier vind je wat basisinformatie over het onderwijssysteem.

Bepaalde types Olim kunnen korting krijgen of gesubsidieerde en/of gratis cursussen krijgen. Je Klita-consulent bij Misrad Haklita kan je hier concretere antwoorden op geven, omdat veel afhangt van je leeftijd, Oleh-status en een aantal andere factoren. Een algemeen overzicht van je voordelen vind je hier.

Er zijn twee soorten:
Door de overheid gesponsorde Ulpan: Aangeboden door het Ministerie van Onderwijs en beschikbaar in het hele land. De toegankelijkheid wordt meestal bepaald door het adres op je Teudat Zehut (ID-kaart).
Particuliere, gesubsidieerde Ulpan: Georganiseerd door verschillende particuliere aanbieders, zowel op locatie als online, en kan worden gevolgd met behulp van vouchers die worden uitgegeven door het Ministerie van Aliyah en Integratie (Misrad HaKlita).

Sommige particuliere ulpans zijn volledig gesubsidieerd, andere niet. Dit dien je te checken met de ulpan zelf of je kan contact met ons opnemen.

Dit hangt ontzettend af van je kennis van het Hebreeuws, je leeftijd, gezinssituatie en woonplaats, of je naar een ulpan met kostschool of een ochtend/middag/avondprogramma etc. wilt gaan. Een overzicht vind je hier. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies over je specifieke omstandigheden.

Je kunt je inschrijven door ofwel:
Contact op te nemen met je Klita-counselor bij de lokale vestiging van het Misrad HaKlita om een verwijzing voor de Ulpan te ontvangen.
Online aanmelden hier.
Als er meerdere Ulpan-programma’s beschikbaar zijn, wil je misschien overwegen om ze te bezoeken om meer informatie te verzamelen voordat je je inschrijft.

Elk land heeft zijn eigen onderwijssysteem. De juiste school hangt af van veel factoren, zoals de leeftijd van je kinderen, je religie (en hoe religieus je bent), de taal en meer. Een overzicht van het Israëlische onderwijssysteem vind je hier.

Zorg ervoor dat je studies, inclusief stage, zijn goedgekeurd door Misrad HaBriut (משרד הבריאות) Ministerie van Gezondheid in Israël.

Zorg ervoor dat je de benodigde documenten voor het proces hebt. Dit omvat twee pasfoto’s, aanvraagformulier, vragenlijst voor medische professionals, kopie van Israëlische identiteitskaart, laatste diploma ergotherapie of certificaat van afronden van studie, licentie om als ergotherapeut te werken, officiële bevestiging van studie data, officieel certificaat van het uitvoeren van een 1000 uur stage (of bewijs van minstens een jaar werken als ergotherapeut) en een professioneel certificaat van goede reputatie.

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden en de vragenlijst hier.

Je kan een van de volgende opties kiezen: Verificatie met een apostille, laat een Israëlische notaris de documenten notarieel bekrachtigen of krijg een Imut He’etek (verifieerde kopie) van het document bij de Israëlische consulaat.

Je moet twee kopieën van elk documenten indienen: Een geverifieerde kopie met een extra kopie van het originele document. Houd de originele versies en een kopie voor je zelf.

Nee, momenteel worden online diploma’s niet erkend door het Israëlische ministerie.

Sommige documenten zijn slechts één jaar geldig na uitgavedatum. Zorg ervoor dat je bijtijds je Teudat Zehut (תעודת זהות) Israëlische identiteitskaart indient om te voorkomen dat je documenten opnieuw moet indienen.

Zodra je documenten zijn erkend, moet je een licentie examen afleggen. Dit examen wordt twee keer per jaar gehouden en kan in verschillende talen worden afgelegd.

Ja, je kan alle stappen voorafgaand aan Aliyah voltooien om het proces te versnellen. Je dossier zal dan voltooid worden op het moment dat je Aliyah maakt.

Als je documenten zijn erkend en je het examen succesvol hebt afgelegd, moet je je nieuwe Teudat Zehut opsturen nadat je Aliyah hebt gemaakt. Je zal je licentie dan via de post op je huisadres ontvangen.

Als je onder de Israëlische pensioensleeftijd valt, kan je in aanmerking komen voor een vergoeding van het Absorptie ministerie voor uitgaven die je in Israël hebt gehad (tot aan 4000 NIS). Het vergoedingsproces kan je enkel beginnen nadat je Aliyah hebt gemaakt. Neem de originele rekeningen mee naar je lokale branche van Misrad HaKlita en declareer ze daar.

Misrad HaBriut heeft een nieuwe klantenservice callcenter om vragen te beantwoorden over het licentieproces van medische professionals. In Israël bel *5400, van zondag tot donderdag, 8:00-18:00 uur, en op vrijdag van 8:00-13:00 uur.

Beoordelingen, bekend als Ivchunim – אבחונים – Ontwikkelings- & Onderwijsbeoordelingen, kunnen worden gestart vanwege zorgen over het cognitieve functioneren, leren, aandacht, emotioneel welzijn of gedrag van een kind op school of thuis. Ze bieden inzicht in verschillende aspecten, waaronder abstract denken, taalvaardigheden, geheugen, aandacht, motorische vaardigheden, academische vaardigheden en emotionele factoren.

Uitgebreide beoordelingen onderzoeken cognitieve, leer- en psychologische sterke en zwakke punten. Ze omvatten aspecten zoals abstract denken, taalvaardigheden, geheugen, aandacht, verwerkingssnelheid, fijne motorische vaardigheden, academische vaardigheden (lezen, schrijven, wiskunde) en vaardigheden op het gebied van uitvoerende functies (aandacht, planning, organisatie). Psychologische en emotionele factoren worden ook overwogen.

Olim-kinderen moeten worden getest in hun sterkere taal met tweetalige componenten, waaronder Hebreeuws lezen, schrijven en taalvaardigheden. Tweetalige beoordelingen, uitgevoerd door hooggekwalificeerde psychologen, zorgen voor een nauwkeurige weergave van de vaardigheden van een kind, vooral voor voornamelijk niet-Hebreeuws sprekende kinderen of degenen met complexe ontwikkelingsachtergrond.

Naast reguliere Ivchunim zijn er:

 • Ivchun Didacti (אבחון דידקטי) didactische onderwijsbeoordeling, gericht op specifieke academische vaardigheden.
 • Psychologische evaluaties worden gebruikt om emotionele toestanden te beoordelen, vaak inclusief een IQ-test.
 • Ontwikkelingsbeoordelingen zijn voor kleuters en worden vaak verkregen via kleuterscholen of gemeentelijke diensten. Voor niet-Hebreeuws sprekende kinderen worden privé brede ontwikkelingsbeoordelingen door tweetalige psychologen aanbevolen.

Beoordelingen op verschillende niveaus bieden aanbevelingen voor plaatsing, remediale diensten, aanpassingen, therapeutisch ingrijpen en mogelijke overdracht naar speciaal onderwijs. Voor de voorbereiding op de middelbare school (Bagrut) zijn beoordelingen cruciaal voor testaanpassingen, waaronder extra tijd, voorleeshulp en meer.

Kinderen worden op basis van hun leeftijd geconfronteerd met toenemende cognitieve en academische eisen, waardoor periodieke herbeoordeling nodig is. Sommige aandoeningen kunnen pas later hun volledige impact onthullen, waardoor bijgewerkte interventies en aanpassingen nodig zijn. Hoewel het Israëlische Ministerie van Onderwijs beoordelingen geldig acht voor 5 jaar, raden psychologen vaak een herbeoordeling om de 3 jaar aan, vooral voor complexe gevallen.

Zorg ervoor dat je kind goed uitgerust is, geen honger heeft en zich op zijn gemak voelt om pauzes te vragen. Bespreek eventuele relevante medicatie met de onderzoeker en informeer hen over eventuele fysieke of emotionele aandoeningen op de dag van het onderzoek. Een goede voorbereiding helpt bij het creëren van een comfortabele testervaring, wat betrouwbare resultaten oplevert.

De middelen variëren per school, en het is aangeraden om bij de schooladviseur te informeren naar testaanpassingen en professionele hulp. Advocacy kan nodig zijn op scholen die niet bekend zijn met Olim-kinderen, en het bespreken van ervaringen met andere Olim-ouders kan waardevolle inzichten bieden.

Een Oleh Chadash is niet verplicht om in Israël te blijven voor een minimale periode, maar zijn vertrek kan wel leiden tot een verlies of vermindering van voordelen. In het bijzonder als de Oleh binnen het eerste jaar na Aliyah weer vertrekt. In dit geval moet hij de voordelen die hij heeft ontvangen terugbetalen.

Er is geen verbod om Israël te verlaten of een verplicht minimumverblijf in Israël. Houd echter rekening met de volgende gevolgen bij het verlaten van Israël:

 • Als je Israël verlaat in de eerste 6 maanden na Aliyah, worden de Sal-Klita-betalingen automatisch bevroren bij je vertrek uit Israël en ontdooid zolang je terugkeert binnen het eerste jaar van je Aliyah. Als je terugkeer meer dan een jaar na je Aliyah-datum is, krijg je de Sal-Klita-betalingen niet meer en kun je ook andere voordelen verliezen.
 • Als je Israël verlaat binnen het eerste jaar van je Aliyah, is er geen probleem met Bituach Leumi omdat je nationale verzekering in het eerste jaar deel uitmaakt van Misrad HaKlita. Wil je na het eerste jaar voor langere tijd Israël verlaten, check dan de consequenties bij Bituach Leumi.

Dit is afhankelijk van het land waar je je nationaliteit(en) vandaan hebt. Sommige landen staan geen dubbele nationaliteit toe, terwijl andere zelfs meer dan twee toestaan. Israël staat meerdere nationaliteiten toe. Je moet dus de wetten van je land van herkomst controleren. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan gerust contact met ons op.

De Israëlische autoriteiten zijn zich bewust van het probleem dat sommige landen dubbel/meervoudig staatsburgerschap niet toestaan en bieden een oplossing door de “verklaring om afstand te doen van Israëlisch staatsburgerschap” (Tofes Arli) te ondertekenen. In de praktijk betekent dit dat je geen Israëlisch paspoort krijgt, maar een Teudat Zehut en alle rechten en plichten hebt van een Israëlisch staatsburger en Oleh Chadash (buiten dat je niet kunt stemmen bij nationale verkiezingen (alleen bij lokale verkiezingen)). Je verliest geen Aliyah-voordelen bij het ondertekenen van de afstandsverklaring.

Nee, totdat je Aliyah is afgerond mag je niet werken. Echter, wanneer je Shinui Status aanvraagt bij Misrad Hapnim kan je ook een tijdelijk werkvisum aanvragen.

Of je in Israël recht hebt op een ouderdomspensioen hangt van meerdere factoren af. Meer informatie kun je hier vinden.

Volgens de wet van de meeste Europese landen kun je het ouderdomspensioen ook in Israël ontvangen. Controleer de gegevens bij je land van herkomst of neem contact met ons op.

Dit hangt ervan af. Volgens de Israëlische wet zijn alle Israëlische burgers tussen de 18 en 21 jaar verplicht om zich te melden voor IDF-dienst. Als je in deze leeftijdscategorie valt, gezond en ongehuwd bent, kan je opgeroepen worden.

Als je tussen de 22 en 27 jaar bent, ben je vrijgesteld van dienstplicht maar kun je wel vrijwillig in dienst. Olim (immigranten) die 28 of ouder zijn, hoeven niet in dienst en kunnen zich niet vrijwillig aanmelden.

Belangrijke opmerking: Er zijn uitzonderingen op bovenstaande regel. Olim kunnen, ondanks dat ze officieel te oud zijn om te worden opgeroepen omdat zij bijv. uitstel hebben gekregen om academische studies af te ronden, toch opgeroepen worden. Het is ook mogelijk dat mensen die Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1 visum hebben gehad, toch worden opgeroepen ondanks het feit dat ze officieel te oud zijn.

Om je verplichting te verifiëren, neem dan contact op het het IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies, via WhatsApp via +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon via +972-3-7387080.

Verschillende factoren zoals medische gezondheid, fysieke conditie en burgerlijke staat bepalen of iemand wordt opgeroepen.

De duur van de verplichte militaire dienst hangt af van de leeftijd op het moment van Aliyah (immigratie naar Israël) en de persoonlijke status. Er is een tabel beschikbaar ter referentie, waarin de duur wordt gespecificeerd op basis van verschillende factoren.

Ja, er zijn uitzonderingen en verlengingen. Vrouwen in bepaalde functies, zoals gevechtsfuncties, kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om 32 maanden te dienen. Daarnaast zijn er omstandigheden waarin personen die hun dienst hebben uitgesteld, uitstel hebben gekregen of Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1-visum hebben gehad, nog steeds kunnen worden opgeroepen voor verplichte dienst, zelfs als ze ouder zijn dan 21 jaar.

Olim krijgen 1 jaar de tijd om zich aan te passen aan het leven in Israël voordat ze worden opgeroepen voor het IDF. Sommige Olim kiezen er echter voor om zich in te schrijven voordat deze periode van 1 jaar is verstreken.

Als iemand zich binnen het eerste jaar van Aliyah wil inschrijven, kan hij contact opnemen met de IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies. Dit kan via WhatsApp +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon +972-3-7387080.

Een Tzav Rishon is de eerste oproep die individuen ontvangen van het Israëlische leger (IDF), waarmee ze officieel kandidaten worden voor de IDF.

Olim Chadashim ontvangen doorgaans een Tzav Rishon per post op hun huisadres.

Een Tzav Rishon bevat de datum en tijd waarop je je moet melden bij het IDF-rekruteringsbureau Lishkat HaGiyus (לשכת הגיוס), een persoonlijke code voor de IDF-website, een informatiebrochure, een medische vragenlijst die door een arts moet worden ingevuld en een openbaar vervoersvoucher om gratis naar het rekruteringsbureau te kunnen reizen.

Maak een afspraak met je huisarts via je Kupat Cholim (Zorgverzekeraar) en breng de formulieren mee die je van het IDF hebt ontvangen. De arts zal de She’elon Refui Tzav Rishon (שאלון רפואי צו ראשון) medische vragenlijst invullen en ondertekenen.

De arts zal een Hafnaya (הפניה) verwijzing geven voor een urinetest.

Print en sla de medische vragenlijst en de resultaten van de urinetest digitaal op.

Maak een afspraak met een Rofeh Einayim (רופא עיניים) oogarts via je Kupat Cholim en breng de relevante IDF-formulieren mee. De arts zal het benodigde gedeelte invullen.

Log in op de IDF-website in je persoonlijke zone met het verstrekte wachtwoord en vul de vereiste informatie in, inclusief medische details (in aanvulling op het fysieke formulier van je arts).

Upload digitale versies van alle bovengenoemde documenten in je persoonlijke zone op de IDF-website.

Houd alle papieren documenten georganiseerd en breng ze fysiek mee wanneer je je meldt bij het IDF-rekruteringsbureau.

Het is aanbevolen om alle vereiste documenten uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum op het IDF-wervingskantoor te uploaden.

Religieuze vrouwen kunnen van dienstplicht worden vrijgesteld. Totdat je de vrijstelling (ptor) van het leger letterlijk in je handen hebt, ben je verplicht alle instructies van het leger te volgen. Getrouwde vrouwen zijn automatisch vrijgesteld van hun dienstplicht in de IDF.

Dit hangt ervan af. Volgens de Israëlische wet zijn alle Israëlische burgers tussen de 18 en 21 jaar verplicht om zich te melden voor IDF-dienst. Als je in deze leeftijdscategorie valt, gezond en ongehuwd bent, kan je opgeroepen worden.
Als je tussen de 22 en 27 jaar bent, ben je vrijgesteld van dienstplicht maar kun je wel vrijwillig in dienst. Olim (immigranten) die 28 of ouder zijn, hoeven niet in dienst en kunnen zich niet vrijwillig aanmelden.
Belangrijke opmerking: Er zijn uitzonderingen op bovenstaande regel. Olim kunnen, ondanks dat ze officieel te oud zijn om te worden opgeroepen omdat zij bijv. uitstel hebben gekregen om academische studies af te ronden, toch opgeroepen worden. Het is ook mogelijk dat mensen die Aliyah hebben gemaakt nadat ze enkele jaren een A1 visum hebben gehad, toch worden opgeroepen ondanks het feit dat ze officieel te oud zijn.

Over het algemeen is de duur van dienstplicht voor Olim in deze leeftijdscategorie (vanaf juni 2020) afhankelijk van de leeftijd waarop je Aliyah hebt gemaakt, de persoonlijke status en je gezondheidstoestand. Zie de volgende tabel voor meer informatie. Zie de volgende tabel voor meer informatie.

Over het algemeen zijn Olim die tussen de 22-27 jaar oud zijn bij aankomst in Israël vrijgesteld van dienstplicht, maar ze kunnen ervoor kiezen om vrijwillig 18 maanden in dienst te gaan. Olim die 28 jaar of ouder zijn, worden vrijgesteld van dienst en kunnen niet vrijwillig in dienst.

Dit is IDF-jargon voor een kandidaat die volgens de Israëlische wet kan worden opgeroepen door de IDF.

Dit hangt ervan af. Bepaalde aandoeningen kunnen leiden tot een vrijstelling van dienstplicht. De IDF beslist of ze je zullen oproepen op basis van je gezondheidstoestand bij je eerste oproep (Tzav Rishon). Op dit moment ontvang je een numerieke waarde die je ‘profielnummer’ wordt genoemd. Een kandidaat met een profielnummer van 21 of 24 wordt vrijgesteld van dienstplicht. Leer meer over het profielnummer van de IDF.

Tijdens je eerste oproep (Tzav Rhison) zal de IDF je een Hebreeuwse test geven Afhankelijk van de resultant kan je worden gestuurd naar een 3-maanden durende Hebreeuwse Ulpan cursus op de basis Michva Alon (de opleidingsdivisie van de IDF).
Het is aan te raden om goed te studeren tijdens de Ulpan. Dit kan je sleutel zijn voor een succesvolle integratie in de IDF – en misschien wel de Israëlische samenleving in het geheel. Hebreeuws kan zowel professionele en persoonlijke deuren openen, zowel binnen de IDF alsook daarbuiten. Het is dus zeker de moeite waard om de taal zo goed mogelijk te leren voordat je actief in dienst gaat.

De IDF Ulpan begint na de officiële oproep. Je gaat naar de Uplan in uniform, de 3-maanden durende cursus wordt beschouwd als een onderdeel van je officiële dienst.

Nee. De IDF begrijp dat Olim tijd nodig hebben om zich aan te passen aan het leven in Israël. Daarom zijn Olim pas officieel verplicht op zich aan te melden 1 jaar na hun Aliyah datum.

Ja, je kan je aanmelden voordat je 1-jaar aanpassingsperiode voorbij is. Onthoud echter wel dat de IDF slechts 3 keer per jaar Ulpan cursussen geeft: juli-augustus, november-december en maart-april (de IDF beslist over de precieze data).
Als je Hebreeuws wilt leren in de leger-Ulpan – en wij raden aan om dat te doen – probeer dan je oproepdatum daarop af te stemmen.
Als je je binnen het eerste jaar van Aliyah wilt aanmelden, neem dan contact op het het IDF Meitav Overseas Recruitment Department voor instructies, via WhatsApp via +972-52-945-8579, e-mail: joinidf@mail.idf.il of telefoon via +972-3-7387080.

Nee, zwangere vrouwen en moeders van kinderen zijn vrijgesteld van dienst in de IDF.

Het (medische) profiel is een nummer dat aan elke potentiële rekruut wordt toegewezen dat hun fysieke en mentale geschiktheid voor dienst in de IDF weergeeft. Het wordt bepaald tijdens de eerste oproep van de IDF (Tzav Rishon) en beïnvloedt het type rol en welke taken de rekruut zal hebben binnen het leger.
Klik hier voor meer informatie over IDF medische profielnummers.

Ja. Artsen/tandartsen die Aliyah maken hebben een andere status met betrekking tot de duur van de militaire dienst. Er is ook onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke artsen/tandartsen. Klik hier voor meer details.

Ja, maar dat geval zijn en speciale bepalingen. Zie hier voor meer details.

Bituach Leumi, ook bekend als het Nationaal Verzekeringsinstituut, is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor sociale zekerheid in Israël. Een van de belangrijkste taken is het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van Israël die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om zichzelf te onderhouden. Bekijk onze handleiding fvoor meer gedetailleerde informatie.

Bituach Leumi is verplicht voor elke Israëlische inwoner van 18 jaar of ouder, afgezien enkele uitzonderingen. Het recht op verzekeringsvoordelen en de verplichting om premies te betalen, worden bepaald op basis van verblijf in Israël en niet op basis van burgerschap.

Er zijn verschillende categorieën mensen die vrijgesteld zijn van het betalen van Bituach Leumi premies. Enkele voorbeelden zijn huisvrouwen, vrouwen die getrouwd zijn met of samenwonen met een verzekerd persoon en die niet buitenshuis werken en geen Atzmai zijn, iemand die een permanente 100% KItzvat Nechut (arbeidsongeschiktheidspensioen) ontvangt, soldaten in Sherut Sadir (reguliere militaire dienst) of een Israëlische inwoner die in een ander land woont waarmee Israël een Sociale Zekerheidsverdrag heeft ondertekend en die sociale zekerheid in dat land heeft betaald.

Voor meer algemene informatie klik hier.

Oudere immigranten die Aliyah maken na een bepaalde leeftijd, komen niet in aanmerking voor een pensioen van de Bituach Leumi; tenzij zij geen andere vorm van inkomsten hebben. In dat geval kunnen ze recht hebben op een speciaal pensioen.

Als je tijdelijk naar het buitenland verhuist, moet je nog steeds je maandelijkse premie aan de Bituach Leumi en de Bituach Brioet (Nationale Zorgverzekering) betalen. Een vertraging in de betaling gedurende je tijd in het buitenland, kan ook een vertraging van maximaal 6 maanden opleveren voordat je recht hebt op diensten van de Kupat Cholim (Zorgverzekeraar) bij terugkeer in Israël.

Bituach Leumi beschouwt je meestal gedurende de eerste vijf jaar in het buitenland nog steeds als een Israëlische inwoner. Na vijf jaar, moet je aantonen dat je verblijf in het buitenland nog steeds tijdelijk is.

Als je definitief naar een ander land verhuist, moet je een formulier invullen met als bijlage bewijsmateriaal dat bewijst dat je hoofdverblijfplaats buiten Israël is. Dit moet je indienen binnen vijf jaar na vertrek uit Israël.

Als Terugkerend Inwoner kom je in aanmerking voor Bituach Leumi voordelen, maar je moet de Bituach Leumi wel op de hoogte brengen dat je bent teruggekeerd. Ook moet je als bijlage bewijsmateriaal geven om aan te tonen dat je van Israël opnieuw je hoofdverblijfplaats hebt gemaakt. Ook moet je de maandelijkse premie blijven betalen, of de betaling weer starten.

Bituach Leumi int verzekeringspremies van alle inwoners op basis van hun inkomen, verzekeringsstatus en classificering en betaalt voordelen aan allen die hiervoor in aanmerking komen. Klik hier voor meer details. Boetes (en rente) worden opgelegd bij het niet betalen van de vereiste belastingen.

Bituach Leumi keert uitkeringen uit aan degenen die er recht op hebben, en helpt mensen in tijden van persoonlijke crisis zoals bijvoorbeeld het beëindigen van werk, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen. Je kan de algemene voordelen hier vinden.

Bituach Leumi kan de werkloze persoon gedurende een beperkte tijd van fondsen voorzien tijdens zijn/haar werkloosheid. Je moet direct rapporteren bij Sherut HaTa’asuka (Werkgelegenheidsdienst) bij beëindiging van werk, en vervolgens blijven rapporteren op vaste dagen, op basis van instructies van de dienst.

 • Leeftijd en Verblijfsplaats:
  Israëlische inwoner tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  Werkende minderjarigen van 16-18 jaar kunnen in aanmerking komen.
 • Inkomsten uit Werk:
  Niet werkend of inkomen onder 60% van het gemiddelde salaris (NIS 7122 vanaf 01 januari 2023).
  Getrouwde vrouwen zonder beroep worden beschouwd als huisvrouwen onder bepaalde voorwaarden.
 • Medische Invaliditeit:
  Beoordeeld door een arts van Bituach Leumi.
  Invaliditeitsniveau van minimaal 60%, of 40% met meerdere beperkingen.
 • Graad van Invaliditeit:
  Onvermogen om te werken of verminderd verdienvermogen met minstens 50%
  Verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid (60%, 65%, 74% of 100%).

Een claim kan worden ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 12 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd.

Documenten die je moet indienen:

 • Aanvraagformulier voor Invaliditeitspensioen.
 • Medische documenten.
 • Werkgerelateerde documenten (loonstroken, ziekteverlof, enz.).
 • Zelfstandige individuen moeten een verklaring indienen over wijzigingen in werk en inkomen.

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je hier in beroep gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

 • De gevraagde service waarvoor betaald was werd niet geboden binnen het tijdsbestek zoals aangegeven door het overheidskantoor.
 • Er was te veel betaald doordat er per ongeluk een te hoog bedrag in rekening is gebracht.
 • De wet biedt een vrijstelling van betaling.
 • Een juridische uitspraak of gerechtelijk bevel biedt iemand het recht op een terugbetaling.
 • Over het algemeen worden terugbetalingsverzoeken binnen 10 werkdagen behandeld.
 • Behandeling van terugbetalingingsverzoeken van Misrad Hapnim kan 3 maanden duren

Voor specifieke vragen betreffende je terugbetaling, neem je direct contact op met het desbetreffende overheidskantoor.

 • Om een terugbetalingsverzoek in te dienen vul je dit formulier (enkel Hebreeuws) in en klik je op ‘verzenden’ zodra het ingevuld is.
 • Upload een kopie van je betalingsbewijs en leg uit waarom je om een terugbetaling vraagt.
 • Voeg tevens ondersteund materiaal toe die je claim onderbouwen.
 • Zodra je het indient, ontvang je een automatische reactie per e-mail met de details van je verzoek.
 • Voor meer informatie, bekijk de overheidspagina hier.
 • Voor technische ondersteuning, neem je contact op met het Israel National Digital Agency central support center van zondag t/m donderdag, tussen 08:00-19:00 via telefoon (nummer 1299) of per e-mail via moked@mail.gov.il

Zechuyot Tzarchanim, of consumentenrechten, zijn cruciaal voor Olim (immigranten) om te begrijpen, om er zeker van te zijn dat zij eerlijk worden behandeld.

De handleiding behandelt 7 essentiële rechten, inclusief garantie op nieuwe producenten, het terugbrengen van producten, annuleringskosten, “Bel-me-niet-register” registratie, supermarkt en apotheek regulaties, technische en leveringscompensatie, huishoudelijke apparatuur beschadigd door stroomstoring.

De garantie begint te lopen vanaf de eerste dag van bezit, wat niet per definitie de aankoopdatum is. Voor producten die moeten worden geïnstalleerd, zoals vaatwassers en wasmachines, de garantie begint op de dag van installatie, die doorgaans wordt uitgevoerd door het bedrijf of door een erkende monteur.

Producten die minstens 50 Shekel kosten, in gloednieuwe conditie met gesloten verpakking (apparaten mogen worden geopend maar niet gebruikt), en binnen 14 dagen na aankoop teruggebracht, komen in aanmerking om je geld terug te krijgen.

Sommige uitzonderingen op deze regel omvatten ondergoed, voedsel en medicatie, thuis in-elkaar-gezette meubels, en overige items.

Verkopers mogen annuleringskosten rekenen, doorgaans 5% van aankoopprijs of 100 Shekel (afhankelijk wat lager ligt). Uitzonderingen gelden voor defecte producten, geen levering of schending van de overeenkomst door de verkoper.

Opmerking: Het terugbetalingsbeleid moet duidelijk worden weergegeven in de winkel of op de website.

Vanaf 1 januari 2023, kan je je registeren in de Israëlische Bel-Me-Niet-Register om te vermijden dat je wordt gebeld door telefonische verkopers. Deze service blokkeert geen Goede Doelen die donaties werven.

Vanaf november 2023, alle producten moeten zichtbare prijzen en prijs per 100 gram of millimeter bevatten. Supermarkten moeten ook het land van herkomst bij groenten en fruit weergeven vanaf januari 2024

Als de kassascanner een hogere prijs weergeeft, moet de winkel de lagere prijs respecteren. Bekijk altijd de kassabon voordat je de winkel verlaat.

Wanneer een levering of een technisch installateur meer dan twee uur na afgesproken tijd komt, is compensatie beschikbaar op basis van een glijdende schaal, maar je moet hiervoor een verzoek indienen.

Als jouw elektrische apparatuur beschadigd is geraakt tijdens een stroomstoring, kan je in aanmerking komen voor een compensatie van de elektriciteitsprovider.

Begin met het nalopen van je laatste stappen om erachter te komen waar je het wellicht verloren hebt.

Wanneer je je portemonnee in de bus bent verloren, neem je contact op met de Verloren Voorwerpen afdeling van het busbedrijf. Hier zijn de contactgegevens van enkele populaire busbedrijven:

 • Egged: Bel *2800 en kies 3 voor English.
 • Dan bus lines: Bel 03-6933280 of *3456.
 • Electra-Afikim: Bel 073-7803901 of *6686.
 • Kavim: Bel *2060, kies 3 om met een medewerker te spreken.
 • Metropoline: Bel *5900 en kies 3.
 • Nateev Express: Bel *3553 of 1-599-559-55, of bezoek een lokaal filiaal.
 • Superbus: Bezoek hun website voor contact gegevens.

Neem contact op met de Verloren Voorwerpen afdeling van Israel Railways door te bellen naar *5770, kies 3. Openingstijden: Zo-Do 07:00-18:00

Zoek in de winkels waar je bent geweest en meldt het bij het management van het winkelcentrum.

Ja, je kan dit melden bij de politie. Klik hier voor meer informatie.

Maak een lijst met items die je moet annuleren en vervangen, zoals identiteitskaart, creditcards, e.d.

Maak een afspraak met Misrad Hapnim d.m.v. GoVisit en neem een Israëlisch paspoort of ander identiteitsbewijs mee.

Neem contact op met de uitgever van de kaarten. Hier zijn enkele contactgegevens:

 • Cal (Visa of Diners Card): Bel 03-5726444 of gebruik WhatsApp.
  Isracard (Mastercard): Bel *6272
 • Max: Bel 03-617880 of gebruik WhatsApp.

Bezoek je lokale kliniek of filiaal om je oude kaart te annuleren en om een nieuwe aan te vragen.

Gebruik deze link om de vervangingsprocedure te vinden of download het in PDF van MyGov.

Annuleer de kaart en schrijf het saldo over naar een nieuwe kaart. Klik hier voor meer informatie en vervangingsopties.

Bij het invullen van de vragenlijsten in het Aliyah-portaal wordt je gevraagd een integratietype te kiezen, je initiële woning. Er zijn verschillende vormen van integratie, zoals directe integratie, gestructureerde integratie, kibboets (eerste huis in het thuisland), enz. Neem contact met ons op voor meer informatie en het vinden van een oplossing op maat van je persoonlijke situatie.

Gestructureerde integratie is een optie voor mensen tot 55 jaar die in een absorptiecentrum (Merkaz Klita) willen verblijven voordat ze beslissen waar ze op lange termijn gaan wonen. Olim kunnen tegen een lage huurprijs tot 6 maanden in het absorptiecentrum verblijven. Je kunt een plek in de vragenlijst in de Aliyah-portal aanvragen en het erover hebben met je shaliach tijdens het interview. Maar de daadwerkelijke verkrijging van een plek is afhankelijk van de beschikbaarheid in het absorptiecentrum.

Kies je voor directe integratie, dan regel je de huisvesting zelf en ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van alle benodigde afspraken. Veel Olim huren tijdelijk een appartement of verblijven bij aankomst bij familie en vrienden.

Het vinden van een geschikte omgeving is erg belangrijk voor je integratie in Israël. Er zijn talloze opties. Neem contact met ons op en wij proberen je te helpen bij het vinden van een oplossing op basis van je persoonlijke situatie.

Er zijn twee grote zoekplatforms voor onroerend goed (enkel Hebreeuws): Yad2 en Madlan. Verder posten velen hun appartement in verschillende groepen op Facebook. Neem contact met ons op voor advies op maat van je persoonlijke situatie en doelgebied.

Welke zorgverzekering het beste bij je past, hangt af van je persoonlijke behoeften en die van je huishouden, de woonplaats en andere factoren. We hebben een handleiding gemaakt met wat basisinformatie. Als je nog steeds hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.

Wij raden aan om ten minste 1 pakket uitgebreider dan het meest basale pakket te kiezen. Hoewel dit meer kost, is echter onze ervaring dat het de meerprijs waard is. Dit is namelijk de beste manier om een betere kwaliteit, en goedkopere, zorg te krijgen indien de noodzaak daartoe ontstaat. Dit is tevens de suggestie voor niet-Olim.

Voor volwassenen valt tandheelkundige zorg niet onder de basisverzekering. Er zijn openbare en particuliere tandheelkundige opties. Wel hebben kinderen tot 18 jaar recht op tandheelkundige zorg via hun zorgverzekeraar. Tieners tussen 17 en 18 jaar komen twee keer per jaar gratis in aanmerking voor tandplakverwijdering.

Je kan hier uitgebreide up-to-date informatie over de Israelische zorgverzekering vinden (in het Engels).

We raden aan om een ​​voorraad medicijnen van 3 maanden mee te nemen. Dit geeft je de tijd om afspraken en recepten in Israël te regelen.
Wil je controleren of jouw medicatie is opgenomen in de basisverzekering, klik dan hier en typ jouw medicatie in de zoekbalk.
Er zijn medicijnen die tot 50% worden gedekt door aanvullende gezondheidsverzekeringen. Hiervoor moet je de lijst bij elke zorgverzekeraar raadplegen: Clalit, Maccabi, Leumit, Meuhedet.
Je kunt een prijslijst vinden van medicijnen die in Israël op de markt worden gebracht. Het toont de volledige niet-gesubsidieerde prijs, inclusief btw. De prijs voor medicijnen die door de zorgverzekeraar worden gesubsidieerd, kan aanzienlijk lager zijn.
U kunt altijd contact met ons opnemen met een gerelateerde vraag.

Ja, kraanwater in Israël is veilig om te drinken. Het ministerie van Volksgezondheid raadt zelfs aan om kraanwater te drinken.

Een Tag Chanaya LeNecheh is een speciale parkeervergunning, uitgegeven in Israel door individuen met mobiliteitsproblemen. Dit geeft hen het recht om te parkeren op de hiervoor bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen en normaal gesproken verboden gebieden.

Er zijn drie types vergunningen:

Reguliere vergunning: gekenmerkt door een groene driehoek, voor diegene met beperkte mobiliteit.
Rolstoelvergunning: gekenmerkt door een Rolstoelsymbool voor degenen die een rolstoel nodig hebben.
IDF-veteranen: gekenmerkt door een bloemsymbool, beschikbaar voor gehandicapte veteranen.

Je komt mogelijk in aanmerking als je een ziekte of aandoening hebt die mobiliteitsproblemen veroorzaakt, moeite hebt met lopen of aan huis gebonden bent zoals aangegeven in je medische overzicht.

Er zijn twee methoden om een aanvraag in te dienen:

Online aanvraag (Verwerkingstijd: ongeveer een maand): Israëlische burgers met een Teudat Zehut (identiteitskaart), kunnen online een aanvraag indienen via de overheidswebsite.

Aanvraag via de post (Verwerkingstijd: ongeveer twee maanden): Verzamel de benodigde documenten en stuur ze op naar het Ministerie van Transport en Verkeersveiligheid.

Ministry of Transport and Road Safety

The Unit for Limited Mobility – Update and Control Center

היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה

PO Box 72, Holon 58100

Link

De vereiste documenten zijn:

 • Ingevuld aanvraagformulier
  Kopie van Teudat Zehut en Sefach (informatiebijlage)
 • Kopie van auto registratiecertificaat (Rishyon Rechev) tot aan 2 voertuigen.
 • Kopie van Rishyon Nehiga (רשיון נהיגה) rijbewijs, indien van toepassing.
 • Ondertekende brief waarin het aantal aangevraagde vergunningen wordt gespecificeerd.
 • Goedkeuring van Misrad HaBriut (משרד הבריאות) Ministerie van Gezondheid waarin mobiliteitsbeperking of 60% handicap wordt aangegeven (indien van toepassing).
 • Brief van de dokter ter bevestiging van mobiliteitsbeperking.

Ja, sommige categorieën, zoals gehandicapte IDF-veteranen, overlevenden van de Holocaust, slachtoffers van terreuraanvallen, blinden en kankerpatiënten kunnen hun voertuig direct bijwerken in het systeem van de Misrad HaRishui.

Bel het Misrad HaTachbura Callcenter (*5678) twee weken na indiening om te informeren naar de status van je aanvraag en te vragen naar eventueel ontbrekende documenten.

Ja, je kan een vergoeding voor verlaagde registratiekosten aanvragen.

Plaats de vergunning aan de binnenzijde van de voorruit aan de linkerkant of bij het linker zijraam aan de voorkant van de auto.
Zorg ervoor dat de vergunning duidelijk zichtbaar is voor wetshandhavingsfunctionarissen.
De vergunning is vier jaar geldig en kan enkel worden gebruikt door de gehandicapte persoon als chauffeur of als passagier.
Gebruik de vergunning niet als de gehandicapte persoon niet in het voertuig is (boete tot 13.000 NIS).
Als je je auto verkoopt, neem dan contact op met Misrad Harishui om het eigendom over te dragen.

Vergeet niet om je vergunning te vernieuwen voordat deze verloopt om gebruik te kunnen blijven maken van deze handige parkeertoegang.
Voor meer informatie, bekijk onze Stap-voor-stap handleiding.

 • Leeftijd en Verblijfsplaats:
  Israëlische inwoner tussen 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  Werkende minderjarigen van 16-18 jaar kunnen in aanmerking komen.
 • Inkomsten uit Werk:
  Niet werkend of inkomen onder 60% van het gemiddelde salaris (NIS 7122 vanaf 01 januari 2023).
  Getrouwde vrouwen zonder beroep worden beschouwd als huisvrouwen onder bepaalde voorwaarden.
 • Medische Invaliditeit:
  Beoordeeld door een arts van Bituach Leumi.
  Invaliditeitsniveau van minimaal 60%, of 40% met meerdere beperkingen.
 • Graad van Invaliditeit:
  Onvermogen om te werken of verminderd verdienvermogen met minstens 50%
  Verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid (60%, 65%, 74% of 100%).

Een claim kan worden ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 12 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd.

Documenten die je moet indienen:

 • Aanvraagformulier voor Invaliditeitspensioen.
 • Medische documenten.
 • Werkgerelateerde documenten (loonstroken, ziekteverlof, enz.).
 • Zelfstandige individuen moeten een verklaring indienen over wijzigingen in werk en inkomen.

Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je hier in beroep gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

In januari 2017 heeft de Israëlische overheid Chisachon LeKol Yeled geïntroduceerd, een rekening geopend voor elk Israëlisch kind jonger dan 18 jaar. De overheid stort maandelijks geld op deze rekeningen en schrijft automatisch alle pasgeborenen in voor het programma.

Bituach Leumi (ביטוח לאומי), de Nationale Verzekering, stort elke maand 55 NIS op een rekening ten behoeve van elk Israëlisch kind jonger dan 18 jaar. Ouders kiezen tussen een Kupat Gemel (קופת גמל) of een Cheshbon Chisachon BeBank (חשבון חיסכון בבנק). Binnen elk type rekening zijn er verschillende trajectmogelijkheden en de fondsen worden automatisch geïnvesteerd op basis van de keuze van de ouders.

Ouders kunnen kiezen tussen een Kupat Gemel of een spaarekening bij een bank en kunnen eveneens binnenelk type rekening een gewenst traject selecteren. De beslissing moet worden genomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Eenmaal in een Kupat Gemel, is overschakelen naar een bankrekening niet toegestaan. Als dit je eerste kind is of je hebt eerder niet gekozen, wordt de standaard Kupat Gemel gekozen bij een van de beleggingshuizen. Momenteel is het standaardtraject het “hoge risico” traject. In voorgaande jaren was het standaardtraject het “lage risico” traject.

Op 18-jarige leeftijd ontvangt het kind een aanvullende storting van 500 shekel. Opnames kunnen worden gedaan met ouderlijke toestemming. Als het geld niet wordt opgenomen tot de leeftijd van 21 jaar, wordt er nog eens 500 shekel toegevoegd en kan het kind het geld opnemen zonder ouderlijke toestemming. Tot de leeftijd van 21 jaar worden alle beheerskosten voor investeringen gedekt door Bituach Leumi.

Als je kinderen onder de 18 jaar hebt, worden ze automatisch ingeschreven in dit programma. Je hebt 180 dagen vanaf de datum van Aliyah om een traject te kiezen voor je kinderen, anders worden ze in de standaardtraject geplaatst zoals hierboven beschreven.

Ja, ouders kunnen hun maandelijkse kinderbijslag die ze van de overheid ontvangen met 55 shekel per kind verlagen en dat bedrag toevoegen aan de spaarrekening van het kind. Extra vrijwillige bijdragen zijn echter niet toegestaan boven de bijslagaftrek.

De bankspaarekening biedt drie opties: Vaste rente, Inflatie-aangepaste rente en Variabele rente. Banken kunnen het overschakelen van trajecten elke 5 jaar toestaan voor extra flexibiliteit.

Kupat Gemel, aangeboden door Israëlische beleggingsmaatschappijen, heeft vier trajectopties: Hoog risico, Gemiddeld risico, Laag risico en Halachisch. Een passief indexfonds, dat de S&P 500 volgt, is beschikbaar bij de Phoenix Insurance Company.

Een Oleh kan elke bedrag aan geld meenemen naar Israël. Echter, bedragen van 50.000 NIS of meer moeten volgens de Israëlische wet worden aangegeven bij de douane. Deze aangifte is van toepassing op het totale bedrag in bezit van de persoon die aangifte doet of zijn/haar gezin. (Opmerking: deze regels gelden ook bij het meenemen van geld uit Israël.)

Het aangeven van geld bij de douane helpt de Israëlische autoriteiten om internationale pogingen tot witwassen van geld te monitoren en te voorkomen, met betrekking tot geld dat het land binnenkomt of verlaat. Hoewel Olim meestal niet worden ondervraagd over het aangegeven bedrag, kan het schenden van de wettelijke verplichting om geld aan te geven leiden tot inbeslagname van geld, strafrechtelijke procedures en/of financiële boetes.

Het volgende moet worden aangegeven:

 • Mezuman (Contant geld)
 • Check Banka’ (Cheques van de bank)
 • Hamcha’at Nos’im (Reizigerscheque)
 • N’yarot Erech (Bankwaardepapieren/dragerpapieren)
 • Shtarot S’chirim (Verhandelbare instrumenten)
 • Cartisei Tashlum (Betaalpassen)

Volg deze stappen:

 • Download en vul Aangifteformulier 84a in.
 • Dien het formulier in bij de douanebeambte op de luchthaven ter beoordeling. Je zult een getekende kopie ontvangen van de aangifte.
 • Indienen per post (indien er geen douanebeambte beschikbaar is): Wanneer er geen douanebeambte aanwezig is, stuur je het formulier, binnen 72 uur na aankomst in Israël, via aangetekende post met ontvangstbevestiging op.

Postadres:

המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון
בנק ישראל 5, ירושלים

Bewaar een kopie van het ingediende aangifteformulier voor je eigen archief en referentie

Ja, we zijn er voor je om je te helpen met elk probleem vanaf het moment dat je aan Aliyah denkt tot het moment dat je je in Israël vestigt en je er veilig voelt. Als je een specifiek probleem hebt, kan je hier het probleemoplossingsformulier invullen.

Via WhatsApp, door een telefonische afspraak te plannen of per e-mail. Je kan hier alle manieren vinden om contact met ons op te nemen.

 • Het verkrijgen van een medische licentie voor buitenlandse afgestudeerden die hun stage (co schappen) nog niet hebben afgerond.
 • Het verkrijgen van een medische licentie voor buitenlandse afgestudeerden die reeds in het vakgebied hebben gewerkt.
 • Het verkrijgen van een licentie om als arts te praktiseren in Israël voor buitenlandse artsen die minstens 14 jaar gekwalificeerd zijn.
 • Het verkrijgen van een licentie als medisch specialist.

Dien een aanvraag in voor het Medische Licentie Overheidsexamen via het online portaal voor gezondheidsprofessionals.

Maak een online account aan voor het portaal (als je een Teudat Zehut/ Israëlische ID kaart hebt), of dien een aanvraag in via aangetekende post als je geen Teudat Zehut hebt.

Pasfoto’s, kopie van Teudat Zehut, bevestiging van stage of medische licentie, werkvergunningen, transcript van Medische opleiding

Nee, enkel kopieën. Je stuurt de originelen niet op. De kopieën moeten worden voorzien van een notarisstempel en moeten worden vertaald naar het Hebreeuws

Ja, sinds september 2021 kunnen buitenlandse opleidingsinstellingen direct de vereiste documenten sturen naar de Licentiedivisie voor de Medische Sector.

De Licentiedivisie voor de Medische Sector bekijkt alle documenten. Indien akkoord, ontvangt de aanvrager een sms met de datum van het examen.

Registratie, betaling, kiezen van een taal, examendatum en examenresultaten.

Ja, voor degenen die het USMLE (VS) examen hebben afgerond of zijn afgestudeerd in erkende landen.

Ja, indien een dokter minstens één jaar stage heeft gelopen of één jaar als dokter heeft gewerkt in het land waar hij zijn licentie heeft ontvangen.

Ja, een aanvrager moet een leeg strafblad hebben in Israël en het buitenland.

 • Ze hebben hun studie aan een medisch opleidingsinstituut op universitair niveau voltooid, op een school die door Ministerie van Volksgezondheid wordt erkend.
 • Ze zijn in het bezit van de Israëlische nationaliteit, of ze worden bij wet gedefinieerd als “permanente inwoners van Israël”.
 • Ze zijn in het bezit van een diploma erkend door de Licentiedivisie voor de Medische Sector.
 • Ze zijn succesvol geslaagd voor de overheidsexamen en hebben met succes hun stage in het buitenland afgerond.
 • Ze zijn meer dan een jaar werkzaam geweest als arts in het buitenland of ze zijn buitenlandse afgestudeerden die vrijgesteld zijn van het licentie-examen in Israël.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bekijk onze uitgebreide handleiding hier.

De directeur van de Medische Sectordivisie kan een voorlopige licentie toekennen.

Als werknemer zou je het volgende moeten ontvangen:

 • Chozeh – חוזה – Contract
  Wettelijk bindende overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden specificeert.
  Bevat details over de baan, salaris, werkuren, voordelen, verantwoordelijkheden en beëindigingsbepalingen.
  Contracten zijn over het algemeen in het Hebreeuws; juridisch advies wordt aanbevolen.
 • Kartis Oved – כרטיס עובד – Belastingformulier 101
  Vereist door de Belastingdienst om belastingverplichtingen te bepalen.
  Moet worden ingevuld aan het begin van het kalenderjaar of bij het starten van een nieuwe baan.
 • Tlush Maskoret – תלוש משכורת – Salarisstrook

  Dit moet je elke keer dat je wordt betaald ontvangen. Je moet eveneens jaarlijks salarisrapport (Tofes 106) ontvangen aan het einde van het fiscale jaar.

 

 • Hitpatrut – התפטרות (Ontslaen Piturim – פיטורים (Ontslag)
 • Voorafgaande Kennisgeving
  Zowel werkgever als werknemer moeten schriftelijke kennisgeving geven voorafgaand aan het ontslaan of de ontslagname. De opzegtermijnen zijn afhankelijk van de duur van het dienstverband (maandelijks, per uur, per dag).
 • Recht op Shimuah – שימוע – Interne Hoorzitting
  Werknemers hebben het recht op een hoorzitting voorafgaand de beëindiging en moeten redenen voor ontevredenheid krijgen; 2-3 dagen kennisgeving vereist.
 • Pitzuyim – פיצויים – Ontslagvergoeding
  Recht op een maandsalaris per dienstjaar bij beëindiging.
 • Dmei Avtala – דמי אבטלה – Werkloosheidsuitkeringen
  Bituach Leumi kan gedurende beperkte tijd fondsen verstrekken tijdens werkloosheid.
  Meld je onmiddellijk na beëindiging bij de Sherut HaTa’asuka – שרות התעסוקה – Arbeidsdienst om een werkloosheidsuitkering aan te vragen.
 • Pensioen
  Bij het beëindigen van het dienstverband, hetzij door ontslag te nemen of te worden ontslagen, moet de werknemer van de werkgever de volgende twee documenten ontvangen: Michtav Siyum Avoda – מכתב סיום עבודה – een brief waarin staat dat hun dienstverband is beëindigd, en een ondertekend Tofes 161-formulier. Dit formulier machtigt de vrijgave en teruggave van het pensioenfonds van de werknemer enz. terug in de controle van de werknemer, om over te dragen aan een nieuwe werkgever of voor elk ander noodzakelijk gebruik.

Aanvullende Gerelateerde Zaken

 • Betalingstermijn
  Het salaris van een fulltime werknemer moet vóór de 9e van de huidige maand worden betaald voor het werk van de vorige maand.
 • Overwerk
  Een standaard werkweek is 42 uur, overwerk wordt betaald volgens een glijdende schaal.
 • Reiskosten
  Een werkgever moet reiskosten vergoeden van en naar het werk.
 • Wekelijkse Rustdag
  Een werknemer heeft recht op minstens 36 aaneengesloten uren rust per week.
  Als een werknemer op zijn rustdag werkt, moet hij 150% van het dagloon worden betaald en een andere rustdag ontvangen.
 • Jaarlijkse vakantie
  Twee weken jaarlijkse vakantie in de eerste vier jaar, toenemend na vier jaar.
 • Feestdagen
  Na drie maanden werk heeft een werknemer recht op betaling voor negen feestdagen per jaar op basis van religie.
 • Pauzes tijdens de Werkdag (Hafsaka)
  Afhankelijk van het type baan, fysieke of niet-fysieke arbeid en de lengte van de werkdag.
 • Ziekteverlof
  Werkgevers moeten betalen voor ziektedagen na de eerste, op een glijdende schaal.
 • Zwangerschap en Moederschap:
  Het is illegaal om een zwangere werkneemster te ontslaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je onze uitgebreide gids hier raadplegen.

Buitenlands opgeleide advocaten hebben twee opties: zich opnieuw licentiëren als Israëlische advocaat via examens en stage, of zich registreren als een Buitenlandse Gelicentieerde Advocaat.

Herlicentiëren wordt geprefereerd door Israëlische advocatenkantoren omdat het je in staat stelt om zowel het Israëlische recht als ook Hebreeuws te leren, wat meer toekomstige bewegingsvrijheid binnen de juridische markt biedt.

 1. Hebreeuwse Vaardigheidstest: Buitenlands opgeleide advocaten doen een juridisch Hebreeuws examen.
 2. Examens Israëlisch Recht: Slagen voor acht examens die het Israëlische recht behandelen.
 3. Juridische Stage (Hitmachut): Voltooi een stage onder toezicht van een gelicentieerde Israëlische advocaat.
 4. Israëlisch Balie-examen: Neem deel aan het Balie-examen, vergelijkbaar met Israëlische rechtenstudenten.

Advocaten met meer dan vijf jaar ervaring en rechters zijn vrijgesteld van het Balie-examen.

Zij moeten binnen vijf jaar na Aliyah de vrijstelling aanvragen.

Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en meerkeuzegedeelten over procesrecht en materieel recht. Dit alles in het Hebreeuws.

Buitenlandse Gelicentieerde Advocaten, die minstens vijf jaar buitenlands recht hebben beoefend, kunnen in Israël de rechtspraktijk uitoefenen zonder herlicentiëren, met de focus op het verstrekken van juridisch advies en counseling over de wetten van hun gelicentieerde jurisdictie.

 1. Aanvraag indienen voor vermelding in de lijst van Geregistreerde Buitenlandse Advocaten.
 2. Jaarlijkse vergoeding betalen.
 3. Bewijs overleggen van een geldige buitenlandse advocatenlicentie en vijf jaar praktijkervaring.
 4. Slagen voor een Ethiekexamen van de Israel Bar Association.
  Het hebben van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering volgens de eisen van de Israel Bar Association.

Buitenlandse advocaten moeten hun status bekendmaken aan cliënten, op briefpapier van het advocatenkantoor, enz., om misleidende reclame te voorkomen.

Een Pensia Pratit is een verplicht pensioensysteem in Israël voor werknemers en zelfstandigen. Het wordt gereguleerd en gecontroleerd door de overheid.

Pensioenen in Israël zijn verdeeld over drie opties:

 • Kitzvat Zikna – קצבת זקנה – Door de overheid verstrekt Bituach Leumi-pensioen voor senioren.
 • Ambtenarenpensioen: Van toepassing op ambtenaren via onderhandelingen van de vakbond voor de publieke sector.
 • Pensia Pratit: Verplicht voor werknemers en zelfstandigen, gereguleerd door de overheid.

De Pensia Pratit-optie, geïntroduceerd in 2008, is verplicht voor werknemers die niet gedekt zijn door pensioenen onderhandeld door vakbonden. Zowel werknemers als zelfstandigen moeten bijdragen, waarbij zelfstandigen bijdragen d.m.v. een glijdende schaal op basis van hun inkomen.

Vanaf 2017 (nog steeds geldig in 2024) zijn de bijdragepercentages:

 • Van de Werkgever: 6% voor schadevergoeding (Pitzuim) en 6,5% voor pensioenbetalingen (Tagmulim).
 • Van de Werknemer: Totaal 6%.

* Zelfstandigen: Minimaal ongeveer 500 Nieuwe Israëlische Sjekels (NIS) per maand.

Particuliere pensioenplannen in Israël omvatten:

 • Pensia Makifa – פנסיה מקיפה – Een uitgebreid pensioen dat arbeidsongeschiktheid, levensverzekering/nabestaandenuitkering en oudedagspensioen dekt.
 • Pensia Mashlima/Klalit – פנסיה משלימה/כללית – Aanvullend/Algemeen pensioen, meestal een spaarplan dat wordt aanbevolen voor oudere werknemers.

De verschillen komen voort uit de risico’s die ze verzekeren. Pensia Makifa omvat uitkeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, terwijl Pensia Mashlima zich richt op persoonlijke spaargelden.

Alle pensioenbesparingsplannen worden beheerd door externe fondsen en aanbieders onder toezicht van de Capital Market Insurance and Savings Division (CMISbinnen het Ministerie van Financiën in Israël.

Pensioenvermogens worden beheerd door externe pensioenbeheermaatschappijen, volledig gescheiden van werkgevers. Deze bedrijven moeten over verzekeringslicenties beschikken om te kunnen opereren.

Ja, het wordt sterk aanbevolen. Gezien de complexiteit van pensioenopties kan het gebruik van een gelicentieerde agent je helpen het juiste plan te kiezen, beheerskosten te onderhandelen en claims af te handelen.

Zorg ervoor dat het pensioenplan actueel blijft. Als je tijdelijk of permanent van baan verandert, houd dan het pensioenplan actief om voordelen te behouden. Je agent kan je begeleiden bij minimale betalingen en hoe je het pensioenplan kunt behouden.

Raadpleeg onze gids voor aanvullende informatie door hier te klikken.

Voor eventuele aanvullende vragen of persoonlijke hulp, raadpleeg altijd een gelicentieerde agent.