Shivat Zion

Arbeidsongeschiktheidpensioen

Kitzvat Nechut
קצבת נכות
Laatst bijgewerkt: 16.06.2024
Home > Informatieportaal > Gezondheid & Medisch > Arbeidsongeschiktheidpensioen

In aanmerking komen voor voordelen

Een inwoner van Israël die ten minste 18 jaar oud is, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en invalide is als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking. Hetzij door ziekte, een ongeval of aangeboren afwijking en daarom heeft recht heeft op een invaliditeitsuitkeringen volgens de volgende criteria:

 • Je bent een inwoner van Israël, tussen 18 jaar oud en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Een minderjarige tussen de 16 en 18 jaar kan recht hebben op een pensioen als hij of zij een “werkende minderjarige” was vlak voordat hij/zij invalide werd.

Je werkt niet of je inkomen als werknemer of zelfstandige is minder dan 60% van het gemiddelde loon, d.w.z. NIS 7,522 (vanaf 2024).

Een arts van de Bituach Leumi heeft vastgesteld dat je een medische handicap hebt van minimaal 60% (of minimaal 40% als je meerdere medische beperkingen hebt en voor één daarvan een medische handicap van minimaal 25% is vastgesteld).
Om een lijst van kwalificerende handicaps te bekijken, raadpleeg je de volgende PDF van Bituach Leumi. Informatie over geestelijke gezondheid begint in deel vier van het document, artikel 106.

Er is vastgesteld dat je vanwege je beperking niet kunt werken of dat je verdienvermogen met minstens 50% is verminderd, en er is een percentage arbeidsongeschiktheid van 60%, 65%, 74% of 100% voor jou bepaald.

Een claim voor een algemeen invaliditeitspensioen kan worden ingediend vanaf de leeftijd van 18 jaar tot 12 maanden na de pensioengerechtigde leeftijd. Om online in te vullen, klik hier.
Je kunt nu ook het claimformulier invullen en alle vereiste documenten versturen met behulp van een servicemedewerker via de telefoon via telefoonnummer *3928.
De medewerker zal het claimformulier telefonisch voor je invullen en indienen en je helpen bij het indienen van de documenten.

Documenten die moeten worden ingediend

Het claimformulier is hier te vinden.

Diagnostische samenvattingen of andere medische documenten met betrekking tot je medische/geestelijke gezondheidstoestand, waarin alle chronische ziektes, behandelingen en medicijnen worden beschreven.

Een werknemer – moet de volgende documenten indienen:

a) Laatste 15 salarisstroken of een certificaat van je werkgever waarin de periode van dienstverband en salaris vermeld staat (het certificaat van je werkgever is beschikbaar op het claimformulier).

b) Een lijst van betaald ziekteverlof door de werkgever voor de periode waarin je niet hebt gewerkt gedurende de laatste 15 maanden, of enige betalingsbevestiging van de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de ziekte.

Een zelfstandige – moet aan de Afdeling Verzekering en Incasso van het NII een verklaring over de veranderingen in werk en inkomen als gevolg van de invaliditeit indienen, en de laatste belastingaanslagen die je in bezit hebt verstrekken.

Een lijst van inkomsten voor de laatste 15 maanden, zoals pensioen (in Israël of uit het buitenland), toelage ontvangen door Yeshiva-studenten, kinderalimentatie, erfenisinkomsten, enz.

Als degene die de claim indient en wiens handtekening daarop staat niet de eiser zelf is, vul dan ook artikel 4 van het claimformulier in en voeg een volmacht, voogdijbesluit of gerechtelijke beslissing toe.

Manieren om documenten in te dienen

De claim en bovengenoemde documenten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:

Servicemedewerker via de telefoon op *3928 – helpt bij het invullen van de claim en het indienen van documenten.

Vul het claimformulier elektronisch in en dien het online in met bijgevoegde extra documenten.

Vul het claimformulier schriftelijk in, en stuur het met bijgevoegde extra documenten via de website van Bituach Leumi.

Dien de claim en de documenten in per post, fax of bij uw lokale Bituach Leumi-kantoor.

Na het indienen van de claim wordt u indien nodig opgeroepen voor een onderzoek door het medisch team, en als u ernstige beperkingen heeft, wordt uw claim behandeld volgens de “snelle route” procedure.

Je hebt recht op gratis advies en voorbereiding voor de medische commissies bij de “Helpende Handen” centra. Om een afspraak te maken, bel *2496.

De diensten van de “Helpende Handen” centra omvatten:

 • Hulp bij het indienen van een claim en bij het samenstellen van een medisch dossier

 • Uitleg over het afhandelingsproces van de claim

 • Persoonlijke ondersteuning bij het omgaan met een Medische Commissie en het verschijnen voor de commissie

Als jij of je familie helemaal geen inkomen heeft, moet je controleren of je in aanmerking komt voor inkomensondersteuning totdat je een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Algemeen Claimproces

 • Of je het claimformulier volledig hebt ingevuld, of dat er ontbrekende informatie is

 • Of je alle vereiste documenten hebt bijgevoegd

 • Of je voldoet aan de voorwaarden voor het recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen

Belangrijk: het bijvoegen van alle vereiste documenten bij het claimformulier verkort het proces van de afhandeling van de claim.

 • Jouw verklaring met betrekking tot jouw medische/psychische gezondheidstoestand

 • De medische/psychische gezondheidsdocumenten die je hebt bijgevoegd bij je claimformulier (mogelijk moet je aanvullende documenten meenemen). In geval van psychische beperkingen neemt Bituach Leumi contact op met relevante partijen om de documentatie te verkrijgen.

 • Of je moet verschijnen voor een medische commissie en zo ja, welke arts en medische adviseurs daarvoor moeten worden opgeroepen.

 • Of je afhankelijk bent van de hulp van anderen bij dagelijkse activiteiten; in dat geval word je opgeroepen voor een speciale medische commissie die je recht op een verzorger beoordeelt.

Nadat Bituach Leumi alle vereiste documenten heeft ontvangen, ontvang je een melding om voor een medische commissie te verschijnen (het is mogelijk dat je niet persoonlijk hoeft te verschijnen).

Let op: de medische commissie bestaat uit één arts die gespecialiseerd is in een bepaald gebied. Daarom kan het zijn dat je voor meerdere commissies wordt opgeroepen als je aanvullende beperkingen hebt.

 • De medische documenten in je dossier onderzoekt voordat je arriveert

 • Van jou hoort over de beperkingen waaraan je lijdt en indien nodig een lichamelijk onderzoek uitvoert

 • De mate van je medische/psychische gezondheidsbeperking bepaalt

 • Onderzoekt in hoeverre je medische/psychische gezondheidsbeperkingen invloed hebben op je vermogen om te werken en een inkomen te verdienen (voor een huisvrouw: in hoeverre ze invloed hebben op je vermogen om huishoudelijke taken uit te voeren).

Let op: de leden van de medische commissie kunnen de beoordeling van je claim onderbreken en indien nodig aanvullende medische onderzoeken of documenten aanvragen. De commissiearts is niet bevoegd om te beslissen over de medische behandeling die je nodig hebt, maar alleen om je mate van medische invaliditeit vast te stellen.

De claim wordt teruggezonden naar de claim functionaris op de afdeling Arbeidsongeschiktheid, die vervolgens:
 1. Je inkomensinformatie opnieuw onderzoekt in relatie tot de mate van invaliditeit die voor jou is vastgesteld

 2. Bepaalt in hoeverre je medische/psychische gezondheidsbeperking je vermogen om te werken en een inkomen te verdienen beïnvloedt, op basis van het advies van de arts en de revalidatieambtenaar.

 3. Na alle onderzoeken wordt de beslissing over je claim per post naar je opgestuurd, samen met het rapport van de medische commissie.

Na ontvangst van een beslissing over je claim, als je van mening bent dat de beslissing onrechtvaardig is, kun je in beroep gaan.

Het bedrag van het pensioen voor een instelling inpatient is: NIS 1,226 (vanaf 2024) voor alle arbeidsongeschiktheidsgraden.

De bovenstaande handleiding is gemaakt op basis van informatie samengesteld voor Get Help Israel door Dr. Hadar Marom Harel.