Shivat Zion

Bewijs van Joodse Achtergrond

ISHUR YAHADUT SHEL HAKEHILA
אישור יהדות של הקהילה
Laatst bijgewerkt: 09.06.2024
Home > Informatieportaal > Aliyah > Bewijs van Joodse Achtergrond
Als deel van het administratieve Aliyah proces, moet je een brief indien die uitlegt waarom jij in aanmerking komt voor Aliyah. Deze brief moet strikte procedures volgen. Lees onderstaande instructies goed door en zorg ervoor dat de brief aan alle voorwaarden voldoet.

Wat je nodig zult hebben:

Deze brief moet:

 • Worden geschreven op briefpapier van de gemeenschap
 • Geschreven zijn in het Hebreeuws of in het Engels
 • Ondertekend zijn door de Rabbijn van de gemeente in jouw land of, in zijn afwezigheid, ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het bestuur (digitale handtekeningen worden niet aanvaard).
 • Een stempel bevatten van de Rabbijn of van de synagoge
 • Duidelijk je identificatie en status vermelden:
  1. Joods van geboorte: vermeld de volledige naam van de moeder
  2. Kind van een Joodse vader: vermeld de volledige naam van de vader en de grootmoeder van vaderskant
  3. Kleinkind van een Joodse grootvader, volledige naam van grootvader en zijn kind, jouw ouder vermeld
  4. Bekeerd: naam van de Rabbinale Rechtbank met jaar van bekering vermeld

Als je hebt bekeerd, zijn de volgende aanvullende documenten vereist:

 • Een brief die de beweegredenen uitlegt waarom jij je hebt bekeerd en een beschrijving van het totale Giyur proces (in het Hebreeuws of het Engels)
 • Bewijs van deelname aan het Giyur programma
 • Een door het Beit Din ondertekend bekeringscertificaat
 • Brieven die deelname aan de gemeenschap bewijzen (op het moment van bekering en op dit moment)
 • Voor overige informatie, bekijk deze handleiding

Als je je hebt bekeerd via de Israëlische Rabbanut, zijn alleen de volgende documenten vereist:

 • Teudat Hamara/Gerut (bekeringscertificaat)
 • Indien relevant: Teudat Nissuin (huwelijksakte)

Belangrijke kanttekeningen:

Houd er rekening mee dat het Ketubah- of Brit Milah-certificaat dit document niet kan vervangen!