Shivat Zion

Terugkerende Inwoner

Toshav Chozer
תושב חוזר
Laatst bijgewerkt: 13.06.2024
Home > Informatieportaal > Speciale Status > Terugkerende Inwoner – Toshav Chozer

Als je een Israëli bent die tijdens een lange periode buiten Israël heeft gewoond, kan je in aanmerking komen voor de status als Toshav Chozer. Als Toshav Chozer heb je recht op enkele voordelen. Hieronder wordt uitgelegd wie er in aanmerking komt voor deze status en wat je moet doen wanneer je terug keert naar Israël.

Wie is een Toshav Chozer?

Je bent reeds een Israëlisch staatsburger.

Op de dag van terugkeer naar Israël was je minstens 17 jaar oud.

Je hebt minstens 2 jaar in het buitenland gewoond (niet als Israëlisch afgezant).

Je hebt Israël niet meer dan 4 maanden (aaneengesloten of cumulatief) bezocht in elk van de afwezige jaren (minimaal 2 jaar).

In de laatste 10 jaar hebt je geen assistentie voor ‘Terugkerend burger’ ontvangen van het Misrad HaKlita.

In de laatste 2 jaar heb je geen assistentie voor Oleh Chadash ontvangen.

Het proces stap-voor-stap:

Zes maanden voor terugkeer naar Israël, dien je een aanvraag in te dienen bij de persoonlijke Absorptie Counselor om een ‘Terugkerend burger Pas’ te ontvangen (Teudat Toshav Chozer).

Je dient het online aanvraagformulier in te vullen

Dien een aanvraag in voor je eerste jaar van integratievoordelen in Israël. Wees je ervan bewust dat het is vereist om een Israëlische bankrekening te hebben om de financiële assistentie te kunnen ontvangen. Let op: Wanneer je je niet online hebt geregistreerd voorafgaand aan je terugkeer, moet je een vragenlijst invullen, je paspoorten en een geldig identiteitsbewijs voorleggen en overige documenten indienen die nodig zijn voor de aanvraag. Wanneer je in Israël arriveert met kinderen zonder de tweede ouder, moet de afwezige ouder een formulier invullen in het bijzijn van een Israëlische consul in het buitenland.

Na ongeveer 2 weken zul je worden geïnformeerd of je in aanmerking komt.

Na terugkeer in Israël zal het Misrad HaKlita je een terugkerend burger-certificaat verstrekken (Teudat Toshav chozer). Dit certificaat stelt je in de gelegenheid om financiële hulp te blijven ontvangen en door te gaan met het absorptieproces bij het regionale kantoor van het Misrad Haklita in je woonplaats

Belangrijke kanttekeningen:

Indien je in het buitenland geen Bituach Leumi bijdragen hebt betaald, word je niet langer gezien als een inwoner van Israël en kom je automatisch niet langer in aanmerking voor Bituach Briut – nationale zorgverzekering, wanneer je terugkeert.Tijdens de wachttijd (één maand voor elk jaar dat je in het buitenland hebt verbleven, max. 6 maanden), dien je te zorgen voor een particuliere verzekering. Kinderen komen direct in aanmerking. Voor meer informatie over het verduidelijken van je status bij Bituach Leumi, kijk je hier.

Indien je Israël hebt verlaten zonder de Bituach Leumi hierover te informeren, is het mogelijk dat je tijdens de afwezige jaren een schuld hebt opgebouwd. We raden je ten zeerste aan contact op te nemen met de Bituach Leumi om te verifiëren of er een mogelijke schuld openstaat met betrekking tot je sociale verzekering: verifiëren of er een mogelijke schuld openstaat met betrekking tot je sociale verzekering

Als je problemen ondervindt met het invullen van de bovengenoemde formulieren, neem dan contact met ons op.