Shivat Zion

Een Appartement Huren

Haskarat Dira
השכרת דירה
Laatst bijgewerkt: 19.2.24
Een beknopte handleiding over het proces van het vinden en huren van een appartement.

Waar vind ik huur advertenties?

Deze (Hebreeuwse) websites zijn een goede plek om te beginnen met zoeken: Yad2, Nadlan, Madlan en Komo. Selecteer de locatie, hoeveel kamers, etc. in het menu om de betreffende woningen te zien.

In Israel is Facebook een populair platform om huurwoningen te vinden. Zoek op “Rent in [city name]” of “Sublet in [city name]” (voor kortdurende huur) in de zoekbalk van Facebook en voeg de relevante groep toe. Er zijn zowel Hebreeuwse als ook Engelstalige groepen beschikbaar voor de grotere steden.

Om je aan te sluiten bij een WhatsApp groep voor huurwoningen, moet je een uitnodigingslink krijgen van een bestaand lid van deze groep.

Vraag vrienden of kennissen die in deze groepen zitten in de gewenste stad, om een uitnodigingslink zodat jij ook in de groep kan.

Dit is altijd een optie, hoewel je wel een makelaarsvergoeding moet betalen. De doorsnee vergoeding voor huurwoningen in Israël, is doorgaans de huurprijs van één maand.

Israelische kranten kunnen ook een goede plek zijn om huuradvertenties te vinden. Daarnaast, hebben sommige lokale stadsmagazines ook huuradvertenties. Kijk in je gewenste stad of regio of er zo’n magazine beschikbaar is en bekijk de advertenties.

In Israël is het aantal kamers de optelsom van de slaapkamers en de huiskamer. De keukens en badkamers zijn niet inbegrepen. Bijvoorbeeld, een “vijf kamer” woning, betekent dus vier slaapkamers en één huis/eetkamer. Natuurlijk zal er ook een keuken zijn, maar dit wordt evenals de badkamers enkel apart vermeld. Een “halve kamer” verwijst naar een kleiner kamertje zonder raam.

Verplichte rekeningen voor huurders

Naast de maandelijkse huurprijs die aan de huisbaas wordt betaald, zijn huurders ook verplicht enkele andere betalingen te verrichten.

In Israël betaal je de Arnona- en energierekeningen, één keer in de twee maanden. Dus plan je budget hiernaar.

In sommige steden en kleinere gemeentes, bestaat er een veiligheidsbelasting bovenop de Arnona.

Vele appartementsgebouwen in Israël hebben een Va’ad Bayit die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw en de publieke ruimtes. De vergoeding voor de Va’ad Bayit is maandelijks en dekt deze kosten.

Leden van de Va’ad Bayit kunnen worden verkozen door de bewoners, maar doorgaans geven zij zich vrijwillig op. Als je deel uit wilt maken van de Va’ad, vraag het dan aan een huidig lid.

Over het algemeen is de huisbaas verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties, inclusief elektriciteit en sanitaire problemen. Dit geldt alleen als het om schade gaat die wordt veroorzaakt door normaal gebruik of leeftijd van de voorzieningen. Als de huurder echter de schade heeft veroorzaakt, is het aan de huurder om voor de reparatie te betalen.

Over het algemeen worden bovenstaande rekeningen betaald door de huurder. Bij sommige woningen echter (vooral alleenstaande huizen) kunnen deze rekeningen deels al zijn opgenomen in de maandelijkse huurprijs.

Over het algemeen is de huisbaas verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties, inclusief elektriciteit en sanitaire problemen. Dit geldt alleen als het om schade gaat die wordt veroorzaakt door normaal gebruik of leeftijd van de voorzieningen. Als de huurder echter de schade heeft veroorzaakt, is het aan de huurder om voor de reparatie te betalen.

Opmerking: Alle reparaties en verbetering m.b.t. het gebouw zijn doorgaans de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

TIP: Ondanks het feit dat de huisbaas verantwoordelijk is voor het onderhoud, kan er van de huurder gevraagd worden om aanwezig te zijn op het moment dat er reparaties plaatsvinden. Ga hier enkel mee akkoord als dit geen probleem voor jou is. Je bent niet verplicht om werk te missen voor de reparaties van de huisbaas.

TIP-2: De huisbaas kan aan je vragen om te betalen voor de reparaties waarna hij je zal terugbetalen op een later moment, of het bedrag zal aftrekken van de huurprijs van de volgende maand. Ga hier enkel mee akkoord als dit geen probleem voor jou is.

Wanneer je een woning met tuin huurt, dient je huurcontract te vermelden wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tuin. Wanneer je appartement al is bemeubeld of er is al huishoudelijke apparatuur aanwezig zoals een koelkast, wasmachine, etc. moet er in je contract vermeld staan wie er verantwoordelijke is voor reparaties. De meeste huurcontracten geven aan dat de woning moet worden teruggeven aan de huisbaas in de staat waarin je het hebt ontvangen. Mogelijk moet je de woning schilderen voordat je vertrekt, en gaten in de muur opvullen die zijn veroorzaakt door kunst of spiegels die je hebt opgehangen. Als de woning niet was geschilderd voordat je verhuisde, ben je niet verplicht om het geschilderd terug te geven.

Hoewel de eigenaar van een woning de verzekering over het gebouw betaald, zijn de eigendommen van de huurder niet verzekerd. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de huurder om ervoor te zorgen dat zijn/haar eigendommen zijn verzekerd in het geval van diefstal of schade. Het is ook aangeraden om een aansprakelijkheidsverzekering voor schade af te sluiten gedurende de huurperiode.

Een nieuwe Oleh kan een beetje financiele hulp ontvangen voor huur totaan vijf jaar, gerekend vanaf de 8ste maand na Aliyah. Het bedrag van dit voordeel wordt berekend op basis van overheidscriteria. Klik hier voor meer informatie (in het Hebreeuws).

De huurprijzen variëren behoorlijk tussen de steden onderling, wat het moeilijk maakt om een algemene schatting te maken voor een huurprijs per woninggrootte of aantal kamers. Steden zoals Jeruzalem en Tel Aviv hebben doorgaans de hoogste huurprijzen, terwijl de huurprijzen in de meer afgelegen gebieden in het noorden en zuiden doorgaan lager liggen.
Bekijk meerdere huuradvertenties om een beeld te krijgen van de prijzen in de gewenste regio.

In Israël is de duur van een standaard huurovereenkomst één jaar, waarna er doorgaans verlengd kan worden. Als het niet vermeld is, kan je uitgaan van minimaal één jaar. Als je een woning voor kortere periode zoekt, overweeg dan om iemands huurcontract over te nemen, of om een korte termijnhuur aan te gaan.

Notitie: Het is gebruikelijk dat de huurprijs na een jaar stijgt tenzij er iets anders in het huurcontract is overeengekomen.

Soms kan je onderhandelen over de huurprijs zoal deze in de advertentie is vermeld. Als je een huurovereenkomst van langer dan een jaar wilt aangaan, is het mogelijk dat de huisbaas akkoord gaat met een lagere maandelijkse huurprijs in ruil voor een langere duur.

Huurcontracten in Israël bevatten vaak een “Optzia” (optie) clausule. Dit betekent dat de huurder zijn verblijf in de woning, met dezelfde maandelijkse huurprijs en voorwaarden, een jaar kan verlengen na het eerste jaar van huur. De manier waarop het geschreven staat kan juridisch bindend zijn.

Zorg ervoor dat je huurovereenkomst een clausule bevat die je het recht geeft om de woning te verlaten voordat de duur van de huurovereenkomst is afgelopen. Zonder deze bepaling in het contract, kan je misschien worden verplicht om huur te blijven betalen tot het einde van de periode vastgelegd in het huurcontract, zelfs als je niet meer in de woning wilt wonen.

TIP: Let op hoe lang je van tevoren de huisbaas moet laten weten of je de huurovereenkomst wilt verlengen of verbreken.

Dikwijls zal er in te titel van het huurcontract staan dat de het huurcontract “onbeschermd” is ( חוזה שכירות בלתי מוגנת ) of zal er naar de woning gerefereerd worden als “onbeschermde woning”. Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Het is enkel een juridische manier om duidelijk te maken dat de huurder niet kan kraken in het appartement. Aan het einde van de huurperiode moet de huurder ofwel vertrekken ofwel de huurperiode verlengen.

TIP: Teken twee kopieën van het contract met de huisbaas. Zorg dat zowel jouw als zijn handtekening aanwezig zijn op beide versies. Je hebt een kopie nodig om je adres door te geven aan Misrad Hapnim en om je Oleh Chadash Arnona-korting te kunnen ontvangen.

De meeste huurovereenkomsten vereisten een volledig jaar huur op voorhand betaald d.m.v. 12 cheques, reeds gedateerd om de komende 12 maanden. Deze cheques moeten worden ondertekend en overhandigd voordat je de woning binnentrekt. Sommige huisbasen vragen om andere betaalmethoden zoals bijv. zes keer twee maanden huur, etc. Daarnaast is het tevens gebruikelijk dat een huisbaas een blanco, ondertekende en niet-gedateerde zekerheidscheque vraagt die kan worden gebruikt om een aanzienlijke schade te vergoeden wanneer je het appartement verlaat.

Het is gebruikelijk voor huurders om een Shtar Chov (שטר חוב) te tekenen met een zekerheidsbrief (alleen of met garantstellers) i.p.v. de zekerheidscheque. Dit is een juridisch bindend document en het is aangeraden om juridisch advies te vragen alvorens dit te ondertekenen.

TIP: De huur voor de meeste Israëlische huurwoningen wordt in Nieuwe Israëlische Shekels (NIS) betaald. Sommige huurbazen kunnen echter US Dollars of Euro’s accepteren.

Het is aangeraden om de identiteit van de woningeigenaar te verifiëren alvorens de huurovereenkomst te ondertekenen. Dit kan worden gedaan op de website van de Israel Land Registry, genaamd Tabu (טאבו) door de volledige naam van de huisbaas in te vullen, samen met zijn/haar Teudat Zehut nummer, woningblok, perceel, en sub-perceel nummer. Je kunt dit zelf doen of je kunt ervoor kiezen om dit te doen met behulp van een vriend of advocaat.

TIP: Houd er rekening mee, dat sommige huisbazen dit proces onnodig vinden of hier zelfs tegen protesteren. Het is echter jouw recht om dit te verifiëren als je hiervoor kiest.

Het is aangeraden om een advocaat te hebben die je huurcontract bekijkt, alvorens je het ondertekent, om te zien of het een juridisch bindend document is dat in lijn ligt met de Israëlische wetten en voorschriften. Door je contract te laten bekijken door een advocaat, bescherm je je rechten en voorkom je eventuele toekomstige conflicten.