Shivat Zion

Omzetten Van Ergotherapie Licentie

Ripui Be'Isuk
ריפוי בעיסוק
Laatst bijgewerkt: 02.07.2023
Home > Informatieportaal > Gezondheid & Medisch > Omzetten Van Ergotherapie Licentie
Om erkend te worden als Merapah/Merapeh Be’Isuk (מרפא בעיסוק), een ergotherapeut in Israël, moet je je studie, inclusief een stage, laten goedkeuren door Misrad HaBriut (משרד הבריאות), het Ministerie van Gezondheid. Voor aanvullende informatie, klik hier.
Daarnaast is er een professioneel examen je moet afleggen en behalen.

Zorg ervoor dat je studie, inclusief stage, is goedgekeurd door Misrad HaBriut.

Verkrijg de benodigde documenten voor het proces van licentieconversie.

Let op: documenten die oorspronkelijk in het Engels zijn uitgegeven, hoeven niet naar het Hebreeuws te worden vertaald, maar alle andere documenten moeten worden geapostilleerd en gewaarmerkt door een Israëlische notaris, inclusief vertaling.

 • Twee pasfoto’s.
 • Aanvraagformulier: Download het formulier om deel te nemen aan het examen voor ergotherapie. Let op de deadline hier.
 • Vragenlijst voor zorgprofessionals: Vul de vragenlijst in, zorg ervoor dat je naam in Hebreeuwse transliteratie is geschreven. Verstrek een Israëlisch adres en mobiel telefoonnummer.
 • Twee fotokopieën van een Israëlische identiteitskaart: Inclusief het adresstrookje en de verklaring van status in Israël (burger of ingezetene). Als de status niet op de identiteitskaart staat vermeld, verstrek dan een kopie van een Israëlisch paspoort of een bevestiging van Misrad HaPnim (משרד הפנים) Ministerie van Binnenlandse Zaken over je status.
 • Uiteindelijke diploma ergotherapie: Als alternatief, verstrek een certificaat van de universiteit waarin staat dat je je studie hebt voltooid en aan alle academische vereisten hebt voldaan. Verificatie is vereist, zie onderstaande sectie 4.
 • Geldige vergunning: Verificatie is vereist, zie onderstaande sectie 4.
 • Officiele bevestiging van de start- en einddata van de studie: Verificatie is vereist, zie onderstaande sectie 4.
 • Officiële certificering van succesvolle afronding van een stage (1.000 uur). Als je echter langer dan een jaar als ergotherapeut hebt gewerkt, is een stage niet vereist. Verstrek in dat geval documenten inclusief werkvergunning en licentie, en een verklaring van de licentiecommissie waarin staat dat je vergunning nooit is ingetrokken, geschorst, beperkt of onder toezicht gesteld.
 • Officiële bevestiging van werkervaring met start- en einddata voor elke instelling. Verificatie is vereist, zie onderstaande sectie 4.
 • Certificate of Good Standing: Verkrijg dit certificaat van de bevoegde autoriteit in het land waar je bent een vergunning houdt. Het certificaat moet bevestigen dat er geen disciplinaire, nalatigheids- of professionele ethische klachten tegen je zijn ingediend. Het moet rechtstreeks naar Misrad HaBriut worden gestuurd. Voor meer informatie, controleer hier.

Kies een van de volgende verificatieopties voor documenten die verificatie vereisen:

 • Verificatie met een apostille
 • Bezoek/stuur de documenten naar een Israëlische notaris. Vind de dichtstbijzijnde door hier te klikken.
 • Verkrijg een geverifieerde kopie Imut He’etek (אימות העתק) van het document bij het Israëlische consulaat.

Dien twee kopieën van elk document in: Dien de geverifieerde kopie tegelijk met een extra kopie van het originele document in. Bewaar zelf de originelen en een kopie.

Onine diploma’s worden momenteel niet erkend door het Israelische Ministrie.
Sommige, hierboven genoemde, documenten zijn slechts één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Zorg ervoor dat je je Teudat Zehut (תעודת זהות) Identiteitskaart tijdig indient om de noodzaak van het opnieuw uitgeven van documenten te voorkomen.

Nadat je documenten zijn goedgekeurd, moet je een licentie-examen afleggen. Dit examen wordt twee keer per jaar afgenomen en wordt aangeboden in meerdere talen. Voor meer informatie en testdata, zie hier.

Je kunt al deze stappen voltooien voordat je Aliyah (immigratie naar Israël) voltooit. Dit kan het proces versnellen en je dossier zal klaar zijn, in afwachting van voltooiing van Aliyah.

Als je documenten zijn goedgekeurd en je slaagt voor het examen, hoef je alleen je nieuwe Teudat Zehut op te sturen nadat je Aliyah hebt voltooid, en je licentie wordt naar je thuisadres gestuurd.

Als je onder de Israëlische pensioenleeftijd valt, heb je mogelijk recht op vergoeding van Misrad Haklita (משרד הקליטה) Integratieministerie voor kosten van notarisatie en vertaling in Israël (tot 4000 NIS).
Dit vergoedingsproces kan pas worden gestart na voltooiing van Aliyah. Neem je originele rekeningen mee naar het lokale kantoor van Misrad HaKlita en dien ze in voor verwerking.

Let op: Misrad Habriut heeft nu een nieuw klantenservicecentrum om vragen te beantwoorden over licenties voor zorgprofessionals. In Israël bel *5400, van zondag tot donderdag, 8:00-18:00 uur, en op vrijdag van 8:00-13:00 uur.