Shivat Zion

Je registreren als Freelancer

Osek Patur
עוסק פטור
Laatst bijgewerkt: 16.06.2024
Deze gids is geschreven onder begeleiding van Irit Scharf, boekhouder en belastingadviseur.
Home > Informatieportaal > Werkgelegenheid > Je registreren als Freelancer
Een Osek Patus is een individuele ondernemer die een bedrijf opent zonder een juridsche entiteit te vormen (firma of samenwerkingsverband). Hij is daarom vrijgesteld van BTW. Als je je in Israel als zelfstandige wilt inschrijven, controleer dan hier wat je moet doen om correct geregistreerd te zijn.

Controleer eerst of je bedrijf kwalificeert als een Osek Patur door te kijken of het voldoet aan de volgende criteria:

Als het jaarlijkse inkomen minder is dan ₪‎120.000 per jaar (2024). De exacte limiet wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De exacte limiet wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

De onderneming begeeft zich niet in bepaalde beroepsgebieden (zoals archi-tect, ingenieur, privédetective, advocaat, boekhouder, arts, managementadviseur, verzekeringsagent, psycholoog, tandarts, medisch centrum, universitair hoogleraar & spreker, vertaler & tolk, artiest, examen-beheerder (voorbereiden, toezicht houden, beoordelen), auteur, rijinstructeur, make-laar, (kleuter)schooldocent, autodealer).

Het bedrijf kan niet geregistreerd zijn als een vennootschap.

Te ondernemen stappen:

Vul formulier 821 in oom een BTW-zaak te openen.

Vul formulier 5329 in om een inkomstenbelastingdossier te openen.

Ga naar deze website en stuur boven-staande formulieren in. Voeg een kopie van je identiteitsbewijs toe, een beroepskwalificatiecertificaat (indien van toepassing) en een bankrekenings-certificaat erbij.

Zodra je bent geregistreerd als Osek Patur, moet je je inschrijven bij de Bituach Leumi door het volgende formulier in te vullen

Belangrijke kanttekeningen:

Als jouw beroepsgebied niet geschikt is voor een Osek patur (zie lijst in B), moet je je registreren als Osek Murshe (niet BTW-vrijgesteld).

Je kunt het gehele proces ook via een gekwalificeerde belastingsconsultent of boekhouder doen. Hij kan ook helpen met de jaarrekeningen.