Shivat Zion

ALIYAH-VOORDELEN

הטבות לעולים חדשים

Om de opname van nieuwe immigranten te vergemakkelijken, kent de staat Israël bepaalde voordelen toe. De toekenning van de uitkeringen hangt af van de status, het verleden, de leeftijd en de gezinssituatie van de Oleh. Je vindt hier een algemene richtlijn over het in aanmerking komen en de geldigheidsduur van de uitkeringen. Opmerking: Dit is geen garantie dat je de uitkering krijgt. Elk geval wordt door Misrad HaKlita afzonderlijk bekeken.

Voor meer details over wie in aanmerking komt voor de voordelen en hoe lang ze geldig zijn, klik hier.

Verduidelijking:

1. Vliegticket

Het gratis vliegticket enkele reis naar Israël is alleen van toepassing op de Aliyah-vlucht. Als je je eigen ticket hebt geboekt en betaald, krijg je dit niet terugbetaald.

2. Simkaart

Bij je aankomst op de luchthaven ontvang je een tijdelijke Israëlische simkaart met gratis belminuten en internetdata.

3. Vervoer van de luchthaven

Als je dit van tevoren hebt geregeld met het Joods Agentschap, staat er gratis een taxi voor je klaar naar je eerste verblijfplaats.

4. Financiële hulp (Sal Klita)

Sal Klita wordt uitbetaald in 6 maandelijkse betalingen op je Israëlische bankrekening. Olim Chadashim en Ezrachim Olim krijgen hun eerste deel, deels als een eerste contante betaling bij hun aankomst op de luchthaven, deels overgemaakt naar hun Israëlische bankrekening. Een Katin Chozer of iemand die de shinui-status heeft gekregen, ontvangt de eerste betaling niet op de luchthaven, maar krijgt alle betalingen via bankoverschrijving.

Het bedrag varieert op basis van verschillende factoren, zoals leeftijd en gezinssituatie. Je kan hier berekenen hoeveel je waarschijnlijk krijgt.

Je komt in aanmerking voor de Sal Klita als je:

 • minder dan 24 (opeenvolgende of cumulatieve) maanden in Israël hebt doorgebracht binnen 3 jaar voorafgaand aan je Aliyah
 • minder dan 3 jaar in Israël hebt doorgebracht in de 7 jaar voorafgaand aan je Aliyah

Een Katin Chozer krijgt alleen de Sal Klita als hij voorafgaand aan de Aliyah minder dan 1 jaar in Israël heeft doorgebracht (uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor erkende studieprogramma’s).

De betalingen gebeuren tussen de 1e en de 15e van de maand. Als je Israël verlaat, worden de betalingen stopgezet. Na terugkeer naar Israël lopen de betalingen automatisch door. Als je meer dan 1 jaar na je Aliyah terugkeert naar Israël, ontvang je geen Sal Klita-betalingen meer.

5. Basiszorgverzekering

De eerste 6 maanden na Aliyah krijg je gratis een basiszorgverzekering, verzorgd door een HMO naar keuze. Meer details over HMO’s in Israël vind je hier.

Deze uitkering geldt voor mensen zonder inkomen. Als je na de eerste 6 maanden werkloos bent en inkomenssteun ontvangt van Misrad HaKlita (Dmei Kiyum), kun je nog 6 maanden gratis van deze zorg genieten. Hiervoor moet je Bituach Leumi op de hoogte stellen.

6. Ulpan Hebreeuws

Volwassen Olim krijgen gratis een Hebreeuwse taalcursus. Alle openbare Ulpans, evenals bepaalde privé-Ulpans, worden volledig gefinancierd door de overheid. Het adres op je Teudat Zehut bepaalt het gebied waar je in aanmerking komt voor een Ulpan. De eerste Ulpan moet binnen 18 maanden na Aliyah worden gevolgd. Om volledige vergoeding te ontvangen, moet je minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn. Om aan het einde van de cursus een certificaat te krijgen, moet je het eindexamen afleggen. Er is een optie voor een tweede Ulpan binnen 10 jaar na Aliyah, maar slechts één van de twee kan een privé-Ulpan zijn. Voor meer details, klik hier en/of neem contact met ons op. Kinderen in groep 1 t/m 12 kunnen in het eerste jaar na Aliyah aanvullende Hebreeuwse lessen krijgen.

7. Merkaz Klita

Op verzoek hebben Olim tot 55 jaar mogelijk recht op tijdelijk verblijf in een absorptiecentrum (Merkaz Klita) dat ver beneden de marktprijs aangeboden wordt en dit voor maximaal 6 maanden. Als een Katin Chozer of Ezrach Oleh Aliyah maakt, kan hij waarschijnlijk niet naar een Merkaz Klita. Olim Chadashim die de shinui-status krijgt, kan hun recht op Merkaz Klita rechtstreeks controleren bij Misrad HaKlita.

8. Aliyah-programma voor jonge Olim

In de eerste 5 maanden kunnen jonge Olim (18-35 jaar oud) in aanmerking komen om deel te nemen aan een Aliyah-programma, zoals cursussen Hebreeuws in een kibboets of stad, voorbereiding op universitaire studies, begeleiding voor werk of voorbereiding op rekrutering voor de IDF. Om een idee te krijgen van programma’s/kosten, klik hier.

Controleer, in geval van shinui-status, of je in aanmerking komt bij Misrad HaKlita.

9. Korting op de lokale onroerendgoedbelasting

Of je nu een woning huurt of bezit, je moet Arnona (gemeentelijke onroerendgoedbe-lasting) betalen. Er is meestal een korting voor Olim van 70-90% (tot 100 m²). Deze uitkering kan gedurende de eerste 2 jaar na Aliyah gedurende 12 maanden worden gebruikt.

10. Douanevoordelen

Je kan 3 verzendingen met apparaten en huishoudelijke artikelen belastingvrij naar Israël doen. Deze voordelen gelden tot 3 jaar na Aliyah. Verlengingen worden verleend in uitzonderlijke gevallen, zoals militaire dienst, een voltijdse studie of een verblijf van 6 maanden in het buitenland. Als je een voormalig tijdelijk ingezetene (A!1) bent, moet je eerst een dossier openen bij de Douane om je status te verduidelijken. Breng geen zendingen binnen voor die verduidelijking.

11. Inkomstenbelasting

Er is een belastingkorting op het inkomen dat in de eerste 3,5-4,5 jaar na Aliyah in Israël wordt verdiend. In Israël wordt de belastingvermindering bepaald door een puntensysteem. De korting verandert gedurende periode als volgt:

Olim die Aliyah hebben gemaakt na 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 4,5 jaar na datum van Aliyah:

Eerste jaar: 1 punt

1 – 2,5 jaar: 3 punten

2,5 – 3,5 jaar: 2 punten

3,5 – 4,5 jaar: 1 punt

Olim die Aliyah hebben gemaakt voor 01/01/2022 krijgen een belastingkorting van 3,5 jaar na de datum van Aliyah:

Eerste 1,5 jaar: 3 punten

1,5-2,5 jaar: 2 punten

2,5-3,5 jaar: 1 punt

12. Korting op de motorrijtuigenbelasting

Er is een verlaagd belastingtarief als je een nieuwe auto koopt in Israël of een auto importeert uit het buitenland. Houd rekening met de volgende voorwaarden:

 • De uitkering is 3 jaar geldig
 • Je hebt een geldig buitenlands rijbewijs nodig dat minimaal 3 maanden voorafgaand aan Aliyah is afgegeven
 • Je hebt een geldig Israëlisch rijbewijs nodig
 • Het is alleen van toepassing op het kopen van een nieuwe auto
 • Je mag de auto 5 jaar niet verkopen (tenzij je hem aan een andere Oleh Chadash verkoopt)
 • Alleen jij en je partner mogen de auto besturen

Het importeren van een auto is een complex proces. Controleer alle regels, voorschriften en kosten om te beoordelen of het de moeite waard is.

13. Buitenlandse inkomstenbelasting

Verdien je (actief of passief) inkomen in het buitenland, dan kom je waarschijnlijk in de eerste 10 jaar van je Aliyah in aanmerking voor een belastingvoordeel. Er kunnen beperkingen zijn als je vóór je Aliyah in Israël hebt gewoond.

14. Huursubsidie

Vanaf de 8e maand van je Aliyah, kun je tot 5 jaar huurbijstand krijgen vanaf de datum van je Aliyah. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en het aantal jaren dat je in Israël hebt gewoond. Meer informatie en een tabel met bedragen vind je hier (alleen Hebreeuws).

15. Korting op kinderopvang

Mogelijk heb je de eerste 2 jaar recht op korting op de kosten voor Maon of Mishpachton. De Maon of Mishpachton moet erkend zijn door het Ministerie van Economische Zaken (Tamat). Om te controleren of je Maon of Mishpachton erkend is, klik hier.

Om de uitkering te ontvangen, moet elke ouder aan een van de volgende criteria voldoen:

 • Leren in een Ulpan (min 24u/week)
 • Geregistreerd zijn bij Misrad HaKlita of Sherut HaTaasuka als werkloos en op zoek naar een baan

Naast de korting voor Olim kan een extra korting worden aangevraagd op basis van het inkomen van de ouders.

16. Studiebegeleiding

Op basis van je leeftijd is er voor verschillende opleidingen studiefinanciering mogelijk als de instelling erkend is door de Studentenautoriteit:

 • Tot 23 jaar: Mechina (voorbereidende jaarcursus)
 • Tot 27 jaar: BA
 • Tot 30 jaar: MA
 • MA-studenten krijgen mogelijk tot 1 jaar Hashlamot (vereiste lessen) betaald

Om de uitkering te krijgen, moet je binnen 3 jaar na Aliyah beginnen met studeren. Het leger en Sherut Leumi tellen niet mee in de 3 jaar.

17. Korting op de aankoopbelasting onroerend goed

Om in aanmerking te komen voor de vermindering van de onroerende voorheffing moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aankoop moet worden voltooid binnen 7 jaar na Aliyah
 • Je moet de woning persoonlijk gebruiken, d.w.z. als woning of als bedrijf
 • De uitkering kan slechts één keer worden gebruikt voor een woning en één keer voor een bedrijfsruimte

18. Hypotheekbijstand

In de eerste 15 jaar kom je mogelijk in aanmerking voor lage rentetarieven wanneer je je eerste eigen woning in Israël koopt. Als je echtgenoot een onroerend goed in Israël bezit of bezat, krijg je geen korting.

Het is in ieder geval aan te raden om de rentetarieven te controleren, omdat je mogelijk nog betere tarieven krijgt ongeacht het Aliyah-voordeel.

Belangrijke kanttekeningen:

Individueel geval

We kunnen niet alle genoemde voordelen in elk geval garanderen, aangezien de toekenning van voordelen afhankelijk is van vele factoren, zoals leeftijd, verleden, gezinssituatie, enz. Je kan gedetailleerde informatie krijgen over je specifieke voordelen tijdens het interview met je shaliach voor Aliyah en met Misrad HaKlita als je eenmaal in Israël bent.

Hulp nodig? Neem contact met ons op!
Voor meer handleidingen klik hier