Shivat Zion

אודות שיבת ציון

Home > אודות שיבת ציון

אודות שיבת ציון

תהליכי העלייה לארץ והדרך לקליטה מיטבית בישראל הם לרוב מורכבים וקשים עבור עולים חדשים בארץ. העולים מגיעים לסביבה חדשה לרוב לא מוכרת, למקום שונה שההתנהלות התרבותית בו שונה, השפה בו לא מובנת, וניהול מערכות החיים היומיומיות עשוי להיות מסובך ביותר.

על מנת לסייע לעולים חדשים בקשיים אלו ואחרים, הוקם מיזם שיבת ציון.

שיבת ציון הוא מוסד ללא כוונת רווח שמטרתו לסייע בחינם לעולים ממערב אירופה ואמריקה הלטינית בכל צרכיהם בתהליך העלייה לארץ, מרגע בירור העלייה הראשוני ועד קליטתם המוצלחת של העולים בקהילה בישראל. שיבת ציון הינו מיזם של העמותה לקידום נתינה והתקדמות חברתית בישראל (ע”ר 580705341), בעל אישור סעיף 46 וניהול תקין.

המיזם שם לו למטרה לקדם עלייה ולתמוך בעולים ממדינות אמריקה-הלטינית וממדינות אירופה שאינן מדינות בריה”מ לשעבר, בלגיה, צרפת ובריטניה – היות ועבורם קיימות ארגונים שממלאים תפקיד זה.

הארגון שואף לשלב ידיים עם כל ארגוני העלייה הקיימים בצורה יעילה ואינו מתכוון “להמציא את הגלגל” מחדש. הדגשים העיקריים הם לפשט את תהליך העלייה עד כמה שניתן; להשתמש בהון אנושי כדי לתת מענה מלא ואמפטי לכל עולה בשפתו ולפי תרבותו; ולהנגיש את המידע הרלוונטי לעלייה בצורה ברורה שנותנת מענה אישי ואנושי לכל פנייה, וכן לנסות למצוא פתרון מותאם ומוצלח לכל קושי שעולה נתקל בו.

שיבת ציון כארגון מתכוון לתת שירות משלים, ללא כוונת רווח, לארגונים הממשלתיים הקיימים וכן לעמותות ולארגונים הלא-ממשלתיים (NGO) העוסקים בתחומי עלייה וקליטה, בלי להפריע או לעכב את פועלם של ארגונים אלו.

היעדים שלנו

להפוך למרכז המידע וההכוונה המותאם תרבותית לעולי מערב אירופה ואמריקה הלטינית, בו אפשר לקבל מידע, סיוע, והכוונה בכל ענייני עלייה וקליטה.
להוות מרכז גיוס ושידוך בין עולים חדשים למשפחות מאמצות ומתנדבים.
לעודד ולשווק עלייה בשפות האם של העולים.

השליחות שלנו

להיות לעזר לאחינו היהודים בתהליך העלייה והקליטה, ולסייע להם לממש את החלום לבנות את ביתם ואת חייהם בישראל בהצלחה. להיות “מגדלור” של תקווה, אמון ורשת ביטחון לעולים מהרגע שבו הם מחליטים לעלות לארץ, ועד שהם נקלטים ונטמעים בהצלחה בישראל.