Shivat Zion

ANBI

Stichting Shivat Zion

Stichting Shivat Zion heeft als statutaire doelstelling om “Leden van de Joodse gemeenschap in Nederland en Europa voorlichting te geven en te begeleiden in vraagstukken omtrent hun toekomst en de toekomst van hun kinderen – voortvloeiende uit hun religieuze overtuiging en de groeiende dreiging van het anti-Semitisme in Europa. Onvermogende immigranten en sociaal minderbedeelde leden van de Joodse gemeenschappen in Nederland, Europa en Israël financieel ondersteunen in hun basisbehoeften. Het bevorderen van liefdadigheid en maatschappelijke vooruitgang in Nederland, Europa en wereldwijd.
Nieuwe immigranten in Israël te ondersteunen bij hun integratie in de Israëlische samenleving tot het moment ze volledig participerende burgers zijn. Het ondersteunen van liefdadigheidsinitiatieven van andere organisaties in binnen- en buitenland.”
Adres: Stichting Shivat Zion | Herengracht 74, 1015BR Amsterdam
Email: info@shivat-zion.com
Kvk nummer: 41204570
RSIN nummer: 8107.76.868
Bankrekeningnummer (IBAN):
NL61 ABNA 0113 2867 32
(BIC) ABNANL2A

Beleidsplan 2022-2025 Stichting Shivat Zion

FInanciele verantwoording voorgaande Jaren

Voor de voorgaande Jaren zijn geen financiele rapportages beschikbaar i.v.m. geen activiteiten van de Stichting, tevens beschikte de stichting niet over vermogen of bezittingen in de voorgaande Jaren.