Shivat Zion

FAQ: Rechten van werknemers in oorlogstijd (Iron Swords 2023)

Versie 1.2 November 2023
Dit artikel is bewerkt en vertaald door Shivat Zion. Om het origineel door Blue & White Finance te bekijken, klik hier.
De informatie in dit artikel is bedoeld voor algemene educatieve doeleinden en mag nooit worden beschouwd als specifiek beleggings-, belasting- of juridisch advies.

Moet mijn baas mijn salaris betalen, zelfs als ik niet werk?

Ja, als je opgeroepen bent voor militaire dienst (Tzav 8/9), moet je baas je salaris blijven betalen. In gevallen van kinderopvang of onveilige werkplekken, raadt het Ministerie van Arbeid betaling aan, maar de wet is niet expliciet. Details over compensatie zijn in behandeling en afspraken kunnen worden afgerond na de oorlog.

Kan mijn baas me ontslaan of me dwingen betaald of Chalat - חל"ת - onbetaald verlof op te nemen?

Je kunt niet worden ontslagen als je de officiële militaire, veiligheids- of kinderopvangrichtlijnen volgt. Betaald verlof kan tot 7 dagen zonder kennisgeving worden afgedwongen. Als je ervoor kiest om niet te werken en al je vakantiedagen hebt opgebruikt, kun je in onderling overleg met je baas een periode van “Chalat” – onbetaald verlof overeenkomen.

Als je ervoor kiest om niet te werken, kan je baas het recht hebben om je te ontslaan, maar dit moet volgens de reguliere procedure gebeuren (met een hoorzitting enz.).

Kan ik thuiswerken als ik dat wil, zelfs als mijn baas het er niet mee eens is?

Tenzij er officiële bevelen of zorgen over de veiligheid op de werkplek zijn, kan je baas eisen dat je op kantoor werkt. Communicatie en compromissen worden aanbevolen om tot een oplossing te komen.

Kan mijn baas van mij eisen dat ik thuis werk als de werkplek onveilig is, zelfs wanneer het te moeilijk is om vanuit huis te werken?

Tenzij er in je contract anders vermeld staat, heeft je baas het recht om je te vragen vanaf thuis te werken.

Kan mijn baas mijn uren of salaris verminderen vanwege de situatie?

In het algemeen kunnen werkgevers de uren of het salaris niet verminderen vanwege de huidige situatie. Dergelijke acties kunnen leiden tot juridische gevolgen, zoals vermeld door het Ministerie van Arbeid.

Kan ik een werkloosheidsuitkering aanvragen als ik met onbetaald verlof ben geplaatst?

Ja, waarschijnlijk heb je recht op een werkloosheidsuitkering als je met onbetaald verlof bent geplaatst. De verwachte tijdelijke wijzigingen in het onbetaald verlof systeem als gevolg van de oorlog zijn onder andere:

 • Kwalificatie als je 6 van de afgelopen 12 maanden hebt gewerkt.
 • Kwalificatie als je onbetaald verlof 14 dagen of langer is (in plaats van de vereiste 30 dagen minimum).
 • Mogelijke kwalificatie, zelfs als je eerder je limiet van werkloosheidsuitkeringsdagen hebt overschreden.
 • Verwijdering van de verplichting om je vakantiedagen op te gebruiken voordat je recht hebt op onbetaalde verlofvoordelen.

Een werkloosheidsuitkering is doorgaans gelijk aan ongeveer 40-60% van je salaris, afhankelijk van je leeftijd en salarisniveau.
Je kunt hier meer lezen (Hebreeuws).

Kunnen essentiële werknemers weigeren om te komen werken?

Essentiële werknemers moeten naar het werk komen; nalatigheid kan worden beschouwd als een strafbaar feit. Werkgevers moeten rekening houden met de behoeften van moeders voor kinderopvang, hoewel de wet vaag is geformuleerd.

Kan ik vrijwillig mijn vakantiedagen of ziektedagen gebruiken?

Werkgevers kunnen beslissen over vakantieverzoeken, maar ze moeten te goeder trouw handelen en rekening houden met de behoeften van werknemers. Ziekteverlof is toegestaan, waarbij vaak een doktersverklaring nodig is, vooral voor langere periodes.

Voor Zelfstandigen en Bedrijfseigenaren:

Heb ik als Atzmai of bedrijfseigenaar recht op compensatie?

Op 1 november 2023 heeft de regering een omvangrijk compensatiepakket goedgekeurd voor bedrijven in het hele land. Het pakket is vervolgens goedgekeurd door de Knesset.

Het pakket voorziet in het volgende:

 • Bedrijven binnen 40 km van Gaza ontvangen naar verluidt (op 5 november 2023) volledige compensatie voor verloren omzet, salarissen, kosten, enz. Dit geldt ook voor Ashdod en Be’er Sheva.
 • Bedrijven in grenssteden (zie lijst hier) kunnen nu al een voorschot op de compensatieaanvraag indienen.
 • Bedrijven met een jaarlijkse omzet tot 400 miljoen shekel (landelijk), die een daling van 25% in omzet hebben genoteerd in oktober of november (of 12,5% over beide maanden samen), zullen gedeeltelijke compensatie ontvangen. Je kunt deze rekenhulp gebruiken om te controleren of je in aanmerking komt.
 • Bedrijven met een jaarlijkse omzet tot 300.000 shekel zullen vaste bedragen ontvangen op basis van jaarlijkse omzet en het percentage omzetdaling.

Compensatie voor bedrijven met een omzet tot 300.000 shekel. Bron: Ministerie van Financiën

 • De compensatie voor bedrijven met een omvang van meer dan 300.000 shekels zal uit twee componenten bestaan:

  Vaste kosten: Gedeeltelijke compensatie van 7-22% van de vaste kosten, afhankelijk van het niveau van impact dat het bedrijf heeft ervaren.

  Salarissen: De compensatieformule is als volgt: Het percentage vermindering van omzet, vermenigvuldigd met salariskosten, vermenigvuldigd met 75%.

Compensatie voor bedrijven met een omzet van meer dan 300.000 shekel. Bron: Ministerie van Financiën

Dit pakket kan zich blijven ontwikkelen en uitbreiden naarmate de oorlog voortduurt.
We zullen hier updates plaatsen zodra er meer informatie beschikbaar komt.

Let op: Bovenstaande informatie is gebaseerd op officiële verklaringen en betrouwbare bronnen, maar is eveneens onderhevig aan verandering. Verifieer de details onafhankelijk met behulp van de hieronder verstrekte links (in het Hebreeuws).