Shivat Zion

GESPLITSTE ALIYAH

Als je afgezonderd van de rest van je gezin (echtegeno(o)t(e) of kinderen jonger dan 21) Aliyah wil maken, zijn dit enkele details waar je op moet letten.

In-aanmerking Komende + Niet-in-aanmerking Komende Echtgeno(o)t(e)

Echtparen die bestaan uit een in-aanmerking komende en een niet-in-aanmerking komende echtegeno(o)t(e), kunnen niet afzonderlijk Aliyah maken. Dit is zo omdat de niet-in-aanmerking komend echtgeno(o)t(e) niet zelf Aliyah mag maken en geen eigen recht heeft. De niet-in-aanmerking komende echtgeno(o)t(e) kan later geen Aliyah meer maken.

Een Bekeerde Echtgeno(o)t(e) (Giyur)

Indien een echtgeno(o)t(e) zich tot het Jodendom heeft bekeerd en de andere echtgeno(o)t(e) komt door geboorte in aanmerking, is het afgeraden om gesplitste Aliyah te maken. De Aliyahgoedkeuringsregels voor bekeerden veranderen in overeenstemming met de geldigheidsstatus van de Rabbinale rechtbank. Om deze reden is het af te raden om voor een bekeerde echtgeno(o)t(e) Aliyah te maken los van zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Gevolgen voor Voordelen

Indien twee groepen binnen hetzelfde gezin Aliyah maken binnen een periode minder dan 1 jaar, zullen er veranderingen plaatsvinden m.b.t. de voordelen voor de tweede groep, aangezien de Sal Klita wordt berekend per gezin.

Bijvoorbeeld (alle waarden zijn enkel illustratief), wanneer een gezin samen Aliyah maakt, heeft het gezin recht op een maandelijkse Sal Klita van 5000 NIS. Indien ditzelfde gezin Aliyah maakt in twee verdeelde groepen, zal de eerste groep 4000 NIS Sal Klita ontvangen en de tweede groep enkel het resterende bedrag, in dit geval 1000 NIS.

Verklaring

Het gesplitste Aliyah proces vereist het invullen van een aanvullend formulier waarin beide echtgenoten verklaren dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen van een gesplitste Aliyah.

Neem contact met ons opals je twijfelt!!