Shivat Zion

EDUCATIEVE OMKADERING

MISGEROT HACHINUCH – מסגרות החינוך

Het onderwijssysteem verschilt in elk land. We geven je een overzicht van de omkadering ervan zodat je weet waar je je kinderen kunt inschrijven.

Crèche en kleuterschool:

Leeftijden 0-3: Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijven worden beheerd door vrouwenorganisaties, gemeenschapscentra en instituten onder toezicht van het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Sociale Diensten. Kinderdagverblijven die onder toezicht staan van het Ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Sociale Diensten verschillen op de volgende manieren van de particuliere (privé) mishpachtonim:

Kinderdagverblijven zijn onderworpen aan toezicht en strikte regelgeving.

Afhankelijk van uw persoonlijke economische situatie en indien beide ouders werken, is het mogelijk om een tegemoetkoming voor kinderdag-verblijven te krijgen.

Leeftijden 3-5: Pre-Kleuterschool

Kleuterscholen worden beheerd door Misrad HaChinuch en zijn gratis. Sommige kleuterscholen en kinderdagverblijven zitten onder één dak. De activiteiten van de kleuterschool (gan shalosh) helpen kinderen zich voor te bereiden op de verplichte kleuterschool (gan chova).

Schoolonderwijs

Leeftijden 5-6: Kleuterschool

Deze kleuterschool (gan chova) is verplicht voor ieder kind.

Leeftijden 6-12: Basisonderwijs

Kinderen volgen les in een basisschool van graad/groep 1-6.

Leeftijden 12-15: Lagere middelbare school

Kinderen binnen graad/groep 7-9 gaan naar de lagere middelbare school.

Leeftijden 15-18: Hogere middelbare school

Kinderen binnen graad/groep 10-12 gaan naar de hogere middelbare school.

Belangrijke opmerkingen:

Registratie

Ouders moeten hun kinderen inschrijven voor de kleuterschool, de lagere school en de lagere middelbare school via de lokale overheid, afhankelijk van hun woonplaats. Voor de hogere middelbare school schrijven studenten zich rechtstreeks in via de school.

Middagopvang

Het gratis onderwijs houdt kinderen van 3-6 jaar tot 14:00 uur bezig. Ouders die middagopvang (tsaharon) willen toevoegen (op de meeste plaatsen tot 16.30 uur, inclusief warme lunch), kunnen dat doen en korting aanvragen bij het Ministerie van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Sociale Diensten. Afhankelijk van hun persoonlijke en economische situatie krijgen ouders mogelijk korting. Daarvoor is het cruciaal dat beide ouders werken.