Shivat Zion

Wanneer je Aliyah proces vastzit...

Vandaag spraken we met een Latijns-Amerikaanse Oleh die al meer dan acht maanden wacht op een antwoord van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Misrad Hapnim) betreffende zijn aanvraag voor Aliyah. De Oleh had dezelfde documenten aangeleverd als bewijs van Joods-zijn als de rest van zijn familie (die het proces reeds hadden afgerond), maar hij wacht echter nog steeds op een antwoord.

We bemerkten de frustratie in zijn stem terwijl hij sprak over de lange frustrerende wachttijd en de onzekerheid betreffende zijn aanvraag. Het moet moeilijk zijn om in zo’n situatie te verkeren, wanneer je aan alle vereisten voldoet, maar je toch niet verder kan.

Als zijn begeleider zijnde, stelden wij voor om als eerste stap van aanpak contact op te nemen met Misrad Hapnim (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en een verslag op te vragen over de status van zijn aanvraag. Dit zal hem verder helpen met het begrijpen in hoeverre zijn aanvraag is verwerkt en welke vervolgstappen moeten worden ondernomen.

We hebben hem ook geadviseerd om begeleiding te zoeken in zijn specifieke situatie, aangezien er een aantal factoren zijn die zijn vertraging kunnen hebben veroorzaakt. Met de juiste informatie en hulp hopen we dat deze Oleh snel zijn Aliyah proces kan voltooien en zijn nieuwe leven in Israël kan beginnen.