Shivat Zion

Terugkeren naar Israël als een Toshav Chozer

Vandaag ontvingen we een verontrustend bericht van een Toshav Chozer die recentelijk is teruggekeerd vanuit Europa naar Israël. Helaas heeft deze persoon niet de correcte procedure doorlopen voorafgaand aan zijn terugkeer, met als resultaat een aantal flinke problemen. Hij bevindt zich nu in Israël zonder medische zorg, heeft een schuld bij de Bituach Leumi (Nationale Sociale Verzekering) en is niet in staat om een afspraak te maken met zijn persoonlijke begeleider bij het Ministerie van Absorptie (Misrad HaKlita).

Wij willen iedere Toshav Chozer, die erover denkt om terug te keren naar Israël, aansporen om de correcte instructies te volgen. Onze website heeft de middelen hier beschikbaar, en het is van belang om ze te gebruiken om een vloeiende overgang te kunnen bewerkstelligen. Ons team kan ook persoonlijke assistentie en informatie verstrekken aan personen die zich in soortgelijke situaties bevinden.

Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat terugkeren naar Israël een spannend gebeuren is, maar het kan ook een flinke uitdaging zijn. Door begeleiding te zoeken en de juiste procedures te volgen, kunnen we ervoor zorgen dat het proces zo vloeiend mogelijk verloopt.