Shivat Zion

Jouw Joodse wortels en Joodse Studies | Je Joodse identiteit

Joodse wortels en genealogie

De Israëlische wet op terugkeer geeft alle Joden het recht om te immigreren en zich te vestigen in Israël en het Israëlische staatsburgerschap te ontvangen.

Omdat de Joodse wortels vaststellen of je al dan niet in aanmerking komt om Aliyah te maken, is het belangrijk om je Joodse origine eenduidig te kunnen aantonen. In sommige gevallen zijn mensen zich ervan bewust dat ze joods zijn en hebben nooit hun wortels moeten aantonen; anderen komen er echter soms pas later in hun leven achter dat ze Joods zijn. Het is mogelijk dat iemand met een sterke Joodse identiteit, die een Joods leven leidt, toch moeilijkheden kan hebben om zijn Joodse wortels te bewijzen.

Met onze ervaring, kennis en ons netwerk kunnen we je helpen om je wortels te traceren, aanknopingspuntenpunten en documentatie te vinden en je in staat te stellen om je droom te realiseren om je bij het Joodse volk te voegen in het Land Israël.

Het feit dat iemand niet in staat is om zijn Joodse wortels te bewijzen, betekent niet dat hij of zij niet Joods is. Het zegt evenmin iets over je Joodse identiteit. Je kunt je enorm Joods voelen en zelfs Joods leven, zonder in staat te zijn je Joodse afkomst eenduidig aan te kunnen tonen.

Joodse Studies

Als je lang in de diaspora hebt gewoond, kan het aanvoelen alsof je Joodse identiteit en beleving langzaam vervagen. Misschien heb je het gevoel dat je je ‘Joodse ik’, je Joodse identiteit, nooit echt hebt ontwikkeld of heb je zelfs onlangs jouw Joodse wortels ontdekt en heb je de behoefte om dit te ontwikkelen.

Veel mensen die deel uit maken van het Joodse volk of Joodse wortels hebben, voelen een sterke drang om meer te leren over het Jodendom en Joodse leven. In Israël bestaan veel organisaties en institutenen die diepgaande, kwalitatieve en waardevolle programma’s aanbieden waar je aan deel kunt nemen en die een antwoord kunnen bieden op je innerlijke spirituele wens.

De Joodse geleerden hebben lang geleden al gesteld dat bij de Joden: ‘Evenals hun gezichten [van elkaar] verschillen, zo verschillen ook hun opinies en opvattingen”. Er zijn veel verschillende richtingen en stijlen beschikbaar. Afhankelijk van jouw wensen, wereldvisie, waarden en normen etc. helpen we je graag met het vinden van een programma, cursus of geschikte studie om jouw Joodse identiteit verder te verdiepen.