Shivat Zion

Bituach Leumi

Het Nationale Verzekeringsinstituut (Bituach Leumi) is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid. Ze dient als doel om burgers die zich tijdelijk of permanent niet in hun onderhoud kunnen voorzien, te ondersteunen.

Wie moet hiervoor betalen?

Nationale verzekering is verplicht. Elke Israëlische inwoner betaalt een premie vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van huisvrouwen die niet buitenshuis werken.

Opgelet! Volgens de Bituach Leumi, is het recht op verzekering vastgesteld op basis van residentie in Israël en niet op basis van burgerschap.

Israëlis die in het buitenland wonen

Een Israëli die tijdelijk in het buitenland woont, blijft nationale verzekering en zorgverzekeringspremie betalen. Een vertraging in betaling gedurende het verblijf in het buitenland, kan ervoor zorgen dat je meerdere maanden niet meer in aanmerking komt voor Medische service. Voordat je het land verlaat, moet je een Multi-jaarlijks rapportformulier invullen en overleggen aan het Verzekeringscollectiedepartement van het kantoor die het dichtst gelegen is bij jouw woonplaats, of via het internet.

Als je definitief verhuisd naar een ander land, moet je een vragenlijst invullen om de woonsituatie in het buitenland vast te stellen en dit voorleggen aan het meest dichtstbijzijnde Verzekeringscollectiedepartement of via het internet.

Nieuwe immigranten

Tenzij de inkomsten hoger zijn dan NIS 594 (01/2023), zijn Olim Chadashim vrijgesteld van het betalen van Bituach Leumi gedurende het eerste jaar na Aliyah.

Oudere immigranten

Oudere immigranten zijn niet verzekerd, tenzij zij geen andere vorm van inkomen hebben. In deze gevallen kunnen ze in aanmerking komen voor een speciaal pensioen.

Terugkerende Inwoners

Als terugkerend inwoner, kom je in aanmerking voor Bituach Leumi voordelen en zal je premie moeten betalen. Echter, om medische diensten te ontvangen onder de Nationale Medische Verzekeringswet, kan er een 6 maand lange wachttijd worden vereist na binnenkomst in Israël.

Kijk hier voor meer informatie over verzekeringsbijdrage

Wie hoeft niet te betalen?

Een huisvrouw: een vrouw die getrouwd of samenwonend is met een verzekerd persoon en niet buitenshuis werkt.

Een persoon die een permanent arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Soldaten in reguliere militaire dienst

Een Israëlische inwoner die in een ander land woont, waarmee Israël een conventie heeft getekend, die sociale zekerheidsbijdrage in dat land betaald.

Meer informatie:

Kijk hier voor meer informatie over verzekeringsbijdrage

Hoeveel?

Bituach Leumi ontvangt verzekeringsbijdragen van alle inwoners op basis van hun inkomen en verzekeringsstatus en betaald voordelen aan verzekeringshouders. Boetes (en rentes) worden opgelegd wanneer de vereiste bijdragen niet worden betaald.

Arbeider

Voor een arbeiders is de registratie bij het Nationale Verzekeringsinstituut automatisch wanneer de werkgever de informatie opgeeft. Als de informatie niet automatisch wordt ontvangen, moet je een arbeiderscertificaat (salarisstrook, Formulier 106, etc.) sturen naar het meest dichtbij zijnde Verzekering en Collectiedepartament of opsturen via het internet. Je kan de bedragen van verzekeringsbijdragen hier vinden.

Zelfstandig

Als zelfstandige moet je een dossier openen bij Bituach Leumi om je maandelijkse bijdragen te kunnen betalen. Je kan de bedragen hier raadplegen.

Verschillende bronnen van inkomen

Als je een bron van inkomsten hebt buiten je werk om, moet je dit rapporteren door dit formulier in te vullen:

Je kan de bedragen hier raadplegen.

Voordelen

Het Nationale Verzekeringsinstituut betaalt voordelen aan diegene die in aanmerking komen, assisteert mensen in tijden van persoonlijke crisis, werkeloosheid, invaliditeit of arbeidsongeval.

Je kan de algemene voordelen hier bekijken.

Sommige mensen komen in aanmerking om meer dan 1 voordeel tegelijkertijd te ontvangen. Kijk hier of dit voor jou het geval is:

Werkeloosheid

Het Nationale Verzekeringsinstituut kan een werkeloos persoon voorzien van een bron van inkomsten gedurende de periode van werkeloosheid. Je moet direct rapporteren bij de werkgelegenheidsservice om het moment dat je werk wordt beëindigd, en vervolgens rapporteren op vaste dagen zoals geïnstrueerd door de service.

Verifieer of je in aanmerking komt voor werkeloosheidsvoordelen.